Dne 16. 11. 2017 byly na zámku v Lužanech u Přeštic slavnostně předány ceny Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových. Sešly se zde desítky studentů a mladých vědců společně s předními českými vědci a vědkyněmi, kteří za přítomnosti rektorů vysokých škol a předsedkyně Akademie věd prof. RNDr. Evy Zažímalové, CSc. převzaly ocenění určené pro talentované studenty a mladé talentované vědecké pracovníky do 33 let svého věku, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru. Současně byli oceněni medailemi Josefa Hlávky přední čeští vědci a vědkyně za svůj celoživotní přínos vědě a vzdělanosti.

Mezi oceněné mladé vědce Akademie věd ČR se letos zařadil i vědecký pracovník Geofyzikálního ústavu AV ČR Mgr. Petr Brož, Ph.D., který cenu Josefa Hlávky získal za svůj přínos ve výzkumu sopečné činnosti na povrchu Marsu.

Obrázek: (zleva doprava) prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., Mgr. Petr Brož, Ph.D., prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.

Mgr. Petr Brož, Ph.D. působí jako vědecký pracovník na našem ústavu již od roku 2010. Od té doby se spolupodílel na vydání 7 vědeckých publikací (u šesti z nich je hlavním autorem) i řady popularizačních článků, ve kterých představuje svůj obor pojednávající o výzkumu sluneční soustavy veřejnosti.

O ceně Josefa Hlávky
Josef Hlávka (1831 – 1908) byl architekt, stavební podnikatel a politik. Jakožto úspěšný podnikatel se věnoval podpoře kultury a vzdělanosti české společnosti, stal se spoluzakladatelem České akademie pro vědy, slovesnost a umění císaře Františka Josefa I., což byla předchůdkyně dnešní Akademie věd. V roce 1904 založil Nadání, Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, což je nejstarší česká nadace, která funguje nepřetržitě až do dnešní doby bez ohledu na společenské změny. Cena Josefa Hlávky je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, a pro mladé talentované vědecké pracovníky Akademie věd ČR do 33 let jejich věku.