RNDr. Jan Šafanda, CSc. (1952) absolvoval v roce 1975 studium geofyziky na Matematicko-fyzikální fakultě University Karlovy a poté nastoupil do Geofyziky n.p. v Brně. V roce 1977 přešel do Geofyzikálního ústavu ČSAV do oddělení geotermiky, kde v roce 1985 obhájil kandidátskou práci na téma numerického řešení rovnice vedení tepla ve dvourozměrných modelech. V letech 1988–1989 se jako stipendista Humboldtovy nadace na TU Clausthal věnoval problematice určování paleogradientu teploty ve vybraných sedimentárních pánvích. V období 1999–2011 se aktivně účastnil práce v komisi pro tepelný tok Mezinárodní unie geodetické a geofyzikální (IUGG), v letech 2003–2007 byl jejím tajemníkem. Předsedal Českému národnímu komitétu Mezinárodního programu geosféra-biosféra (2004 – 2009). V roce 2009 byl Akademickým sněmem AV ČR zvolen členem Akademické rady AV ČR a v letech 2013–2017 zastával funkci místopředsedy AV ČR pro I. oblast věd. Je autorem nebo spoluautorem více než 100 publikací z oboru geotermiky, dynamiky permafrostu a ložisek hydrátů metanu, rekonstrukce paleoklimatu a využívání geotermální energie.

 

RNDr. Jan Šafanda, CSc.

vedoucí vědecký pracovník
(Oddělení geotermiky)
jsa@ig.cas.cz
+420 267 103 384
číslo dvěří 229

 • Puziewicz, J., Czechowski, L., Grad, M., Majorowicz, J., Pietranik, A., Šafanda, J. (2019): Crustal lithology vs. thermal state and Moho heat flow across the NE part of the European Variscan orogen: a case study from SW Poland. International Journal of Earth Sciences. doi: 10.1007/s00531-018-01674-7
 • Majorowicz J., Šafanda J. (2018): Lithosphere Thickness from New Heat-Flow Data of the Odra Variscan Area, S-W Poland. Pure and Applied Geophysics, 175(12), 4343–4354. doi: 10.1007/s00024-018-1941-7
 • Šafanda J. (2018). Spurious additional warming reconstructed from borehole temperatures corrected for the effect of the Last Glacial Cycle. Geophysical Research Letters 45(6), 2780–2785. doi: 10.1002/2017GL075343
 • Majorowicz J., Šafanda J. (2018): Large regional variability of recent climatic change driven sub-surface temperature changes as derived from temperature logs-central Canada example. International Journal of Earth Sciences 107(1), 123–135. doi: 10.1007/s00531-017-1453-1
 • Demezhko D., Gornostaeva A., Majorowicz J., Šafanda J. (2018): Temperature and heat flux changes at the base of Laurentide ice sheet inferred from geothermal data (evidence from province of Alberta, Canada). International Journal of Earth Sciences 107(1), 113–121. doi: 10.1007/s00531-017-1464-y
 • Cermak V., Bodri L., Kresl M., Dedecek P., Safanda J. (2017): Eleven years of ground–air temperature tracking over different land cover types. International Journal of Climatology 37(2), 1084–1099. doi: 10.1002/joc.4764
 • Majorowicz J., Šafanda J. (2015): Effect of postglacial warming seen in high precision temperature log deep into the granites in NE Alberta. International Journal of Earth Sciences 104(6), 1563–1571. doi: 10.1007/s00531-014-1075-9
 • Majorowicz J., Osadetz K., Safanda J. (2015): Models of talik, permafrost and gas hydrate histories-Beaufort Mackenzie Basin, Canada. Energies 8(7), 6738–6764. doi: 10.3390/en8076738
 • Majorowicz J., Grasby S.E., Safanda J., Beauchamp B. (2014): Gas hydrate contribution to Late Permian global warming. Earth and Planetary Science Letters 393, 243–253. doi: 10.1016/j.epsl.2014.03.003
