RNDr. Petr Kolář, CSc. pracuje v oddělení seismologie od r. 1987. Věnuje se inversním úlohám (nelineární problémy, implementace a aplikace algoritmů, v posledních letech hlavně na platformě MATLAB) se zaměřením na strukturální a zdrojové studie najmě v západních Čechách. Podílí se na seismické službě, zpracování dat z laboratorních měření Akutické emise a studiích elektromagnetických projevů seismických jevů (opět v západních Čechách).

 

RNDr. Petr Kolář, CSc.

       vědecký pracovník
(oddělení seismologie)
kolar@ig.cas.cz
+420 267 103 012
číslo dveří 219
ORCID iD icon ORCID

Odborné publikace

Kolář, P. and Růžek, B.,: Estimation of finite seismic source parameters for selected events of the West Bohemia 2008 year seismic swarm, accepted for J of Seismology, DOI: 10.1007/s10950-014-9474-8

Kolář, P,: 2014, 5 years of measurement of electromagnetic emission in West Bohemian seismoactive region. Acta Geodyn Geomater 11:1–9. doi: 10.13168/AGG.2014.0002
Boušková, Alena ; Hrubcová, Pavla ; Horálek, Josef ; Kolář, Petr ; Vavryčuk, Václav. Upper crustal structure of the West Bohemia/Vogtland swarm region reflected by local seismic signals. In 74th EAGE conference & exhibition incorporating SPE EUROPEC 2012. Houten : EAGE, 2012, P028/1-P028/5. ISBN 978-90-73834-27-9. [EAGE Conference & exhibition incorporationg SPE EUROPEC 2010 /74./, Copenhagen, 04.06.2012-07.06.2012, DK].

Kolář, Petr ; Růžek, Bohuslav. Finite seismic source parameters inferred from stopping phases for selected events of West Bohemia 2000 swarm. Acta geodynamica et geomaterialia, 2012, Roč. 9, č. 4, s. 435-447. ISSN 1214-9705. pdf

Kolář, Petr. A tool for determination finite seismic source parameters via stopping phases method. In Technical Computing Prague 2011 19th Annual Conference Proceedings. Praha : HUMUSOFT s.r.o, 2011, S. 1-7. ISBN 978-80-7080-794-1. [Technical computing Prague 2011 /19./, Praha, 08.11.2011, CZ]. link

Kolář, Petr. Jubileum seismické stanice Kašperské Hory. Vesmír, 2011, Roč. 90, č. 9, s. 488-491. ISSN 0042-4544. link

Kolář, Petr ; Růžek, Bohuslav ; Boušková, Alena ; Horálek, Josef. Visualization of the fault slip connected with the West Bohemia earthquake swarms. Acta geodynamica et geomaterialia, 2011, Roč. 8, č. 2, s. 169-187. ISSN 1214-9705. link

Kolář, Petr. Demo Area Move, MATLAB code. 2010. code

Kolář, Petr. Demo Repeat Button. MATLAB code. 2010. code

Kolář, Petr. Demo Slider, MATLAB code. 2010. code

Kolář, Petr. Some possible correlation between electro-magnetic emission and seismic activity during West Bohemia 2008 earthquake swarm. Solid Earth, 2010, Roč. 1, č. 1, s. 93-98. ISSN 1869-9510. pdf

Kolář, Petr ; Růžek, Bohuslav ; Adamová, Petra. Modelování seismického zdroje jako reálná testovací úloha pro nelineární inversní algoritmus. In Technical computing Prague 2009. 17th annual conference proceedings. Prague : Humusoft, 2009, S. 1-5. ISBN 978-80-7080-733-0. [Technical computing Prague 2009 /17./, Praha, 19.11.2009, CZ]. link

