RNDr. Vladimír Čermák, DrSc. (1937) po ukončení studia geofyziky na Matematicko-fyzikální fakultě University Karlovy v roce 1960 nastoupil v Geofyzikálním ústavu ČSAV jako vědecký asistent. Pracoval v oddělení radiometrie, kde se zaměřil na v té době zcela nový obor geotermika. Zpracoval vrtná teplotní data a připravil mapu tepelného toku Československa. V letech 1968–1970 na studijním pobytu v Dominion Observatory v Kanadě jako jeden z prvních popsal vliv recentních klimatických změn na podpovrchové teplotní pole. V sedmdesátých letech v rámci široké mezinárodní spolupráce připravil mapu tepelného toku Evropy. Aktivně se účastnil odborné i řídící práce v komisi pro tepelný tok Mezinárodní unie geodetické a geofyzikální (IUGG), v letech 1995–1999 byl jejím předsedou. Byl ředitelem Geofyzikálního ústavu AVČR (1991–1998) a vice-presidentem Evropské geofyzikální společnosti (1994–1998). Působil jako svolavatel a organizátor početné řady mezinárodních workshopů a konferencí, byl předsedou LOC 26. Valného zasedání IUGG v Praze (2015), předsedou Českého národního komitétu pro geofyziku a geodezii (1999–2015) a člen řady redakčních rad českých i mezinárodních geofyzikálních časopisů. Je autorem nebo spoluautorem několika vědeckých monografií a více než 300 publikací z oboru geotermiky, stavby zemského tělesa, využívání geotermální energie a tzv. vrtné klimatologie.

 

RNDr. Vladimír Čermák, DrSc.

vedoucí vědecký pracovník
(Oddělení geotermiky)
cermak@ig.cas.cz
+420 267 103 385
číslo dvěří 226

