V noci z 21. 5. na 22. 5. 2018 došlo ve 23:04 hodin SELČ v oblasti západních Čech k nejsilnějšímu otřesu za období od 10. 5. 2018. Zemětřesení o magnitudu 3,8 s epicentrem u obce Nový Kostel je pokračováním intenzivní rojové aktivity probíhající v této oblasti v posledních dvou týdnech. Hypocentrum tohoto zemětřesení se nacházelo v hloubce přibližně 6,5 km, což je výrazně méně, než je hloubka pro tuto oblast obvyklá (8 – 10 km). Malá hloubka ohniska je také důvodem, proč byl otřes v porovnání s obdobně silnými zemětřeseními z let 2014 (magnitudo 4,3) či 2008 (magnitudo 3,8) pocítěn nejen obyvateli okolních obcí , ale také v Praze či Liberci. V noci z 22. 5. na 23. 5. 2018 došlo k zemětřesením s magnitudem 3,0. První bylo zaznamenáno 22. 5. ve 21:54 SELČ, druhé 23. 5. ve 00:02 SELČ. Dne 24. 5. 2018 v 06:08 hodin SELČ zaznamenaly přístroje zemětřesení s magnitudem 2,6 severně od Nového Kostela v hloubce 6,5 kilometrů. Aktuální seismické záznamy jednotlivých seismických stanic lze sledovat na našich webových stránkách.

Současný roj začal ve čtvrtek 10. 5. 2018 zemětřeseními pod obcí Nový Kostel na Karlovarsku. Po šesti velmi turbulentních dnech (velké množství jevů v krátkém časovém intervalu) s maximálními magnitudy 3,3 se aktivita ve středu 16. 5. zdánlivě utišila. Poslední silný otřes z tohoto pondělí je tak indikací, že roj ještě neskončil. Bohužel, jeho trvání a intenzitu je v současné době nemožné předpovídat (pro porovnání, roj v roce 2011 trval dva týdny, zatím co roj na přelomu let 1985 a 1986 bezmála půl roku).

Obrázek 1: Mapa epicenter zemětřesení, k nimž došlo v západních Čechách a sousedním Vogtlandu v letech 1997 – 2017. Černé body odpovídají epicentrům, trojúhelníky seismickým stanicím.

Jedná se o zemětřesnou činnost, která je pro tuto oblast charakteristická. Zemětřesné roje sestávají z velkého množství slabších otřesů, které následují rychle po sobě a odehrávají se na malém prostoru. Mohou trvat od několika dní až po několik měsíců, jako tomu bylo např. v roce 2000.

Obrázek 3: Seismický záznam ze 21. 5. 2018, kde je zachycen i dosud nejsilnější otřes

Vyhodnocování a analýza fyzikálních vlastností zemětřesení se uskutečňuje z měřených seismických dat – seismogramů – zaznamenávaných seismickými stanicemi. Dopady zemětřesení se však vyhodnocují z tzv. makroseismických dotazníků zaslaných obyvateli, kteří zemětřesení pozorovali. Proto prosíme veřejnost, aby nám v případě pocítění otřesů neváhala vyplnit a zaslat makroseismický dotazník, který je dostupný na webových stránkách Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR.

Zvýšený zájem veřejnosti o aktuální seismogramy a další údaje o probíhající seismické aktivitě způsobil v noci z 21. 5. na 22. 5. krátkodobý výpadek webových stránek Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR a dočasně proto nebylo možné vyplnit makroseismický dotazník. Pracovníci ústavu pracují na odstranění těchto potíží, aby se podobný výpadek již neopakoval.

Obrázek 4: Časový vývoj zemětřesného roje u Nového Kostela a u Lubů od 10. 5. 2018 do 24. 5. 2018.

Obrázek 4: Mapa epicenter zemětřesení aktuálního zemětřesného roje u Nového Kostela a Lubů k 24. 5.2018.
Vysvětlivky: modré body – seismická aktivita starší než 1 týden, fialové body – aktivita za uplynulých sedm dní, červené body – seismická aktivita ze dne 24. 5. 2018

Ing. Jana Doubravová
oddělení seismologie GFÚ AV ČR, v.v.i.