 • Majorowicz J., Šafanda J., Przybylak R. (2014): The Little Ice Age signature and subsequent warming seen in borehole temperature logs versus solar forcing model. International Journal of Earth Sciences 103(4), 1163–1173. doi: 10.1007/s00531-014-1008-7
 • Čermák V., Bodri L., Šafanda J., Krešl M., Dědeček P. (2014): Ground-air temperature tracking and multi-year cycles in the subsurface temperature time series at geothermal climate-change observatory. Studia Geophysica et Geodaetica 58(3), 403–424. doi: 10.1007/s11200-013-0356-2
 • Dědeček P., Rajver D., Čermák V., Šafanda J., Krešl M. (2013): Six years of ground-air temperature tracking at Malence (Slovenia): Thermal diffusivity from subsurface temperature data. Journal of Geophysics and Engineering 10(2), 025012. doi: 10.1088/1742-2132/10/2/025012
 • Majorowicz J., Osadetz K., Safanda J. (2013): Methane gas hydrate stability models on continental shelves in response to glacio-eustatic sea level variations: Examples from Canadian oceanic margins. Energies 6(11), 5775–5806. doi: 10.3390/en6115775
 • Matenco L., Andriessen P., Andriessen P.A.M., Avram C., Bada G., Beekman F., Bielik M., Ter Borgh M., Cifci G., Cvetković V., Dinu C., Dombradi E., Dondurur D., Ergun M., Francu J., Fügenschuh B., Garcia-Castellanos D., Götz J., Horváth F., Houseman G., Knežević S., Kovac M., Kralikova S., Krijgsman W., Kucuk M., Legosteva O., Lericolais G., Jipa D., Maximov G., Melinte M., Minar J., Munteanu I., Munt I.J., Olariu C., Otto J.C., Panin N., Plašienka D., Reiser M., Rundić L., Rupprechter M., Safanda J., Schmid S., Schrott L., Schuster R., Starostenko V., Steel R.J., Stephenson R., Stovba S., Sokoutis D., Stankoviansky M., Stoica M., Stojadinović U., Toljić M., Tomljenović B., Ter Voorde M., Wong H (2013): Quantifying the mass transfer from mountain ranges to deposition in sedimentary basins: Source to sink studies in the danube basin-black sea system. Global and Planetary Change 103(1), 1–18. doi: 10.1016/j.gloplacha.2013.01.003
 • Majorowicz J., Gosnold W., Gray A., Safanda J., Klenner R., Unsworth M. (2012): Implications of post-glacial warming for Northern Alberta heat flow – Correcting for the underestimate of the geothermal potential. Transactions – Geothermal Resources Council 36(1), 693–698.
 • Dědeček P., Šafanda J., Rajver D. (2012): Detection and quantification of local anthropogenic and regional climatic transient signals in temperature logs from Czechia and Slovenia. Climatic Change 113(3–4), 787–801. doi: 10.1007/s10584-011-0373-5
 • Majorowicz J., Safanda J., Osadetz K. (2012): Inferred gas hydrate and permafrost stability history models linked to climate change in the Beaufort-Mackenzie Basin, Arctic Canada. Climate of the Past 8(2), 667–682. doi: 10.5194/cp-8-667-2012
 • Majorowicz J., Skinner W., Safanda J. (2012): Western Canadian Sedimentary Basin temperature-depth transients from repeated well logs: Evidence of recent decade subsurface heat gain due to climatic warming. Journal of Geophysics and Engineering 9(2), 127–137. doi: 10.1088/1742-2132/9/2/127
 • Kukkonen I.T., Rath V., Kivekäs L., Šafanda J., Čermak V. (2011): Geothermal studies of the Outokumpu Deep Drill Hole, Finland: Vertical variation in heat flow and palaeoclimatic implications. Physics of the Earth and Planetary Interiors 188(1–2), 9–25. doi: 10.1016/j.pepi.2011.06.002
 • Kukkonen I.T., Rath V., Kivekäs L., Šafanda J., Čermák V. (2011): Geothermal studies of the Outokumpu Deep Drill Hole. Special Paper of the Geological Survey of Finland 2011(51), 181–198.
