RNDr. Pavel Hejda, CSc. (1951) působí v GFÚ od roku 1975, nyní jako vedoucí vědecký pracovník v Geomagnetickém oddělení. Vysokoškolské studium v oboru numerická matematika na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy dokončil v roce 1974 a titul RNDr. získal v roce 1982. Vědeckou hodnost CSc. získal v roce 1981 na základě dizertace „Řešení modelu kinematického dynama se spirální konvekcí”. V současné době se věnuje zejména analýze geomagnetických dat se zaměřením na výzkum vlivu slunečních aktivity na sluneční vítr a geomagnetickou aktivitu.

Od roku 1993 do 2007 byl zástupcem ředitele Geofyzikálního ústavu AV ČR a v období 2007-2017 ředitelem ústavu. V letech 1997-2005 byl členem Akademické rady AV ČR. Řídí velkou výzkumnou infrastrukturu CzechGeo/EPOS – Distribuovaný systém observatorních a terénních měření geofyzikálních polí a je zástupcem ČR v Radě národních vědeckých delegátů velké evropské výzkumné infrastruktury EPOS – European Plate Observing System.

RNDr. Pavel Hejda, CSc.

vědecký pracovník
(Geomagnetické oddělení)
ph@ig.cas.cz
+420 267 103 339
číslo dvěří 127
ORCID iD iconORCID