RNDr. Jan Šílený, CSc. (1952) je vedoucím vědeckým pracovníkem v Oddělení seismologie. Zabývá se modelováním seismického zdroje, zvláště obrácenými úlohami pro stanovení jeho mechanismu včetně spolehlivého odhadu věrohodnosti. Navrhuje postupy pro odhad mechanismu v konfiguracích pozorování, které nedovolují získat kompletní řešení, jako je např. monitorování seismicity snímači ve vrtu. Tyto úlohy nacházejí užitečné uplatnění při sledování porušení horninového masívu v průmyslových aplikacích, jako je dolování, těžba ropy a zemního plynu, hlubinné čerpání geotermální energie, provoz podzemních zásobníků plynu nebo úložišť radioaktivního odpadu.

RNDr. Jan Šílený, CSc.

vedoucí vědecký pracovník
(Seismické oddělení)
jsi@ig.cas.cz
+420 267 103 016
číslo dveří 10
ORCID iD icon ORCID

Odborné publikace

Autor nebo spoluautor cca 70 vědeckých publikací s vice než 1100 citacemi v odborných časopisech a monografiích, H-index 22, RG Score 31.8.

 

Projekty

 • Mód porušování pevných těles na základě střižně-tahového modelu: laboratorní monitorování akustické emise (GA ČR reg. č. 16-039505, panel 108 materiálové vědy a inženýrství)
 • Modernizace výzkumné infrastruktury RINGEN (č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001792)

 

CV

 • od 2002 vedoucí oddělení seismologie
 • 2007 Cena Stefana Hepitese Rumunské akademie věd
 • 2004-2008 Zasloužilý asociovaný člen ICTP (Mezinárodní centrum pro teoretickou fyziku), Trieste
 • 2001-2003 člen Akademického shromáždění AV ČR
 • 1997 CNR-NATO Guest Fellow na univerzitě Trieste
 • 1996-2000 Titulární člen ESC (Evropská seismologická komise) za Českou republiku
 • 1994-1999 Asociovaný člen ICTP, Trieste
 • 1993-2001 předseda Vědecké rady GFÚ
 • 1993 EC Go-West Fellow na ICTP, Trieste
 • 1992 zástupce ředitele GFÚ
 • 1988 Cena ČSAV spolu s V.Rudajevem, J.Bubnem, M.Brožem and P.Fučíkem
 • 1984 CSc., Československá akademie věd, téma: Seismické projevy jednoduchého tektonického zlomu
 • 1979 RNDr., Univerzita Karlova, téma: Seismické paprsky v anizotropním prostředí
 • 1977 promovaný fyzik, Matematicko-fyzikální fakulta UK, téma: Seismické paprsky v anizotropním prostředí