Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Nejnovějsí poznatky ze zemětřesného roje

V západních Čechách právě probíhá seismický roj, který místní obyvatelé pocítili především 11. 7. 2017 kolem půl druhé a ve dvě hodiny místního času, kdy se vyskytly prozatím nejsilnější otřesy. Pracovníci Geofyzikálního ústavu průběžně pracují na vyhodnocení aktuální aktivity a zpracovávají naměřená data.

Úvodní zprávu si můžete přečíst zde a detailnější informace o naměřených jevech zpracované našimi odborníky následují níže.

 

EPICENTRA SEISMICKÝCH JEVŮ

Na následujícím obrázku můžete vidět precizní lokalizace epicenter zemětřesení. Tyto polohy ohnisek vypočítené speciálním algoritmem mají ještě větší přesnost než průběžně zveřejňované polohy otřesů. Je vidět, jak se oblast, kam se na povrchu promítají ohniska, zúžila.

 

 

ČASOVÝ VÝVOJ SEISMICKÝCH JEVŮ

Časový vývoj a hloubkové řezy ukazují kromě mapového pohledu (úplně vlevo) ještě dva řezy do hloubky. Prostřední obrázek je hloubkový řez od východu k západu a pravý obrázek je severojižní hloubkový řez. Barevná škála reprezentuje čas od začátku roje. Počáteční otřesy (10. 7. 2017) představují tmavě modrá ohniska a tmavě červeně jsou označeny nejnovější jevy.

 

POROVNÁNÍ S OSTATNÍMI ROJI V DANÉ OBLASTI

Porovnání s ostatními roji je znázorněn na podobných obrázcích jako časový vývoj roje. První je uveden mapový pohled a vedle se nachází dva hloubové řezy. Je patrné, že letošní roj (označený černou barvou) se objevil na místě, kde se u předchozích rojů ohniska nevyskytovala.  

 

 

 

Rok Barevné označení
1997 tmavě modrá
2000 světle modrá
2008 červená
2011 zelená
2013 fialová
2014 tmavě hnědá
2017 černá

  

AKTUÁLNÍ KATALOG

Pro zájemce o detailní informace je zde k dispozici aktuální katalog seismických jevů. Katalogem označujeme tabulku nebo seznam zemětřesení a jejich základních charakteristik. Tato tabulka obsahuje všechny zpracované jevy, jejichž magnitudo je vyšší než uvedené magnitudo kompletnosti (Completeness magnitude), a ručně zpřesněné lokalizace jevů.

 

Příklad:

Date of completeness:2017-07-13 00:00:00
Completeness magnitude:1.5
Origin time; longitude; latitude; depth; magnitude Ml
 2017-07-10 02:24:05; 12.4362; 50.2763; 9.64258; 1.6

 
  • první řádek v hlavičce udává datum, do kterého je seznam kompletní (to se bude průběžně zvyšovat)
  • druhý řádek v hlavičce říká, že soubor obsahuje jevy od uvedeného magnituda výš (to by se mělo průběžně snižovat až k ML>0)
  • třetí řádek hlavičky nadepisuje jednotlivé sloupce, tedy: čas vzniku otřesu, geografické souřadnice (WGS84, v pořadí stupně východní délky, stupně severní šířky), hloubka v kilometrech, a lokální magnitudo
  • pak už následuje seznam zemětřesení

 

 

PřílohaVelikost
cat_2017_reloc_time.png207.57 KB
lokace.png833.85 KB
nove_relokace.png2.38 MB