Muzeum seismometrie v Kašperských Horách se pro zájemce otevře každou první sobotu v měsíci. Začínáme v sobotu 5. května 2018, prohlídky se konají v 9:00, 11:00, 13:00 a 15:00 hodin. Naši vědci vás provedou muzeem, ukáží vám historické seismometry a registrační aparatury a zavedou vás do 200 metrů dlouhé štoly Kristýna. Další možnost navštívit muzeum seismometrie bude 2. června, 7. července, 4. srpna a 1. září 2018.