Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i. připravil ke 110letému výročí zahájení seismických měření v českých zemích interaktivní výstavu, která zájemce provede historií měření zemětřesení a vývojem konstrukce seismických přístrojů. Výstava byla součástí Týdne vědy a techniky Akademie věd České republiky. Pro velký zájem je výstava prodloužena do 30. 11. 2018. Školy si mohou komentovanou prohlídku v přednáškovém sále Geofyzikálního ústavu AV ČR v Praze na Spořilově rezervovat na e-mailu: m.machackova@ig.cas.cz.

Zemětřesení se na našem území měří již 110 let

První seismická stanice na území České republiky vznikla v roce 1908. Toho roku došlo v oblasti Chebska k silnému seismickému roji, proto Dr. Albin Belar, ředitel observatoře v Lublani a konstruktér seismografů, rozhodl o zřízení seismické stanice v této části Rakousko-uherské monarchie. Společně s profesorem Georgem Irgangem nainstaloval ve sklepě státní reálné školy v Chebu dva horizontální seismografy Belar Zlatorog. Tato seismická stanice, která zahájila soustavná zemětřesná měření v České republice, sloužila až do roku 1965.

 

Obr. 1: Státní reálná škola v Chebu, v jejímž sklepě byly v roce 1908 umístěny seismografy Belar Zlatorog

Na výstavě v přednáškovém sále Geofyzikálního ústavu AV ČR se zájemci seznámí také s prvním přístrojem, který dokázal detekovat zemětřesení. První seismoskop sestrojil v roce 132 našeho letopočtu císařský vynálezce Čang Cheng v Číně. Na výstavě je možné si prohlédnout repliku obdobného čínského seismoskopu z 2. století. Historie moderních seismometrů se začala psát na konci 19. století. Zájemci se na výstavě dozví, jak měří zemětřesení horizontální a jak vertikální seismometr, jak probíhal postupný vývoj měřicích přístrojů a co se skrývá uvnitř nejmodernějších seismometrů.

Výstava má také interaktivní část, kde mohou nejen děti vytvořit zemětřesení vlastníma nohama, sledovat šíření seismických vln na mapě a zahrát si seismické pexeso.