Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Makroseismický dotazník

Pocítili jste zemětřesení?

Prosíme Vás o laskavé vyplnění následujícího makroseismického dotazníku.

Vaše údaje budou využity výhradně pro výzkum zemětřesení a seismického ohrožení na území Čech, Moravy a Slezska. Svou adresu a telefon uveďte vždy, i když jste zemětřesení nepocítili. Zdůrazňujeme, že každá byť sebemenší zpráva má svůj význam pro další zpracování. Zajímají nás také pozorování jiných osob, negativní hlášení i zprávy o dřívějších otřesech, o zápisech v kronikách apod.

Děkujeme Vám za Vaši ochotu a spolupráci, která nám umožňuje získat cenné údaje ke studiu seismicity České republiky.

Stažení formuláře jako .doc (Nefunguje-li Vám následující formulář)

Geofyzikální ústav Akademie věd České republiky


Údaje o pozorovateli
Jméno: * (prosíme vyplňte)
Příjmení: *
Zaměstnání:
Adresa (domů):
ulice:  

obec:   *

PSČ:  
 
Telefon: *
Email:

Zemětřesení: rok měsíc den * hodina minuta

Pozn. Pokud jste pocítili sérii otřesů, použijte tento dotazník buď pro každý otřes zvlášť, nebo uveďte do těchto polí jenom čas prvního otřesu, časy ostatních otřesů a jejich případné odlišnosti napište jako doplňující údaj v dolní části formuláře.

Místo pozorování: doma    
  jinde obec
      ulice
      okres
Pozorování: venku    
  v budově ve kterém patře
      celkový počet pater
  v autě stojícím
    jedoucím

Popis pozorovaných otřesů:

Popis pohybu:

Doprovodné zvuky:

(lze vyplnit více možností současně)

žádný
slabé zachvění
silné zachvění
slabé zhoupnutí
silné zhoupnutí
slabé zakymácení
silné zakymácení
nevím

žádné
dunění
vibrace
hučení
vrzání

hluk podobný větru
zvuky podobné explozi
zvuky podobné jízdě těžkého
nákladního auta či tanku
nevím

Popis účinků na člověka:

Poloha pozorovatele:   Pocity a reakce pozorovatele:
(lze vyplnit více možností současně)

stál
seděl
ležel
spal
pohyboval se

 

probuzení ze spánku
vyběhl ven
obtížné udržení rovnováhy
ztráta rovnováhy
strach
panika

Kolik lidí uvnitř pozorovalo otřes:   Kolik lidí venku pozorovalo otřes:

pouze Vy
několik
mnoho
většina
nevím

 

pouze Vy
několik
mnoho
většina
nevím

Popis účinků na předměty a přírodu:

Lehké kusy nábytku: Okna: Nádobí: Zavěšené předměty:
nehýbaly se
zatřásly se
zhouply se
pohnuly se
převrhly se
nevím

nehýbala se
drnčela
řinčela
otevírala se nebo
se zavírala
nevím

nehýbalo se
cinkalo
řinčelo
padalo
nevím
nehýbaly se
nepatrně se kývaly
kývaly se
značně se kývaly
nevím
Těžké kusy nábytku: Dveře: Malé předměty: Kapalina v nádobách:
nehýbaly se
zatřásly se
zhouply se
pohnuly se
převrhly se
nevím
nehýbaly se
drnčely
řinčely
otevíraly se nebo
se zavíraly
nevím
nehýbaly se
posunuly se
spadly
nevím
nehýbala se
vlnila se
vyšplíchla
vylila se
nevím
Chování domácích zvířat uvnitř:   Chování hospodářských zvířat venku:

byla klidná
byla neklidná
nevím

 

byla klidná
byla neklidná
nevím

Popis účinků na budovy:

Druh budovy: (lze vyplnit více možností současně)

dřevěná
kamenná
z nepálených cihel
cihlová

panelová
ocelová
jiná

Poškození budovy: Omítka:

bylo
nebylo
nevím

žádné škody
vlásečnicové trhliny
opadané menší kousky
opadané velké kusy
nevím

Příčky a výplně: Nosné zdi, sloupy, panely:

žádné škody
trhliny v několika
trhliny v mnoha
trhliny ve většině
některé spadly
mnohé spadly
většina spadla
nevím

žádné škody
trhliny v několika
trhliny v mnoha
trhliny ve většině
některé spadly
mnohé spadly
většina spadla
nevím

Komíny: Střecha:

žádné škody
trhliny
pootočení
úplné zničení
nevím

žádné škody
krytina částečně opadala
značné poškození
úplné zničení
nevím

Doplňující údaje:


Seismické oddělení, Geofyzikální ústav AV ČR, Boční II/1401, 141 31 Praha 4 - Spořilov

telefon: 267 103 018, 267 103 015, ústředna 267 103 111, fax: 272 761 549

E-mail: seis@ig.cas.cz, WWW: http://www.ig.cas.cz