RNDr. Bohuslav Růžek, CSc (1955) pracuje v ústavu od roku 1994 jako vědecký pracovník v seismickém oddělení. Věnuje se problematice obrácených úloh a to jak v obecné rovině tak ve vybraných aplikacích. Zabývá se seismickou tomografií, zpracováním seismického šumu a inverzí časů šíření v obecně nehomogenních anizotropních prostředích.

Je absolventem Přírodovědecké fakulty fakulty Univerzity Karlovy (1974-1979). Hodnost CSc. obdržel v roce 1989 v Ústavu geologie a geotechniky ČSAV. Příležitostně přednáší na PřF UK předmět Obrácené úlohy v geofyzice.

Projekty

Seismické vlny v nehomogenních slabě anizotropních prostředích (GA ČR reg. č. 16-05237S)

RNDr. Bohuslav Růžek, CSc.

vědecký pracovník
(Seismické oddělení)
b.ruzek@ig.cas.cz
+420 267 103 026
číslo dveří 003
ORCID iD icon ORCID