Pocítili jste zemětřesení?

Prosíme Vás o laskavé vyplnění následujícího makroseismického dotazníku.

Informace o ochraně osobních údajů: Vaše údaje budou využity výhradně pro výzkum zemětřesení a seismického ohrožení na území Čech, Moravy a Slezska. Nebudeme je dále šířit ani využívat pro marketingové či jiné nežádoucí účely. Data o pozorování mohou být zanesena do naší „Mapy hlášení“ a v případě potřeby poskytnuta pouze pojišťovnám za účelem likvidace pojistných událostí. Více informací o ochraně soukromí naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme Vám za Vaši ochotu a spolupráci, která nám umožňuje získat cenné údaje ke studiu seismicity České republiky. Každá byť sebemenší zpráva má svůj význam pro další zpracování. Zajímají nás také pozorování jiných osob, negativní hlášení i zprávy o dřívějších otřesech, o zápisech v kronikách apod.

Stažení formuláře jako .doc (Nefunguje-li Vám následující formulář)


Údaje o pozorovateli:


Kontakt


Zemětřesení:Pozn. Pokud jste pocítili sérii otřesů, použijte tento dotazník buď pro každý otřes zvlášť, nebo uveďte do těchto polí jenom čas prvního otřesu, časy ostatních otřesů a jejich případné odlišnosti napište jako doplňující údaj v dolní části formuláře.

Místo pozorování:

Pozorování:


Popis pozorovaných otřesů:

Popis pohybu:
Doprovodné zvuky: (lze vyplnit více možností současně)
jiný

Popis účinků na člověka:

Poloha pozorovatele:

stál
seděl
ležel
spal

Pocity a reakce pozorovatele:

vyběhl ven
ztráta rovnováhy
strach

Kolik lidí uvnitř pozorovalo otřes:

pouze Vy
většina ne
většina ano

Kolik lidí venku pozorovalo otřes:

pouze Vy
většina ne
většina ano

Popis účinků na předměty a přírodu:

voda/kapalina v nádobě se vylila
zavěšené předměty se kývaly
sklenice cinkaly
drobné předměty padaly
okna se otevírala se nebo zavírala
dveře se otevíraly nebo zavíraly
těžký nábytek se posunul

Chování domácích zvířat uvnitř

byla klidná
byla neklidná
nevím

Chování hospodářských zvířat venku

byla klidná
byla neklidná
nevím

Popis účinků na budovy:

Druh budovy

dřevěná
cihlová
panelová
jiná

Poškození budovy

bylo
nebylo

Poškození

vlásečnicové trhliny
opadané kousky
trhliny v příčkách
trhliny v nosných zdech
trhliny na komínu
spadlý komín
střešní krytina opadávala

Doplňující údaje:

* Souhlasím se zpracováním vyplněných údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.


Seismické oddělení, Geofyzikální ústav AV ČR, Boční II/1401, 141 31 Praha 4 - Spořilov

telefon: 267 103 018, 267 103 015, ústředna 267 103 111, fax: 272 761 549

E-mail: seis@ig.cas.cz, WWW: http://www.ig.cas.cz