RNDr. Ivan Pšenčík, CSc (1946) působí od roku 1970 jako vědecký pracovník v Seismickém oddělení, kde se věnuje studiu šíření seismických vln ve složitých, vrstevnatých, elastických či absorbujících, izotropních a anizotropních, nehomogenních prostředích. Zabývá se řešením jak přímých, tak částečně i obrácených úloh založených na vysokofrekvenčních asymptotických metodách jako je, např. paprsková metoda nebo metoda sumace Gausovských svazků.

Je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (1963-1968). Hodnost CSc obdržel v roce 1974 v GFÚ ČSAV. Pobýval řadě zahraničních stážích v Brazílii, Číně, Francii, Japonsku, Kanadě, Německu, SSSR, Švédsku, USA.

RNDr. Ivan Pšenčík, CSc.

vědecký pracovník
(Seismické oddělení)
ip@ig.cas.cz
+420 267 103 383
číslo dvěří 223
ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-8246-0857

 

Vybrané odborné publikace

 • Červený, V, Popov, M.M., and Pšenčík, I., 1982. Computation of wave fields in inhomogeneous media – Gaussian beam approach. Geophys.J.R.astr.Soc., 70, 109–128.
 • Gajewski, D., and Pšenčík,I., 1987. Computation of high-frequency seismic wavefileds in 3-D laterally inhomogeneous anisotropic media. Geophys.J.R.astr.Soc., 91, 383–411.
 • Jech, J., and Pšenčík, I., 1989. First-order perturbation method for anisotropic media. Geophys.J.Int., 99, 369–376.
 • Gajewski, D., and Pšenčík, I., 1990. Vertical seismic profile synthetics by dynamic ray tracing in laterally varying layered anisotropic structures. J.geophys.Res., 95, 11301–11315.
 • Gajewski, D., and Pšenčík, I.,1992. Vector wave fields for weakly attenuating anisotropic media by the ray method. Geophysics, 57, 27–38.
 • Pšenčík, I., and Teles, T.N., 1996. Point source radiation in inhomogeneous anisotropic
  structures. PAGEOPH, 148, 591–623.
 • Pšenčík, I., and Gajewski, D., 1998. Polarization, phase velocity and NMO velocity of qP waves in arbitrary weakly anisotropic media. Geophysics, 63, 1754–1766.
 • Vavryčuk, V., and Pšenčík, I., 1998. PP wave reflection coefficients in weakly anisotropic media. Geophysics, 63, 2129–2141.
 • Pšenčík, I., and Dellinger. J., 2001. Quasi-shear waves in inhomogeneous weakly anisotropic media by the quasi-isotropic approach: a model study. Geophysics, 66, 308–319.
 • Zheng, X., and Pšenčík, I., 2002. Local determination of weak anisotropy parameters from qP-wave slowness and particle motion measurements. PAGEOPH, 159, 1881–1905.
 • Farra, V., and Pšenčík, I., 2003. Properties of the zero-, first- and higher-order approximations of attributes of elastic waves in weakly anisotropic media. J.Acoust.Soc.Am., 114, 1366–1378.
 • Červený, V., Pšenčík, I., 2005. Plane waves in viscoelastic anisotropic media. Part 1: Theory. Geophys.J.Int., 161, 197–212.
 • Pšenčík, I., and Farra, V., 2005. First-order ray tracing for qP waves in inhomogeneous weakly anisotropic media. Geophysics, 70, D65–D75.
 • Iversen, E., and Pšenčík, I., 2008. Ray tracing and inhomogeneous dynamic ray tracing for anisotropy specified in curvilinear coordinates, Geophys.J.Int., 174, 316–330.
 • Farra, V., and Pšenčík, I., 2010. Coupled S waves in inhomogeneous weakly anisotropic media using first-order ray tracing. Geophys.J.Int., 180, 405–417.
 • Červený, V., and Pšenčík, I., 2010. Gaussian beams in inhomogeneous anisotropic layered structures. Geophys.J.Int., 180, 798–812.
 • Pšenčík, I., Farra, V. and Tessmer, E., 2012. Comparison of the FORT approximation of the coupling ray theory with the Fourier pseudospectral method. Stud. geophys. geod., 56, 35–64.
 • Waheed bin, U., Pšenčík, I., Červený, V., Iversen, E., & Alkhalifah, T., 2013. Two-point paraxial traveltime formula for inhomogeneous isotropic and anisotropic media: tests of accuracy. Geophysics, 78, C41–C56.
 • Farra, V., Pšenčík, I. and Jílek, P., 2016. Weak-anisotropy moveout approximations for P-waves in homogeneous layers of monoclinic or higher anisotropy symmetries. Geophysics, 81, C39—C59.
 • Pšenčík,I. & Farra,V., 2017. Reflection moveout approximations for P-waves in a moderately anisotropic homogeneous tilted transverse isotropy layer. Geophysics, 82, C175-–C185.
 • Farra, V. and Pšenčík, I., 2017. Weak-anisotropy moveout approximations for P waves in homogeneous TOR layers. Geophysics, 82, WA23–-WA32.

Monografie

 • Červený, V., Molotkov, I.A., and Pšenčík, I., 1977. Ray Method in Seismology, Charles University Press, Praha.

Kapitoly v knihách

 • Červený, V., Klimeš, L., and Pšenčík, I., 1988. Complete seismic ray tracing in three-dimensional structures , in: Seismological Algorithms, D.J.Doornbos edit., Academic Press, New York, 89–168.
 • Červený, V., Klimeš, L., and Pšenčík, I., 2007. Recent development in seismic ray method, in: Advances in Geophysics, Vol.48, “Advances in wave propagation in heterogeneous Earth”, eds. Wu,R.-S.,Maupin,V., series editor Dmowska,R., Academic Press, pp. 1–126.
 • Červený, V. and Pšenčík, I., 2011. Seismic ray theory. Encyklopedia of Solid Earth Geophysics, Springer Verlag, 2011, Part 16, Seismic Ray Theory, 1244–1258.

 

Projekty

Seismické vlny v nehomogenních slabě anizotropních prostředích (GA ČR reg. č. 16-05237S)