 • Šafanda J., Majorowicz J. (2010): Geophysical data. In: Przybylak, R.; Majorowicz, J.; Brázdil, R.; Kejna, M. (Eds.), The Polish Climate in the European Context: An Historical Overview. Springer Science+Business Media B.V. 2010, 219–226. doi: 10.1007/978-90-481-3167-9_8
 • Čermák V., Dědeček P., Šafanda J., Krešl M. (2010): Climate warming: evidence stored in shallow subsurface. In: Przybylak, R.; Majorowicz, J.; Brázdil, R.; Kejna, M. (Eds.), The Polish Climate in the European Context: An Historical Overview. Springer Science+Business Media B.V. 2010, 247266. doi: 10.1007/978-90-481-3167-9_11
 • Cermak V., Safanda J., Bodri L. (2010): Thermal instability of the fluid column in a borehole: Application to the Yaxcopoil hole (Mexico). International Journal of Earth Sciences 99(6), 1437–1451. doi: 10.1007/s00531-009-0472-y
 • Heidinger P., Wilhelm H., Popov Y., Safanda J., Burkhardt H., Mayr S. (2009): First results of geothermal investigations, Chesapeake Bay impact structure, Eyreville core holes. Special Paper of the Geological Society of America 458, 931–940. doi: 10.1130/2009.2458(39)
 • Šafanda J., Wilhelm H., Heidinger P., Čermák V. (2009): Interpretation and mathematical modeling of temporal changes of temperature observed in borehole Yaxcopoil-1 within the Chicxulub impact structure, Mexico. Journal of Hydrology 372(1–4), 9–16. doi: 10.1016/j.jhydrol.2009.03.023
 • Cermak V., Bodri L., Safanda J. (2009): Tidal modulation of temperature oscillations monitored in borehole Yaxcopoil-1 (Yucatán, Mexico). Earth and Planetary Science Letters 282(1–4), 131–139. doi: 10.1016/j.epsl.2009.03.009
 • Čermák V., Šafanda J., Krešl M. (2008): High resolution temperature monitoring in a borehole, detection of the deterministic signals in noisy environment. Studia Geophysica et Geodaetica 52(3), 413–437. doi: 10.1007/s11200-008-0029-8
 • Majorowicz J., Šafanda J. (2008): Heat flow variation with depth in Poland: Evidence from equilibrium temperature logs in 2.9-km-deep well Torun-1. International Journal of Earth Sciences 97(2), 307–315. doi: 10.1007/s00531-007-0210-2
 • Cermak V., Bodri L., Safanda J. (2008): Precise temperature monitoring in boreholes: Evidence for oscillatory convection? Part II: Theory and interpretation. International Journal of Earth Sciences 97(2), 375–384. doi: 10.1007/s00531-007-0250-7
 • Cermak V., Safanda J., Bodri L. (2008): Precise temperature monitoring in boreholes: Evidence for oscillatory convection? Part 1: Experiments and field data. International Journal of Earth Sciences 97(2), 365–373. doi: 10.1007/s00531-007-0237-4
 • Cermak V., Safanda J., Kresl M. (2008): Intra-hole fluid convection: High-resolution temperature time monitoring. Journal of Hydrology 348(3–4), 464–479. doi: 10.1016/j.jhydrol.2007.10.016
 • Šafanda J., Heidinger P., Wilhelm H., Čermák V. (2007): Post-drilling destabilization of temperature profile in borehole Yaxcopoil-1, Mexico. Hydrogeology Journal 15(2), 423–428. doi: 10.1007/s10040-006-0082-8
 • Šafanda J., Rajver D., Correia A., Dědeček P. (2007): Repeated temperature logs from Czech, Slovenian and Portuguese borehole climate observatories. Climate of the Past 3(3), 453–462. doi: 10.5194/cp-3-453-2007
 • Čermák V., Šafanda J., Bodri L., Yamano M., Gordeev E. (2006): A comparative study of geothermal and meteorological records of climate change in Kamchatka. Studia Geophysica et Geodaetica 50(4), 675–695. doi: 10.1007/s11200-006-0043-7
 • Smerdon J.E., Pollack H.N., Cermak V., Enz J.W., Kresl M., Safanda J., Wehmiller J.F. (2006): Daily, seasonal, and annual relationships between air and subsurface temperatures. Journal of Geophysical Research Atmospheres 111(7), D07101. doi: 10.1029/2004JD005578
