Ing. Svetlana Kováčiková, Ph.D. (1967) působí jako vědecký pracovník na Geomagnetickém oddělení, kde se věnuje studiu elektrické vodivosti v zemi, magnetotelurickému a hlubinnému geomagnetickému sondování. Specializuje se na numerické inverzní modelování elektrické vodivosti metodou tenké vrstvy v nehomogenní horizontálně zvrstvené Zemi.

Vysokoškolské studium (1986-1991) absolvovala na Geofyzikální fakultě Vysoké Školy Geologického Průzkumu v Moskvě v Rusku, od roku 1992 pracuje v Geofyzikálním ústavu AVČR. Doktorské studium absolvovala v roce 2001 na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy.

Ing. Světlana Kováčiková, Ph.D.

vědecký pracovník
(Geomagnetické oddělení)
svk@ig.cas.cz
+420 267 103 319
číslo dvěří 107
ORCID iD iconORCID