RNDr. Jan Zedník (1953) působí od roku 1979 v seismickém oddělení. Věnuje se interpretaci zemětřesení a dalších seismických jevů (jako jsou důlní otřesy), sběru, archivaci  a mezinárodní výměně digitálních dat. Je vedoucím seismické služby. Od devadesátých let je členem exekutivy Evropského datového centra ORFEUS a zástupce Geofyzikálního ústavu v Evropsko-Mediteránním datovém centru EMSC. Aktivně se účastní infrastrukturního projektu CzechGeo/EPOS. V přípravé fázi evropského infrastrukturního projektu EPOS působil jako místopředseda Rady projektu.

Vysokoškolské studium absolvoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy na katedře užité geofyziky. Během studií absolvoval řadu přednášek v rámci mimořádného studia na MFF UK. V roce 1983 získal titul RNDr. na katedře užité geofyziky.

Věnuje se také popularizaci seismologie ve spojitosti s významnými zemětřeseními v České republice i ve světě formou přednášek, článků v časopisech a mediálních vystoupení v rozhlase a v televizi. Účastní se popularizačních akcí jako je Týden vědy a techniky, Veletrh vědy nebo Noc vědců. Do r. 2017 byl dlouholetým členem Rady pro popularizaci Akademie věd.

RNDr. Jan Zedník

odborný pracovník
(Seismické oddělení)
jzd@ig.cas.cz
+420 267 103 015
číslo dvěří 005
ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-0376-778X

Vybrané odborné publikace

 • Zedník, J., Pazdírková, J., 2014. Seismic Activity in the Czech Republic in 2012. Studia geophys. et geod., 58, 342-348.
 • Zedník, J., Boušková, Pazdírková, J., 2013. Seismic Activity in the Czech Republic in 2011. Studia geophys. et geod., 57, 535-542.
 • Zedník, J., Pazdírková, J., 2013. Seismic Activity in the Czech Republic in 2010. Studia geophys. et geod., 57, 332-337.
 • Chum, J., Hruška, F., Zedník, J., Laštovička, J., 2012. Ionospheric disturbances (infrasound waves) over the Czech Republic excited by the 2011 Tohoku earthquake, Journal of Geophysical Research, 117, 10.1029/2012JA017767.
 • Laštovička, J., Baše, J., Hruška, F., Chum, J., Šindelářová, T., Horálek, J., Zedník, J., Krasnov, V., 2010. Simultaneous infrasonic, seismic, magnetic and ionospheric observations in an earthqauke epicentre. Journal od atmospheric and solar-terrestrial physics, 72, 1231-1240. Zedník, J., Pazdírková, J., 2012. Seismic Activity in the Czech Republic in 2009. Studia geophys. et geod., 56, 299-305.
 • Zedník, J., Pazdírková, J., 2010. Seismic Activity in the Czech Republic in 2008. Studia geophys. et geod., 54, 333-338.
 • Zedník, J., Pazdírková, J., 2009. Seismic Activity in the Czech Republic in 2007. Studia geophys. et geod., 53, 269-274.
 • Dost, B., Zednik, J., Havskov, J., New Manual of Seismological Observatory Practice (NMSOP). Chapter 10: Seismic Data Formats, Archival and Exchange.
 • Geissler W.H., Kämpf H., Kind R., Bräuer K., Klinge K., Plenefisch T., Horálek J., Zedník J. and Nehybka V., 2005. Seismic structure and location of a CO2 source in the upper mantle of the western Eger (Ohře) Rift, central Europe. Tectonics, 24, TC5001, doi:10.1029/2004TC001672, 23 pp.
 • Geissler W.H., Kämpf H., Kind R., Bräuer K., Klinge K., Plenefisch T., Horálek J., Zedník J. and Nehybka V., 2005. Seismic structure and location of a CO2 source in the upper mantle of the western Eger (Ohře) Rift, central Europe. Tectonics, 24, TC5001, doi:10.1029/2004TC001672, 23 pp.
 • Choy G., Zedník J., 1997. The rupture process of the Manjil, Iran earthquake of 20 June 1990 and implications for intraplate strike-slip earthquakes. Studia geoph.et geod., 41, 45-63

Popularizační výstupy

 • Hrubcová, P., Šílený, J., Zedník, J., 2018. Zemětřesení na Hlučínsku. Článek pro časopis Vesmír, 3/2018, str. 158-159.
 • ČR Dvojka, Meteor – Nejsilnější evropské zemětřesení – Lisabon 1755, J. Zedník, 11. 6. 2016
 • ČR Dvojka, Meteor – Zemětřesení v San Fracisku roku 1908, J. Zedník, 18. 6. 2016
 • ČR Dvojka, Meteor –Zemětřesení v Chile roku 1960, J. Zedník, 25. 6. 2016
 • Hasičské noviny 14/2016, Tsunami v Evropě – to už tady bylo, Teprve sto let máme otřesy čím měřit, red. E. Čejchanová, J. Zedník, 29. 7. 2016
 • Tabletový časopis Dotyk, Rozhovor „Zemětřesení umíme spustit, ale ne zastavit“, J.Zedník, 25. 9. 2015
 • ČRo Radiožurnál, Host, hodinová debata o zemětřeseních a sopkách, moderátorka L.Výborná, J. Zedník, 2. 11. 2015
 • ČRo Radiožurnál, 100 statečných, rozhovor s Janem Pokorným, 8. 6. 2014
 • ČT Déčko, Lovci záhad, A. Špičák, P. Jedlička, J. Zedník, 23. 2. 2014
 • Seminář pro učitele fyziky v rámci projektu Heureka, E. Petrovský, J. Zedník, B. Růžek, A. Špičák, Geofyzikální ústav, 24. – 25. 5. 2013
 • Akademický bulletin, Země – laboratoř geovědního výzkumu, J.Zedník, P.Hejda, květen 2012
 • Zemětřesení jako nástroj poznávání planety Země (a dalších vesmírných těles). Národní muzeum, J.Zedník, 17.1.2011
 • ČRo Radiožurnál, Host, hodinová debata o zemětřesení na Haiti, red. H. Shánělová, J. Zedník, 1.2.2010
 • Akademický bulletin,V.Štědrá, J. Zedník – Planeta Země mocná a zranitelná, str. 26, březen 2009
 • MF Dnes, Smrt a zkáza: Messina 1908, 27.12.2008, J. Zednik
 • ČR Leonardo, pořad Třetí dimenze, hodinová debata na téma Rok planety Země, J. Zedník, V.Štědrá, M.Blažková, red. H.Stárková, 14.2.2008
 • ČRo Radiožurnál, 20 minut Martina Veselovského, 5.12.2008, J. Zedník
 • ČRO Plus, Leonardo, Osmičková výročí – zemětřesení v Messině, 23.12.2018
 • ČR Leonardo ,  pořad Natura, Jak se měří zemětřesení? 29.11.2007, J. Zedník, red. D.Mrázek