RNDr. Petra Adamová, Ph.D. pracuje na seismickém oddělení od roku 2006, kdy začala pracovat na své dizertační práci. Věnuje se problematice seismického zdroje. V rámci doktorkého studia absolvovala několik dlouhodobých studijních pobytů na prestižních zahraničních pracovištích: ENS Paříž (3 měsíce v roce 2007), FMFI UK Bratislava (3 měsíce v roce 2007). Vrámci evropského projektu AIM se věnovala důlní seismologii a absolvovala několik zahraničních dlouhodobých pobytů na Institute of Mine Seismology (3x v Jihoafrické republice a 1x v Austrálii). Doktorské studium dokončila v roce 2013.

RNDr. Petra Adamová, Ph.D.

postdoktorandka (Seismické oddělení)

adamova@ig.cas.cz

+420 267 103 349

číslo dvěří 002

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-4741-9576

 

Odborné publikace

  • Vavryčuk, V., Adamová, P., 2018. Detection of stress anomaly produced by interaction of compressive fault steps in the West Bohemia swarm region, Czech Republic, Tectonics, 37, doi: 10.1029/2018TC005163, in press.
  • Yu, Ch., Vavryčuk, V., Adamová, P., Bohnhoff, M. (2018). Moment tensors of induced microearthquakes in The Geysers geothermal reservoir from broadband seismic recordings: Implications for faulting regime, stress tensor and fluid pressure, Journal of Geophysical Research: Solid Earth,10.1029/2018JB016251
  • Petružálek, M., Jechumtálová, Z., Kolář, P., Adamová, P., Svitek, T., Šílený, J., & Lokajíček, T. (2018). Acoustic emission in a laboratory: Mechanism of microearthquakes using alternative source models. Journal of Geophysical Research: Solid Earth.,doi:10.1029/2017JB015393
  • Vavryčuk, V., Adamová, P., Doubravová, J., Jakoubková, H., (2017). Moment tensor inversion based on the principal component analysis of waveforms: Method and application to microearthquakes in West Bohemia, Czech Republic, Seismol. Res. Lett., 88(5), 1303-1315, doi: 10.1785/0220170027.
  • S. Lambotte, H. Lyon-Caen, P. Bernard, A. Deschamps, G. Patau, A. Nercessian, F. Pacchiani, S. Bourouis, M. Drilleau, P. Adamová (2014). Reassessment of the rifting process in the Western Corinth rift from relocated seismicity, Geophysical Journal International, doi: 10.1093/gji/ggu096
  • Adamová P., Šílený J. (2013). Disputable non-double-couple mechanisms of several strong earthquakes – second degree moment approach, Bull. Seis. Soc. Am., 103 (2), 2836-2849
  • Adamová P., Šílený J. (2010). Non-double-couple earthquake mechanism as an artifact of the point source approach applied to a finite-extent focus, Bull. Seis. Soc. Am., 100(2), 447-457.

  • Adamová P., Sokos E., Zahradník J. (2009). Non-double-couple mechanism and complexity of the Amfilochia Mw~5, Dec. 31, 2002 earthquake, Western Greece, Journal of seismology, 13 (1), 1-12

CV

2006 – současnost: vědecký pracovník na oddělení seismologie

2006-2013: PhD. – Seismologie, Katedra geofyziky, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha, téma: Zdrojové modely zemětřesení, školitel: Jan Šílený

2001-2006: Mgr. – Geofyzika, Katedra geofyziky, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha, téma: Zdrojový model zemětřesení a jeho složitost, školitel: Jiří Zahradník

Projekty

  • Mód porušování pevných těles na základě střižně-tahového modelu: laboratorní monitorování akustické emise (GA ČR reg. č. 16-039505, panel 108 materiálové vědy a inženýrství)
  • Modernizace výzkumné infrastruktury RINGEN (č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001792)