RNDr. Tomáš Uxa (1986) působí od roku 2016 jako doktorand na Oddělení geotermiky, kde se věnuje periglaciální geomorfologii a výzkumu teplotních poměrů uvnitř Země. Specializuje se především na studium periglaciálních tvarů reliéfu a na výzkum současného i minulého rozšíření permafrostu a jeho teplotního režimu u nás i v zahraničí. Jeho výzkum je založen převážně na sběru topografických, morfometrických, teplotních a pedologicko-sedimentologických dat získaných v terénu či distančně, která analyzuje prostřednictvím (geo)statistických metod a matematického modelování. Výsledky výzkumu pravidelně publikuje v prestižních mezinárodních recenzovaných časopisech. Okrajově se též věnuje psaní populárně-naučných textů, v nichž seznamuje čtenáře se svým vědním oborem.

Magisterské (2009–2011) studium a rigorózní řízení (2016) v oboru Fyzická geografie a geoekologie absolvoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde od roku 2011 až do současnosti pokračuje v doktorském studiu.

V roce 2009 získal 3. místo v národním kole soutěže o nejlepší studentskou vědeckou odbornou práci v oboru geografie, kam se nominoval po zisku děleného 1.–2. místa ve fakultním kole téže soutěže. Jeho Mapa kamenných ledovců v Západních a Vysokých Tatrách sestavená společně s Mgr. Petrem Midou se umístila mezi 10 nejlepšími mapami publikovanými v časopise Journal of Maps v roce 2017.

Je členem International Permafrost Association.

RNDr. Tomáš Uxa

doktorand
(Oddělení geotermiky)
uxa@ig.cas.cz
+420 267 103 318
číslo dvěří 228
ORCID iD iconORCID

Vědecké články

  • Uxa, T., Křížek, M., Krause, D., Hartvich, F., Tábořík, P., Kasprzak, M. (2019): Comment on ‘Geophysical approach to the study of a periglacial blockfield in a mountain area (Ztracené kameny, Eastern Sudetes, Czech Republic)’ by Stan et al. (2017). Geomorphology, 328, 231–237. doi: 10.1016/j.geomorph.2018.10.010
  • Uxa T., Mida P. (2017): Rock Glaciers in the Western and High Tatra Mountains, Western Carpathians. Journal of Maps 13(2), 844–857. doi: 10.1080/17445647.2017.1378136
  • Uxa T., Mida P., Křížek M. (2017): Effect of Climate on Morphology and Development of Sorted Circles and Polygons. Permafrost and Periglacial Processes 28(4), 663–674. doi: 10.1002/ppp.1949
  • Uxa T. (2017): Discussion on ‘Active Layer Thickness Prediction on the Western Antarctic Peninsula’ by Wilhelm et al. (2015). Permafrost and Periglacial Processes 28(2), 493–498. doi: 10.1002/ppp.1888
  • Hanáček M.., Nývlt D., Flašar J., Stacke V., Mida P., Lehejček J., Tóthová G., Břežný M., Procházková B., Uxa T., Křenovská I. (2013): New methods to reconstruct clast transport history in different glacial sedimentary environments: Case study for Old Red sandstone clasts from polythermal Hørbyebreen and Bertilbreen valley glaciers, Central Svalbard. Czech Polar Reports 3(2), 107–129. doi: 10.5817/CPR2013-2-13
  • Křížek M., Uxa T. (2013): Morphology, Sorting and Microclimates of Relict Sorted Polygons, Krkonoše Mountains, Czech Republic. Permafrost and Periglacial Processes 24(4), 313–321. doi: 10.1002/ppp.1789

Popularizační články

Monografie

  • Křížek M., Uxa T., Mida P. (2016): Praktikum morfometrických analýz reliéfu. Karolinum, Praha, 180 s. ISBN 9788024632445
  • GAČR 17-21612S (2017−2019): Vývoj strukturních půd a jejich paleogeografický význam pro rekonstrukci přírodních podmínek střední Evropy v kvartéru (člen řešitelského týmu)
  • GAUK 1312214 (2014−2016): Distribúcia, morfológia a súčasný teplotný režim kamenných ľadovcov vo Vysokých Tatrách (Slovensko) (spoluřešitel)
  • GAUK 674512 (2012−2014): Termální charakteristiky strukturních půd (hlavní řešitel)