Růžek, Bohuslav ; Kolář, Petr ; Kvasnička, M. Robust solver of a system of nonlinear equations. In Technical computing Prague 2009. 17th annual conference proceedings. Prague : Humusoft, 2009, S. 6-22. ISBN 978-80-7080-733-0. [Technical computing Prague 2009 /17./, Praha, 19.11.2009, CZ]. link

Kolář, Petr. How much can we trust some moment tensors or an attempt of seismic moment error estimation – 2. data reinterpretation, methodology improvement. Acta geodynamica et geomaterialia, 2008, Roč. 5, 1 /149/, s. 31-39. ISSN 1214-9705. pdf

Kolář, Petr. Reflect2 – semi-interaktivní nástroj pro heuristické zkoumání některých anomálií pozorovaných v seismogramech západočeských zemětřesení (představení verze 1). In Technical computing Prague 2008. 16th annual conference proceedings. Praha : Humusoft, 2008, S. 1-5. ISBN 978-80-7080-692-0. [Technical Computing Prague 2008 /16./, Praha, 11.11.2008-11.11.2008, CZ].

Vavryčuk, Václav ; Bohnhoff, M. ; Jechumtálová, Zuzana ; Kolář, Petr ; Šílený, Jan. Non-double-couple mechanisms of microearthquakes induced during the 2000 injection experiment at the KTB site, Germany: A result of tensile faulting or anisotropy of a rock?. Tectonophysics, 2008, Roč. 456, č. 1-2, s. 74-93. ISSN 0040-1951. pdf

Kolář, Petr. How much can we trust some moment tensors or an attempt of seismic moment error estimation. Acta geodynamica et geomaterialia, 2007, Roč. 4, č. 2 /146/, s. 13-20. ISSN 1214-9705. pdf

Kolář, Petr. Interactive seismic viewer “OP” – short review. Acta geodynamica et geomaterialia, 2007, Roč. 4, č. 2 /146/, s. 21-25. ISSN 1214-9705. pdf

Kolář, Petr. MEPL2 – interactive-batch tool for full seismic MT plotting. In Technical computing Prague 2007. 15th annual conference proceedings. Prague : Humusoft, 2007, S. 1-5. ISBN 978-80-7080-658-6. [Technical computing Prague 2007 /15./, Praha, 14.11.2007, CZ].

Kolář, Petr. Symbolical Numeric Process for error transformation. In Technical computing Prague 2007. 15th annual conference proceedings. Prague : Humusoft, 2007, S. 6-8. ISBN 978-80-7080-658-6. [Technical computing Prague 2007 /15./, Praha, 14.11.2007, CZ].

Málek, Jiří ; Růžek, Bohuslav ; Kolář, Petr. Isometric method: efficient tool for solving non-linear inverse problems. Studia geophysica et geodaetica, 2007, Roč. 51, č. 4, s. 469-490. ISSN 0039-3169.

Kolář, Petr. Evaluation of full seismic moment tensor from isotropic, LCVD and double-couple components. Acta geodynamica et geomaterialia, 2006, Roč. 3, č. 4, s. 105-107. ISSN 1214-9705.

Kolář, Petr. Interaktivní prohlížeč seismických signálů “OP”. In Procházka, A. (ed.). Technical computing Prague 2006. 14th annual conference proceedings. Prague : Humusoft, 2006, s. 1-4. ISBN 80-7080-616-8. [Technical computing Prague 2006 /14./, Prague, 26.10.2006, CZ].

Vavryčuk, Václav ; Bohnhoff, M. ; Jechumtálová, Zuzana ; Kolář, Petr ; Šílený, Jan. Inversion for anisotropy from non-double-couple mechanisms of micro-earthquakes induced during the 2000 injection experiment at the KTB site, Germany. In Seismic waves in complex 3-D structure. Report 16. Prague : Charles university, 2006. s. 247-281.

Kolář, Petr. Interactive tool for demonstration of the effect of causal and acausal frequency filtering on seismic signals. Acta geodynamica et geomaterialia, 2005, Roč. 2, č. 4, s. 99-105. ISSN 1214-9705.

