Josef Horálek (1948) pracuje jako vědecký pracovník na oddělení Seismiky. Zabývá se zemětřesnými roji v západních Čechách a na jihozápadním Islandu, monitorováním seismicity pomocí lokálních seismických sítí (WEBNET a REYKJANET), pokročilým zpracováním seismických dat, zdrojovými mechanizmy, spouštěcími mechanizmy zemětřesných rojů a mikro-zemětřesných aktivit i seismicitou indukovanou injektáží fluid.

Ing. Josef Horálek, Csc.

vědecký pracovník
(Seismické oddělení)
jhr@ig.cas.cz
+420 267 103 076
číslo dveří 007
ORCID iD icon ORCID

Vybrané odborné publikace

 • Jakoubková, H., Horálek, J. and Fischer, T., 2018. 2014 mainshock-aftershock activity versus earthquake swarms in West Bohemia, Czech Republic. Pure Appl. Geophys., 175, 109-131, doi: 10.1007/s00024-017-1679-7.
  Doubravová, J., Wiszniowski, J. and Horálek, J., 2016. Single Layer Recurrent Neural Network for detection of swarm-like earthquakes in W-Bohemia/Vogtland – the method. Computers&Geosciences, 93, 138-149,
  doi: 10.1016/j.cageo.2016.05.011.
 • J. Doubravová, J. Wiszniowski, J. Horálek, Single Layer Recurrent Neural Network for detection of swarm-like earthquakes in W-Bohemia/Vogtland—the method,Computers & Geosciences,Volume 93,2016,Pages 138-149,ISSN 0098-3004,https://doi.org/10.1016/j.cageo.2016.05.011.
  Horálek, J., Fischer, T., Einarsson, P. and Jakobsdótir, SS., 2015. Earthquake swarms. Encyclopedia of Earthquake Engineering, Beer, M., Ioannis A. Kougioumtzoglou, I.A., Patelli, E., Siu-Kui Au, I. (Eds.), DOI 10.1007/978-3-642-36197-5_294-1, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2021.
 • Čermáková, H. and Horálek, J., 2015. The 2011 West Bohemia (Central Europe) earthquake swarm compared with the previous swarms of 2000 and 2008. J. Seismol.,19/4,899-913,doi: 10.1007/s10950-015-9502-3.
 • Fischer, T., Horálek, J., Hrubcová, P., Vavryčuk, V., Bräuer, K. and Kämpf, H. Intra-continental earthquake swarms in West-Bohemia and Vogtland: A review. Tectonophysics, 611, 1-27. doi:10.1016/j.tecto.2013.11.001, 2014.
 • Mrlina, J., Fischer, T., Horálek, J. and Seidl. M., 2014. Comment on “Crustal deformations in the epicentral area of the West Bohemia 2008 earthquake swarm in central Europe” by Schenk et al. (JGR 117 (2012), B07408). J. Geoph. Res., 119, 7865-7869. doi: 10.1002/2013JB010918
 • Horálek, J. and Šílený, J., 2013. Source mechanisms of the 2000 earthquake swarm in the West Bohemia/ Vogtland region (Central Europe). Geophys. J. Int., 194, 979-999, doi: 10.1093/gji/ggt138.
 • Růžek, B. and Horálek, J, 2013. Three-dimensional seismic velocity model of the West Bohemia/Vogtland seismoactive region. Geophys. J. Int., J. Int., 195, 1251–1266, doi: 0.1093/gji/ggt295.
 • Horálek, J., Jechumtálová, Z., Dorbath, L. and Šílený, J., 2010. Source mechanisms of micro-earthquakes induced in a fluid injection experiment at the HDR site Soultz-sous-Forêts (Alsace) in 2003 and their temporal and spatial variations. Geophys. J. Int., 181, 1547–1565, doi: 10.1111/j.1365-246X.2010.04506.x.
 • Horálek, J. and Fischer, T., 2010. Intraplate earthquake swarms in West Bohemia/Vogtland (Central Europe). Jökul, 60, 67-87.
 • Fischer, T., Horálek, J., Michálek, J. and Boušková, A., 2010. The 2008-West Bohemia earthquake swarm in the light of the WEBNET network. J. Seismol J. Seismology, 14, 665-682, doi: 10.1007/s10950-010-9189-4.
 • Horálek, J., Fischer, T., Boušková, A., Michálek, J. and Hrubcová, P., 2010. The West Bohemian 2008-earthquake swarm: when, where, what size and data. Stud. Geophys. Geod., 53, 351-358.

CV

Vzdělání

 • 1966 -1973 Česká vysoké učení technické v Praze, Elektrotechnická fakulta, obor technická kybernetika, titul Ing.
 • 1977-1979 Postgraduální stadium geofyziky (6 semestrů), Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
 • 1987 vědecká hodnost Kandidát fyzikálně-matematických věd (CSc.), Československá akademie věd (Geofyzikální ústav)

Zaměstnání:

 • 1972 – doposud: Geofyzikální ústav ČSAV/AV ČR, seismické oddělení
 • 1972-1987 výzkumný pracovník
 • 1988-1992 vědecký pracovník
 • 1992-2003 samostatný vědecký pracovník
 • od 2003 vedoucí vědecký pracovník

Odborně-manažerské pozice:

 • vedoucí výzkumného týmu WEBNET
 • člen Rady Geofyzikálního ústavu AV ČR

Řešitel významných projektů v posledních 5 letech:

 • 2012-2016 Earthquake swarms and their triggering mechanisms in diverse tectonic environments (Bohemian Massif, Mid-Atlantic Ridge, Western Alps), GAČR P210/12/2336, hlavní řešitel
 • 2018-2020 Physical processes related to swarm-like seismicity on the plate boundary in South Iceland and intraplate earthquake swarms in W-Bohemia/Vogtland, GAČR, P210/12/2336, hlavní řešitel

Výuka

 • Fyzika pro geofyziky
  Přírodovědecká fakulta, Karlova univerzita v Praze, Kód: MG452P71

Přednáška se skládá ze tří částí: Mechanika, Elektřina a magnetismus, Termodynamika. Každá část se přednáší jeden semestr v magisterském a doktorském studijním programu.

 • Studenti: školitel dvou doktorandů Matematicko-fyzikální fakulty UK, oponent magisterských a doktorandských prací.