Mgr. Martin Staněk, Ph.D. (1983) působí od roku 2013 jako vědecký pracovník na Oddělení geodynamikyZabývá se vlivem prázdného prostoru (trhlin, pórů) ve struktuře hornin na jejich fyzikální vlastnosti, mezi které patří schopnost propouštět kapalinu nebo schopnost přenášet teplo. Tyto vlastnosti určují vhodnost konkrétních geologických lokalit pro průmyslová využití, jako jsou hlubinné čerpání geotermální energie, podzemní zásobníky plynu a tepla nebo úložiště radioaktivního odpadu.

Pro odbornou veřejnost M. Staněk zajišťuje laboratorní ultrazvukové zkoušky hornin pomocí zařízení vyvíjeného v laboratoři GFÚ, které slouží ke zjištění orientace mikrotrhlin v hornině a k určení hloubky, při níž se mikrotrhliny uzavírají; v dalších metodách experimentálního měření fyzikálních vlastností hornin poskytuje expertízu. Vědecké poznatky přibližuje široké veřejnosti a pregraduálním studentům ukázkami použití světelného mikroskopu a ultrazvukových experimentů na vzorcích hornin.

Minulé projekty: AMS vs. střižná zóna (GJ16-25486Y).

Mgr. Martin Staněk, Ph.D.

vědecký pracovník
(Oddělení geodynamiky)
stanekm@ig.cas.cz
+420 267 103 042
číslo dveří 213
ResearcherID
ORCID iD icon ORCID

Odborné publikace

 • Staněk, M., Géraud, Y., (2019): Granite microporosity changes due to fracturing and alteration: secondary mineral phases as proxies for porosity and permeability estimation, Solid Earth, 10, 251-274,  https://doi.org/10.5194/se-10-251-2019, download here.
 • Staněk, M., Géraud, Y., Lexa, O, Špaček, P., Ulrich, S. and Diraison, M., (2013), Elastic anisotropy and pore space geometry of schlieren granite: direct 3-D measurements at high confining pressure combined with microfabric analysis, Geophys. J. Int., DOI: 10.1093/gji/ggt053.
 • Machek M., Roxerová Z., Janoušek V., Staněk M., Petrovský E., René M., (2013), Petrophysical and geochemical constraints on alteration processes in granites, Studia Geophysica et Geodaetica, DOI: 10.1007/s11200-013-0923-6

Odborné analýzy fyzikálních vlastností hornin

 • rychlost P-vln
  • mnohasměrné ultrazvukové prozařování na kulových vzorcích za vysokého omezujícího napětí 0.1 – 400 MPa (zařízení v lab. GFÚ)
  • prosté ultrazvukové prozařování (Proceq Pundit Lab)
 • propustnost: měření plynovým propustoměrem za omezujících napětí do 4 MPa (zařízení v lab. GeoRessources, Nancy, France)
 • pórovitost, rozdělení velikosti otvorů a pórů, hustota
 • tepelná vodivost: optické skenování (zařízení TCS)
 • elektrická rezistivita: metoda 4 elektrod (IRIS Syscal Kid)
 • anizotropie magnetické susceptibility (Agico KLY-4)

CV

 • 2016 – post-doc. 4 měsíce, GeoRessources, Nancy, Francie. Téma: Měření rozdělení velikostí pórů magnetickou rezonancí na pískovcích s různými obsahy oxidů železa
 • 2015 – post-doc. 3 měsíce, GeoRessources, Nancy, Francie. Téma: Měření rozdělení velikostí pórů magnetickou rezonancí na frakturovaném a alterovaném granitu
 • 2013 – Ph.D. na Univ. ve Štrasburku (Francie) a na Univ. Karlově v Praze, dizertační práce: Strukturní a petrofyzikální charakterizace granitu vhodného pro ukládání radioaktivního odpadu (stáhnout .pdf)
 • 2008 – Mgr. na Univ. Karlově v Praze. Diplomová práce: Typologie a vznik brekcií a mylonitů v okolí peridotitového masívu Lers v Severopyrenejské zóně
 • 2007 – 1. roč. Mgr. na Univ. Montpellier II (Francie). Závěrečná práce: Kontakt peridotitového masívu a okolních hornin u Etang de Lers ve východních Pyrenejích
 • 2006 – Bc. na Univ. Karlově v Praze