Kolář, Petr. Několik utilit pro komfortnější ovládání interaktivního grafického rozhraní. In Technical computing Prague 2005. 13th annual conference proceedings. Prague : Humusoft, 2005, s. 1-6. ISBN 80-7080-577-3. [Technical computing Prague 2005 /13./, Praha, 15.11.2005, CZ].

Kolář, Petr ; Boušková, Alena. On some anomalies of vp/vs ratio of West Bohemian swarm 2000 – preliminary results. Acta Montana. Rada A, B, 129, 22 (2003), s. 51-57. ISSN 1211-1910.

Kolář, Petr. Seismic source model from West Bohemia seismograms inversion – the method and preliminary results for ML=2.0, Jan 17 1997 event. Acta Montana. Rada A, B, 129, 22 (2003), s. 33-49. ISSN 1211-1910.

Plešinger, Axel ; Kolář, Petr. Interactive demonstration of the effect of causal and acausal frequency filtering on seismic signals. In MATLAB 2002. Sborník příspěvků 10. ročníku konference 2.. Praha : Humusoft, 2002, s. 458-461. ISBN 80-7080-500-5. [MATLAB 2002 /10./, Praha, 07.11.2002, CZ].

Kolář, Petr. Comparing tests of several non-linear inversion methods on three simple synthetic problems. Acta Montana. Rada A, B, 2000, Roč. 15, č. 116, s. 84-93. ISSN 1211-1910.

Kolář, Petr. Prohlížeč seismických signálů (časových řad). In MATLAB 2000. Sborník příspěvků 8. ročníku konference. Praha : Vydavatelství V«CHT, 2000, s. 168-176. ISBN 80-7080-401-7. [MATLAB 2000, Praha, 01.11.2000, CZ].

Kolář, Petr. Two attempts of study of seismic source from teleseismic data by simulated annealing non-linear inversion. Journal of Seismology, 2000, Roč. 4, č. 2, s. 197-213. ISSN 1383-4649.

Kolář, Petr. Energy of seismic waves radiated by finite circular source – numerical approach. Acta Montana. Rada A, B, 1999, Roč. 114, č. 14, s. 39-54. ISSN 1211-1910.

Kolář, Petr. Estimation of energy radiated by earthquakes. In Physique en Herbe. Nice : Université de Nice SophiaAntipolis, 1995, s. AG8/P. [Physique en Herbe, Nice, 03.07.1995-07.07.1995, FR].

Kolář, Petr. Energy of selected events of 1985/86 West-Bohemian earthquake swarm. Dedicated to the memory of professor Karel Pěč. Studia geophysica et geodaetica, 1994, Roč. 38, č. 1, s. 23-36. ISSN 0039-3169.

Kolář, Petr. Simultaneous determination of the source mechanism and the seismic wave energy. Pure and Applied Geophysics, 1994, Roč. 143, č. 4, s. 655-671. ISSN 0033-4553.

Kolář, Petr. Energy of seismic waves. Prague : GFÚ AV ČR, 1993. XXIII General Assembly of the European Seismological s. 253-256.

CV

1987 – 1992: posgraduální studium v Geofytzikálním ústavu. Téma: Vyčíslení vyzařované energie seismických vln
1992: obhajoba hodnosti CSc. Téma: Enegie seismických vln
1995 – 1997: post doktoranský pobyt v Geoscience Azur, Sophia Antipolis – Nice, Francie. Téma: Studium seismického zdroje prostřednictvím nelineární inverse telesiesmických dat.
1997 – nyní: badatel v Geofyzikálním ústavu.

Projekty

  • Mód porušování pevných těles na základě střižně-tahového modelu: laboratorní monitorování akustické emise (GA ČR reg. č. 16-039505, panel 108 materiálové vědy a inženýrství)
  • Modernizace výzkumné infrastruktury RINGEN (č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001792)