 • Majorowicz J., Grasby S.E., Ferguson G., Safanda J., Skinner W. (2006): Paleoclimatic reconstructions in Western Canada from borehole temperature logs: Surface air temperature forcing and groundwater flow. Climate of the Past 2(1), 1–10. doi: 10.5194/cp-2-1-2006
 • Majorowicz J., Safanda J. (2005): Measured versus simulated transients of temperature logs – A test of borehole climatology. Journal of Geophysics and Engineering 2(4), 291–298. doi: 10.1088/1742-2132/2/4/S01
 • Šafanda J., Heidinger P., Wilhelm H., Čermák V. (2005): Fluid convection observed from temperature logs in the karst formation of the Yucatán Peninsula, Mexico. Journal of Geophysics and Engineering 2(4), 326–331. doi: 10.1088/1742-2132/2/4/S05
 • Wilhelm H., Popov Y., Burkhardt H., Šafanda J., Čermák V., Heidinger P., Korobkov D., Romushkevich R., Mayr S. (2005): Heterogeneity effects in thermal borehole measurements in the Chicxulub impact crater. Journal of Geophysics and Engineering 2(4), 357–363. doi: 10.1088/1742-2132/2/4/S09
 • Okubo Y., Uchida Y., Taniguchi M., Miyakoshi A., Safanda J. (2005): Statistical analysis for thermal data in the Japanese Islands. Physics of the Earth and Planetary Interiors 152(4), 277–291. doi: 10.1016/j.pepi.2005.04.013
 • Majorowicz J.A., Skinner W.R., Safanda J. (2005): Ground surface warming history in northern Canada inferred from inversions of temperature logs and comparison with other proxy climate reconstructions. Pure and Applied Geophysics 162(1), 109–128. doi: 10.1007/s00024-004-2582-6
 • Veselý J., Majer V., Kopácek J., Safanda J., Norton S.A. (2005): Increasing silicon concentrations in Bohemian Forest lakes. Hydrology and Earth System Sciences 9(6), 699–706. doi: 10.5194/hess-9-699-2005
 • Majorowicz J., Safanda J., Skinner W. (2004): Past Surface Temperature Changes as Derived from Continental Temperature Logs-Canadian and Some Global Examples of Application of a New Tool in Climate Change Studies. Advances in Geophysics 47, 113–174. doi: 10.1016/S0065-2687(04)47003-4
 • Suchý V., Šafanda J., Sýkorova I., Stejskal M., Machovič V., Melka K. (2004): Contact metamorphism of Silurian black shales by a basalt sill: Geological evidence and thermal modeling in the Barrandian Basin. Bulletin of Geosciences 79(3), 133–145.
 • Smerdon J.E., Pollack H.N., Cermak V., Enz J.W., Kresl M., Safanda J., Wehmiller J.F. (2004): Air-ground temperature coupling and subsurface propagation of annual temperature signals. Journal of Geophysical Research D: Atmospheres 109(21), D21107. doi: 10.1029/2004JD005056
 • Majorowicz J.A., Skinner W.R., Šafanda J. (2004): Large ground warming in the Canadian Arctic inferred from inversions of temperature logs. Earth and Planetary Science Letters 221(1–4), 15–25. doi: 10.1016/S0012-821X(04)00106-2
 • Šafanda J., Szewczyk J., Majorowicz J. (2004): Geothermal evidence of very low glacial temperatures on a rim of the Fennoscandian ice sheet. Geophysical Research Letters 31(7), L07211. doi: 10.1029/2004GL019547
 • Majorowicz J., Šafanda J., Przybylak R., Wójcik G. (2004): Ground surface temperature history in Poland in the 16th-20th centuries derived from the inversion of geothermal profiles. Pure and Applied Geophysics 161(2), 351–363. doi: 10.1007/s00024-003-2439-4
 • Wilhelm H., Heidinger P., Šafanda J., Čermák V., Burkhardt H., Popov Yu. (2004): High resolution temperature measurements in the borehole Yaxcopoil-1, Mexico. Meteoritics and Planetary Science 39(6), 813–819. doi: 10.1111/j.1945-5100.2004.tb00931.x
