Pocítili jste zemětřesení?

Prosíme Vás o laskavé vyplnění následujícího makroseismického dotazníku.

Vaše údaje budou využity výhradně pro výzkum zemětřesení a seismického ohrožení na území Čech, Moravy a Slezska. Svou adresu a telefon uveďte vždy, i když jste zemětřesení nepocítili. Zdůrazňujeme, že každá byť sebemenší zpráva má svůj význam pro další zpracování. Zajímají nás také pozorování jiných osob, negativní hlášení i zprávy o dřívějších otřesech, o zápisech v kronikách apod.

Děkujeme Vám za Vaši ochotu a spolupráci, která nám umožňuje získat cenné údaje ke studiu seismicity České republiky.

Stažení formuláře jako .doc (Nefunguje-li Vám následující formulář)


Údaje o pozorovateli:


AdresaZemětřesení:Pozn. Pokud jste pocítili sérii otřesů, použijte tento dotazník buď pro každý otřes zvlášť, nebo uveďte do těchto polí jenom čas prvního otřesu, časy ostatních otřesů a jejich případné odlišnosti napište jako doplňující údaj v dolní části formuláře.

Místo pozorování:

Doma Jinde

Pozorování:

V autě:
    

Popis pozorovaných otřesů:

Popis pohybu:
Doprovodné zvuky: (lze vyplnit více možností současně)

Popis účinků na člověka:

Poloha pozorovatele:

stál
seděl
ležel
spal
pohyboval se

Pocity a reakce pozorovatele:

probuzení ze spánku
vyběhl ven
obtížné udržení rovnováhy
ztráta rovnováhy
strach
panika

Kolik lidí uvnitř pozorovalo otřes:

pouze Vy
několik
mnoho
většina
nevím

Kolik lidí venku pozorovalo otřes:

pouze Vy
několik
mnoho
většina
nevím

Popis účinků na předměty a přírodu:

Lehké kusy nábytku

nehýbaly se
zatřásly se
zhouply se
pohnuly se
převrhly se
nevím

Okna

nehýbala se
drnčela
řinčela
otevírala se nebo
se zavírala
nevím

Nádobí

nehýbalo se
cinkalo
řinčelo
padalo
nevím

Zavěšené předměty

nehýbaly se
nepatrně se kývaly
kývaly se
značně se kývaly
nevím

Těžké kusy nábytku

nehýbaly se
zatřásly se
zhouply se
pohnuly se
převrhly se
nevím

Dveře

nehýbaly se
drnčely
řinčely
otevíraly se nebo
se zavíraly
nevím

Malé předměty

nehýbaly se
posunuly se
spadly
nevím

Kapalina v nádobách

nehýbala se
vlnila se
vyšplíchla
vylila se
nevím

Chování domácích zvířat uvnitř

byla klidná
byla neklidná
nevím

Chování hospodářských zvířat venku

byla klidná
byla neklidná
nevím

Popis účinků na budovy:

Druh budovy

dřevěná
kamenná
z nepálených cihel
cihlová
panelová
ocelová
jiná

Poškození budovy

bylo
nebylo
nevím

Omítka

žádné škody
vlásečnicové trhliny
opadané menší kousky
opadané velké kusy
nevím

Příčky a výplně

žádné škody
trhliny v několika
trhliny v mnoha
trhliny ve většině
některé spadly
mnohé spadly
většina spadla
nevím

Nosné zdi, sloupy, panely

žádné škody
trhliny v několika
trhliny v mnoha
trhliny ve většině
některé spadly
mnohé spadly
většina spadla
nevím

Komíny

žádné škody
trhliny
pootočení
úplné zničení
nevím

Střecha

žádné škody
krytina částečně opadala
značné poškození
úplné zničení
nevím

Doplňující údaje:Seismické oddělení, Geofyzikální ústav AV ČR, Boční II/1401, 141 31 Praha 4 - Spořilov

telefon: 267 103 018, 267 103 015, ústředna 267 103 111, fax: 272 761 549

E-mail: seis@ig.cas.cz, WWW: http://www.ig.cas.cz