Zveme Vás na přednášku Petry Štěpančíkové z Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., která se uskuteční ve čtvrtek 14. 6. 2018 od 15:00 hodin v přednáškovém sále Geofyzikálního ústavu. Tématem přednášky je kvartérní tektonická aktivita na mariánskolázeňském zlomu v chebské pánvi.