 • Majorowicz J.A., Čermak V., Šafanda J., Krzywiec P., Wróblewska M., Guterch A., Grad M. (2003): Heat flow models across the Trans-European Suture Zone in the area of the POLONAISE’97 seismic experiment. Physics and Chemistry of the Earth 28(9–11), 375–391. doi: 10.1016/S1474-7065(03)00059-7
 • Suchý V., Sýkorová I., Stejskal M., Šafanda J., Machovič V., Novotná M. (2002): Dispersed organic matter from Silurian shales of the Barrandian Basin, Czech Republic: Optical properties, chemical composition and thermal maturity. International Journal of Coal Geology 53(1), 1–25. doi: 10.1016/S0166-5162(02)00137-4
 • Majorowicz J., Safanda J., Skinner W. (2002): East to west retardation in the onset of the recent warming across Canada inferred from inversions of temperature logs. Journal of Geophysical Research: Solid Earth 107(B10), ETG 6-1–ETG 6-12. doi: 10.1029/2001JB000519
 • Correia A., Šafanda J. (2002): Geothermal modeling along a two-dimensional crustal profile in Southern Portugal. Journal of Geodynamics 34(1), 47–61. doi: 10.1016/S0264-3707(01)00080-1
 • Majorowicz J., Šafanda J., Przybylak R., Wójcik G. (2001): Reconstruction of the ground surface temperature variations in Poland in the last 500 years based on geothermal profiles. Przeglad Geofizyczny 46(4), 305–321.
 • Correia A., Šafanda J. (2001): Ground surface temperature history at a single site in southern Portugal reconstructed from borehole temperatures. Global and Planetary Change 29(3–4), 155–165. doi: 10.1016/S0921-8181(01)00087-X
 • Kukkonen I.T., Šafanda J. (2001): Numerical modelling of permafrost in bedrock in northern Fennoscandia during the Holocene. Global and Planetary Change 29(3–4), 259–273. doi: 10.1016/S0921-8181(01)00094-7
 • Majorowicz J.A., Safanda J. (2001): Composite surface temperature history from simultaneous inversion of borehole temperatures in western Canadian plains. Global and Planetary Change 29(3–4), 231–239. doi: 10.1016/S0921-8181(01)00092-3
 • Šafanda J., Rajver D. (2001): Signature of the last ice age in the present subsurface temperatures in the Czech Republic and Slovenia. Global and Planetary Change 29(3–4), 241–257. doi: 10.1016/S0921-8181(01)00093-5
 • Pasquale V., Verdoya M., Chiozzi P., Šafanda J. (2000): Evidence of climate warming from underground temperatures in NW Italy. Global and Planetary Change 25(3–4), 215–222. doi: 10.1016/S0921-8181(00)00004-7
 • Suchy V., Heijlen W., Sykorova I., Muchez P., Dobes P., Hladikova J., Jackova I., Safanda J., Zeman A. (2000): Geochemical study of calcite veins in the Silurian and Devonian of the Barrandian Basin (Czech Republic): Evidence for widespread post-Variscan fluid flow in the central part of the Bohemian Massif. Sedimentary Geology 131(3–4), 201–219. doi: 10.1016/S0037-0738(99)00136-0
 • Cermak V., Safanda J., Kresl M., Dedecek P., Bodri L. (2000): Recent climate warming: Surface air temperature series and geothermal evidence. Studia Geophysica et Geodaetica 44(3), 430–441. doi: 10.1023/A:1022116721903
 • Šafanda J., Čermák V. (2000): Subsurface temperature changes due to the crustal magmatic activity – numerical simulation. Studia Geophysica et Geodaetica 44(2), 327–335. doi: 10.1023/A:1022127312875
 • Šafanda J. (1999): Ground surface temperature as a function of slope angle and slope orientation and its effect on the subsurface temperature field. Tectonophysics 306(3–4), 367–375. doi: 10.1016/S0040-1951(99)00066-9
 • Correia A., Šafanda J. (1999): Preliminary ground surface temperature history in mainland Portugal reconstructed from borehole temperature logs. Tectonophysics 306(3–4), 269–275. doi: 10.1016/S0040-1951(99)00060-8
