David Uličný (*1964) působí jako vědecký pracovník na Oddělení geodynamiky. Absolvoval studium geologie na Přírodovědecké fakultě UK v r. 1987. Disertační práci obhájil v roce 1993 tamtéž. Věnuje se především studiu sedimentárních hornin jako archivů změn hladiny oceánu a klimatu v geologické minulosti; jeho dalším odborným zájmem jsou souvislosti mezi vývojem sedimentárních pánví a geodynamickými procesy v litosféře. Pro jeho výzkumnou práci je typický mezioborový přístup: kombinuje metody sedimentologie a stratigrafie s geofyzikálními daty, metodami strukturní geologie, geochemie, mikro- a makropalentologie a s numerickým modelováním.

Dlouhodobě se věnuje výzkumu projevů a příčin změn hladiny oceánu a globálního uhlíkového cyklu ve skleníkovém klimatickém režimu období křídy, především ve spolupráci s J. Laurinem, L. Špičákovou (GFÚ) a S. Čechem (ČGS). V současnosti vede projekt GAČR zaměřený na chronologii a korelaci změn mořské hladiny ve střední Evropě a Severní Americe, v období křídového teplotního maxima. Spolu s L. Špičákovou a M. Rajchlem formuloval hypotézu vzniku a tektonického vývoje oherského riftu a jeho sedimentárních pánví .

Je členem SEPM (Society of Sedimentary Geology), AAPG (American Association of Petroleum Geologists) a IAS (International Association of Sedimentologists), kde působil jako National Correspondent a v letech 1998-2004 jako Vice-president. Působil jako Associate Editor časopisu Sedimentology (2009-2012). V Česku organizoval mezinárodní i regionální sedimentologické aktivity, krátké profesionální kursy určené mezinárodnímu publiku v akademické i průmyslové sféře, přednáškové pobyty zahraničních vyučujících v sedimentární geologii, včetně stáží s podporou J.W. Fulbright Commission. Byl oceněn Prémií Otto Wichterleho (2002).

V současnosti vede semestrální kurs Sedimentární geologie na Přírodovědecké fakultě UK a hostuje v kursech Geotektonika a Geologie sedimentárních pánví. Od r. 1996 byl na této fakultě školitelem řady diplomových a disertačních prací. Spolu s Alešem Špičákem inicioval v GFÚ cyklus seminářů Spořilovské expedice. Od května 2017 je vedoucím Oddělení geodynamiky GFÚ AVČR. 

Vybrané odborné publikace

  • Jarvis, I., Trabucho-Alexandre, J., Gröcke, D.R, Uličný, D., Laurin, J., 2015. Intercontinental correlation of organic carbon and carbonate stable isotope records: evidence of climate and sea-level change during the Turonian (Cretaceous). The Depositional Record, 1(2): 53–90. doi:10.1002/dep2.6
  • Laurin, J., S. R. Meyers, D. Uličný, I. Jarvis, and B. B. Sageman, 2015. Axial obliquity control on the greenhouse carbon budget through middle- to high-latitude reservoirs, Paleoceanography, 30, doi:10.1002/2014PA002736.
  • Uličný, D., Jarvis, I., Grocke, D., Čech, S., Laurin, J., Olde, K., Trabucho-Alexandre, J., Švábenická, L., Pedentchouk, N., 2014. A high-resolution carbon-isotope record of the Turonian stage correlated to a siliciclastic basin fill: implications for mid-Cretaceous sea-level change. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 405, 42-58. doi: 10.1016/j.palaeo.2014.03.033.
  • Mitchell, A., Uličný, D., Hampson, G.J., Allison, P.A., Gorman, G.J., Piggott, M.D., Wells, M.R., Pain, C.C., 2010. Modelling tidal current-induced bed shear stress and palaeocirculation in an epicontinental seaway: the Bohemian Cretaceous Basin, Central Europe. Sedimentology, 57, 359-388. doi:10.1111/j.1365-3091.2009.01082.x
  • Uličný, D., Laurin, J., and Čech, S., 2009. Controls on clastic sequence geometries in a shallow-marine, transtensional basin: the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic. Sedimentology, 56, 1077–1114. doi: 10.1111/j.1365-3091.2008.01021.x
  • Uličný, D., Špičáková, L., Grygar, R., Svobodová, M., Čech, S. & J. Laurin, J., 2009: Palaeodrainage systems at the basal unconformity of the Bohemian Cretaceous Basin: roles of inherited fault systems and basement lithology during the onset of basin filling. Bulletin of Geosciences, 84, 4, 577-610. doi:10.3140/bull.geosci.1128.
  • Rajchl, M., Uličný, D., Grygar, R., and Mach, K. , 2009. Evolution of basin architecture in an incipient continental rift: the Cenozoic Most Basin, Eger Graben (Central Europe). Basin Research 21, 269-294. doi: 10.1111/j.1365-2117.2008.00393.x

RNDr. David Uličný CSc.

vědecký pracovník
(Oddělení geodynamiky)
ulicny@ig.cas.cz
+420 267 103 326
číslo dveří 207
ResearcherID
ORCID iD icon ORCID