Studentské vědecké stáže projektu Otevřená věda jsou určeny pro studenty středních škol z celé České republiky (včetně studentů maturitních ročníků, v případě, že budou pokračovat ve studiu na VŠ či VOŠ).

Geofyzikální ústav AV ČR vypsal tyto stáže:

Plášť v kůře – svědek horotvorných procesů?
Student se bude skrze mikrostrukturní analýzu vzorků podílet na interpretaci deformačního záznamu v plášťových horninách peridotitového tělesa Bragança (severní Portugalsko). Seznámí se s metodami kvantitativní mikrostrukturní analýzy hornin.

Deformace magmatu v magnetickém záznamu hornin
Student se bude podílet na detailním výzkumu struktur v žulovém tělese Caribou v severní Kalifornii v USA. Seznámí se s metodami studia magnetického záznamu v horninách a metodami mikrostrukturní analýzy vyvřelých hornin.

Jak se přihlásit na stáž?
Student se zaregistruje prostřednictvím webové aplikace na webu www.otevrenaveda.cz. Registrace na stáže pro rok 2018 probíhá do 30. 11. 2017. O stáže je velký zájem, ale šanci má každý. O přijetí či nepřijetí studenta na stáž rozhoduje vždy lektor stáže na základě životopisu, motivačního dopisu a referencí. Na každou stáž mohou být vybráni jeden až tři studenti, kteří budou danou stáž absolvovat společně.

Jaká je časová náročnost stáží?
Stáže trvají 12 měsíců (od ledna do prosince 2018, vyjma státních svátků) v časové dotaci minimálně 8 hodin / měsíc. Veškeré podrobnosti ke stážím najdete na webu www.otevrenaveda.cz v sekci INFORMACE PRO STUDENTY.