 • Majorowicz J.A., Safanda J., Harris R.N., Skinner W.R. (1999): Large ground surface temperature changes of the last three centuries inferred from borehole temperatures in the Southern Canadian Prairies, Saskatchewan. Global and Planetary Change 20(4), 227–241. doi: 10.1016/S0921-8181(99)00016-8
 • Veliciu S., Šafanda J. (1998): Ground temperature history in Romania inferred from borehole temperature data. Tectonophysics 291(1–4), 277–286. doi: 10.1016/S0040-1951(98)00046-8
 • Majorowicz J.A., Šafanda J. (1998): Ground surface temperature history from inversions of underground temperatures – a case study of the Western Canadian Sedimentary Basin. Tectonophysics 291(1–4), 287–298. doi: 10.1016/S0040-1951(98)00047-X
 • Rajver D., Šafanda J., Shen P.Y. (1998): The climate record inverted from borehole temperatures in Slovenia. Tectonophysics 291(1–4), 263–276. doi: 10.1016/S0040-1951(98)00045-6
 • Kukkonen I.T., Gosnold W.D., Šafanda J. (1998): Anomalously low heat flow density in eastern Karelia, Baltic Shield: a possible palaeoclimatic signature. Tectonophysics 291(1–4), 235–249. doi: 10.1016/S0040-1951(98)00043-2
 • Clauser C., Giese P., Huenges E., Kohl T., Lehmann H., Rybach L., Šafanda J., Wilhelm H., Windloff K., Zoth G. (1997): The thermal regime of the crystalline continental crust: Implications from the KTB. Journal of Geophysical Research B: Solid Earth 102(B8), 18417–18441. doi: 10.1029/96JB03443
 • Šafanda J., Čermák V., Bodri L. (1997): Climate history inferred from borehole temperatures, data from the Czech Republic. Surveys in Geophysics 18(2–3), 197–212. doi: 10.1023/A:1006535926039
 • Kukkonen I.T., Šafanda J. (1996): Palaeoclimate and structure: The most important factors controlling subsurface temperatures in crystalline rocks. A case history from Outokumpu, eastern Finland. Geophysical Journal International 126(1), 101–112. doi: 10.1111/j.1365-246X.1996.tb05270.x
 • Cermak V., Kresl M., Kucerová L., Safanda J., Frasheri A., Kapedani N., Lico R., Cano D. (1996): Heat flow in Albania. Geothermics 25(1), 91–102. doi: 10.1016/0375-6505(95)00036-4
 • Šafanda J., Krešl M., Čermák V., Hasanean A.R.G., Deebes H.A., Abd-Alla M.A., Moustafa S.M. (1995): Subsurface temperature measurements and terrestrial heat flow estimates in the Aswan region, Egypt. Studia Geophysica et Geodaetica 39(2), 162–176. doi: 10.1007/BF02296073
 • Šafanda J. (1995): Effect of thermal conductivity anisotropy of rocks on the subsurface temperature field. Geophysical Journal International 120(2), 323–330. doi: 10.1111/j.1365-246X.1995.tb01821.x
 • Šafanda J. (1994): Effects of topography and climatic changes on the temperature in borehole GFU-1, Prague. Tectonophysics 239(1–4), 187–197. doi: 10.1016/0040-1951(94)90114-7
 • Šafanda J., Malý L. (1994): Paleogeothermal gradient in the boskovice furrow. Studia Geophysica et Geodaetica 38(1), 37–45. doi: 10.1007/BF02296251
 • Kukkonen I.T., Čermák V., Šafanda J. (1994): Subsurface temperature-depth profiles, anomalies due to climatic ground surface temperature changes or groundwater flow effects. Global and Planetary Change 9(3–4), 221–232. doi: 10.1016/0921-8181(94)90017-5
 • Cermak V., Kukkonen I.T., Safanda J. (1993): Temperature logs in deep wells—a useful tool for past climatic reconstruction. Terra Nova 5(2), 134–143. doi: 10.1111/j.1365-3121.1993.tb00238.x
 • Šafanda J., Kashubin S., Čermák V. (1992): Temperature modelling along the Taratashskiy profile crossing the ural mountains. Studia Geophysica et Geodaetica 36(4), 349–357. doi: 10.1007/BF01625488
 • Šafanda J., Kubík J. (1992): Evidence of ground surface temperature changes from two boreholes in the Bohemian Massif. Global and Planetary Change 6(2–4), 199–208. doi: 10.1016/0921-8181(92)90036-A
