V pátek 25. května 2018 došlo k zatím poslednímu výraznějšímu zemětřesení v oblasti Nového Kostela. Zemětřesení dosáhlo magnituda 2,8 a došlo k němu v hloubce 9 kilometrů. O víkendu nebyla zaznamenána žádná výrazná seismická aktivita.

Současný roj začal ve čtvrtek 10. 5. 2018 zemětřeseními pod obcí Nový Kostel na Karlovarsku. Po šesti velmi turbulentních dnech (velké množství jevů v krátkém časovém intervalu) s maximálními magnitudy 3,4 se aktivita ve středu 16. 5. zdánlivě utišila. V noci z 21. 5. na 22. 5. 2018 došlo ve 23:04 hodin SELČ v oblasti západních Čech k nejsilnějšímu otřesu za období od 10. 5. 2018. Zemětřesení o magnitudu 3,8 s epicentrem u obce Nový Kostel bylo pokračováním intenzivní rojové aktivity probíhající v této oblasti v posledních dvou týdnech. Hypocentrum tohoto zemětřesení se nacházelo v hloubce přibližně 6,5 km, což se blíží horní hranici, která je pro tuto oblast obvyklá (6 – 10 km). Malá hloubka ohniska je také důvodem, proč byl otřes pocítěn nejen obyvateli okolních obcí, ale také v Praze či Liberci. V noci z 22. 5. na 23. 5. 2018 došlo k zemětřesením s magnitudem 3,0. První bylo zaznamenáno 22. 5. ve 21:54 SELČ, druhé 23. 5. ve 00:02 SELČ. Dne 24. 5. 2018 v 06:08 hodin SELČ zaznamenaly přístroje zemětřesení s magnitudem 2,6 severně od Nového Kostela v hloubce 6,5 kilometrů. Aktuální seismické záznamy jednotlivých seismických stanic lze sledovat na našich webových stránkách.

Obrázek 1: Mapa epicenter zemětřesení, k nimž došlo v západních Čechách a sousedním Vogtlandu v letech 1997 – 2017. Černé body odpovídají epicentrům, trojúhelníky seismickým stanicím.

Jedná se o zemětřesnou činnost, která je pro tuto oblast charakteristická. Zemětřesné roje sestávají z velkého množství slabších otřesů, které následují rychle po sobě a odehrávají se na malém prostoru. Mohou trvat od několika dní až po několik měsíců, jako tomu bylo např. v roce 2000.

Obrázek 2: Seismický záznam ze 21. 5. 2018, kde je zachycen i dosud nejsilnější otřes

Vyhodnocování a analýza fyzikálních vlastností zemětřesení se uskutečňuje z měřených seismických dat – seismogramů – zaznamenávaných seismickými stanicemi. Dopady zemětřesení se však vyhodnocují z tzv. makroseismických dotazníků zaslaných obyvateli, kteří zemětřesení pozorovali. Proto prosíme veřejnost, aby nám v případě pocítění otřesů neváhala vyplnit a zaslat makroseismický dotazník, který je dostupný na webových stránkách Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR.

Zvýšený zájem veřejnosti o aktuální seismogramy a další údaje o probíhající seismické aktivitě způsobil v noci z 21. 5. na 22. 5. krátkodobý výpadek webových stránek Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR a dočasně proto nebylo možné vyplnit makroseismický dotazník. Pracovníci ústavu pracují na odstranění těchto potíží, aby se podobný výpadek již neopakoval.

Obrázek 3: Časový vývoj zemětřesného roje u Nového Kostela a u Lubů od 10. 5. 2018 do 28. 5. 2018.

Obrázek 4: Mapa epicenter zemětřesení aktuálního zemětřesného roje u Nového Kostela a Lubů k 28. 5.2018.
Vysvětlivky: modré body – seismická aktivita starší než 1 týden, fialové body – aktivita za uplynulých sedm dní, červené body – seismická aktivita ze dne 28. 5. 2018

Ing. Jana Doubravová
oddělení seismologie GFÚ AV ČR, v.v.i.