 • Šafanda J., Kubík J. (1992): Evidence of ground surface temperature changes from two boreholes in the Bohemian Massif. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 98(2–4), 199–208. doi: 10.1016/0031-0182(92)90198-E
 • Čermák V., Bodri L., Šafanda J. (1992): Underground temperature fields and changing climate: evidence from Cuba. Global and Planetary Change 5(4), 325–337. doi: 10.1016/0921-8181(92)90003-S
 • Čermák V., Bodri L., Šafanda J. (1992): Underground temperature fields and changing climate: evidence from Cuba. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 97(4), 325–337. doi: 10.1016/0031-0182(92)90215-Q
 • Čermák V., Bodri L., Šafanda J. (1992): Recent climate change recorded in the underground: evidence from Cuba. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 98(2–4), 219–223. doi: 10.1016/0031-0182(92)90200-O
 • Čermák V., Bodri L., Šafanda J. (1992): Recent climate change recorded in the underground: evidence from Cuba. Global and Planetary Change 6(2–4), 219–223. doi: 10.1016/0921-8181(92)90038-C
 • Beck A.E., Shen P.Y., Beltrami H., Mareschal J.-C., Šafanda J., Sebagenzi M.N., Vasseur G., Wang K. (1992): A comparison of five different analyses in the interpretation of five borehole temperature data sets. Global and Planetary Change 6(2–4), 101–112. doi: 10.1016/0921-8181(92)90029-A
 • Beck A.E., Shen P.Y., Beltrami H., Mareschal J.-C., Šafanda J., Sebagenzi M.N., Vasseur G., Wang K. (1992): A comparison of five different analyses in the interpretation of five borehole temperature data sets. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 98(2–4), 101–112. doi: 10.1016/0031-0182(92)90191-7
 • Šafanda J., Honěk J., Weiss G., Buntebarth G. (1991): Palaeogeothermics in the Czechoslovak part of the Upper Silesian Basin. Geophysical Journal International 104(3), 625–633. doi: 10.1111/j.1365-246X.1991.tb05706.x
 • Čermák V., Krešl M., Šafanda J., Bodri L., Nápoles-Pruna M., Tenreyro-Perez R. (1991): Terrestrial heat flow in Cuba. Physics of the Earth and Planetary Interiors 65(3–5), 207–209. doi: 10.1016/0031-9201(91)90128-5
 • Šafanda J., Žáková B., Buntebarth G. (1990): Temperature paleogradient estimations in the central Bohemian basin. Studia Geophysica et Geodaetica 34(3), 208–219. doi: 10.1007/BF02295927
 • Čermák V., Šafanda J., Guterch A. (1989): Deep temperature distribution along three profiles crossing the Teisseyre-Tornquist tectonic zone in Poland. Tectonophysics 164(2–4), 151–163. doi: 10.1016/0040-1951(89)90009-7
 • Šafanda J. (1988): Heat flow variations in the presence of an irregular contact of different rock type. Studia Geophysica et Geodaetica 32(2), 159–170. doi: 10.1007/BF01637579
 • Šafanda J. (1987): Some remarks on the estimation of geothermal topocorrections. Studia Geophysica et Geodaetica 31(3), 284–300. doi: 10.1007/BF01624759
 • Šafanda J. (1986): On the estimation of the heat flow at the earth’s crust lower boundary. Studia Geophysica et Geodaetica 30(2), 182–195. doi: 10.1007/BF01644378
 • Šafanda J. (1985): Calculation of temperature distribution in two-dimensional geothermal profile. Studia Geophysica et Geodaetica 29(2), 191–207. doi: 10.1007/BF01585720
 • Čermák V., Krešl M., Šafanda J., Nápoles-Pruna M., Tenreyro-Perez R., Torres-Paz L.M., Valdés J.J. (1984): First heat flow density assessments in Cuba. Tectonophysics 103(1–4), 283–296. doi: 10.1016/0040-1951(84)90090-8
 • Cermak V., Safanda J. (1982): Subsurface temeperature distribution in Western Czechoslovakia and its mapping for appraising the exploitable sources of geothermal energy. In: Cermak V., Haenel R. (Eds.), Geothermics and Geothermal Energy. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 265–270.