 • Cermak V., Beck, A., Hamza, V. (2018): International Heat Flow Commission: History and Accomplishments over the last fifty-five years. International Journal of Terrestrial Heat Flow and Applied Geothermics 1(1), 1–5. doi: 10.31214/ijthfa.v1i1.17
 • Cermak V., Bodri L. (2018): Attribution of precipitation changes on ground–air temperature offset: Granger causality analysis. International Journal of Earth Sciences 107(1), 145–152. doi: 10.1007/s00531-016-1351-y
 • Cermak V., Huang S., Ravat D., Verdoya M. (2018): Editorial to “Heat Flow: Recent Advances”. International Journal of Earth Sciences 107(1), 1–3. doi: 10.1007/s00531-017-1574-6
 • Cermak V., Bodri L., Kresl M., Dedecek P., Safanda J. (2017): Eleven years of ground–air temperature tracking over different land cover types. International Journal of Climatology 37(2), 1084–1099. doi: 10.1002/joc.4764
 • Cermak V., Bodri L. (2016): Air-ground temperature coupling: Analysis by means of thermal orbits. Athmospheric and Climate Sciences 6(1), 112–122. doi: 10.4236/acs.2016.61009
 • Čermák V., Bodri L., Šafanda J., Krešl M., Dědeček P. (2014): Ground-air temperature tracking and multi-year cycles in the subsurface temperature time series at geothermal climate-change observatory. Studia Geophysica et Geodaetica 58(3), 403–424. doi: 10.1007/s11200-013-0356-2
 • Dědeček P., Rajver D., Čermák V., Šafanda J., Krešl M. (2013): Six years of ground-air temperature tracking at Malence (Slovenia): Thermal diffusivity from subsurface temperature data. Journal of Geophysics and Engineering 10(2), 025012. doi: 10.1088/1742-2132/10/2/025012
 • Cermak V. (2013): Climate and boreholes, IGCP Project No.428. In Pasava, J., Vymazalova A. (Eds.), Forty Years of IGCP, From Czechoslovak to Czech and Slovak IGCP National Committees, Special Publications, CGS, 32–35.
 • Kukkonen I.T., Rath V., Kivekäs L., Šafanda J., Čermak V. (2011): Geothermal studies of the Outokumpu Deep Drill Hole, Finland: Vertical variation in heat flow and palaeoclimatic implications. Physics of the Earth and Planetary Interiors 188(1–2), 9–25. doi: 10.1016/j.pepi.2011.06.002
 • Kukkonen I.T., Rath V., Kivekas L., Safanda J., Cermak V. (2011): Geothermal studies of the Outokumpu Deep Drill Hole. In Kukkonen I.T. (Ed.), Outokumpu Deep Drilling Project 20032010, Geological Survey of Finland, Special Paper 51, 181–198.
 • Čermák V., Dědeček P., Šafanda J., Krešl M. (2010): Climate warming: evidence stored in shallow subsurface. In Przybylak R., Majorowicz J., Brázdil R., Kejna M. (Eds.), The Polish Climate in the European Context: An Historical Overview. Springer Science+Business Media B.V. 2010, 247–266. doi: 10.1007/978-90-481-3167-9_11
 • Kozak J., Cermak V. (2010): The Illustrated History of Natural Disasters. Springer Verlag, Dordrecht. ISBN 978-90-481-3324-6, doi. 10.1007/978-90-481-3325-3
 • Šafanda J., Wilhelm H., Heidinger P., Čermák V. (2009): Interpretation and mathematical modeling of temporal changes of temperature observed in borehole Yaxcopoil-1 within the Chicxulub impact structure, Mexico. Journal of Hydrology 372(1–4), 9–16. doi: 10.1016/j.jhydrol.2009.03.023
 • Cermak V., Bodri L., Safanda J. (2009): Tidal modulation of temperature oscillations monitored in borehole Yaxcopoil-1 (Yucatán, Mexico). Earth and Planetary Science Letters 282(1–4), 131–139. doi: 10.1016/j.epsl.2009.03.009
 • Cermak V., Safanda J., Bodri L. (2010): Thermal instability of the fluid column in a borehole: Application to the Yaxcopoil hole (Mexico). International Journal of Earth Sciences 99(6), 1437–1451. doi: 10.1007/s00531-009-0472-y
 • Cermak V. (2009): Recurrence quantification analysis of borehole temperatures: Evidence of fluid convection. International Journal of Bifurcation and Chaos 19(3), 889–902. doi: 10.1142/S0218127409023366
 • Majorowicz J., Safanda J., Wroblewska M., Szewczyk J., Cermak V. (2008): Heat flow variation with depth in Poland: Evidence from equilibrium temperature logs in 2.9 km deep well Torun-1. International Journal of Earth Sciences 97, 307–315. doi: 10.1007/s00531-007-0210-2
 • Cermak V., Safanda J., Kresl M. (2008): Intra-hole fluid convection: High-resolution temperature time monitoring. Journal of Hydrology 348(3–4), 464–479. doi: 10.1016/j.jhydrol.2007.10.016
 • Čermák V., Šafanda J., Krešl M. (2008): High resolution temperature monitoring in a borehole, detection of the deterministic signals in noisy environment. Studia Geophysica et Geodaetica 52(3), 413–437. doi: 10.1007/s11200-008-0029-8
 • Cermak V., Bodri L., Safanda J. (2008): Precise temperature monitoring in boreholes: Evidence for oscillatory convection? Part II: Theory and interpretation. International Journal of Earth Sciences 97(2), 375–384. doi: 10.1007/s00531-007-0250-7
 • Cermak V., Safanda J., Bodri L. (2008): Precise temperature monitoring in boreholes: Evidence for oscillatory convection? Part 1: Experiments and field data. International Journal of Earth Sciences 97(2), 365–373. doi: 10.1007/s00531-007-0237-4
 • Cermak V., Hamza V.M. (2008): Preface. International Journal of Earth Sciences 97(2), 201–203. doi: 10.1007/s00531-007-0294-8
 • Šafanda J., Heidinger P., Wilhelm H., Čermák V. (2007): Post-drilling destabilization of temperature profile in borehole Yaxcopoil-1, Mexico. Hydrogeology Journal 15(2), 423–428. doi: 10.1007/s10040-006-0082-8
 • Cermák V. (2007): Terrestrial heat flow studies: History of knowledge and principal achievements. Earth Sciences History 26(2), 301–319. doi: 10.17704/eshi.26.2.933354787355t1nk
 • Bodri L., Cermak V. (2007): Borehole Climatology: a new method to reconstruct climate. Elsevier, Amsterdam, 335 pp.
 • Čermák V., Šafanda J., Bodri L., Yamano M., Gordeev E. (2006): A comparative study of geothermal and meteorological records of climate change in Kamchatka. Studia Geophysica et Geodaetica 50(4), 675–695. doi: 10.1007/s11200-006-0043-7
 • Smerdon J.E., Pollack H.N., Cermak V., Enz J.W., Kresl M., Safanda J., Wehmiller J.F. (2006): Daily, seasonal, and annual relationships between air and subsurface temperatures. Journal of Geophysical Research Atmospheres 111(7), D07101. doi: 10.1029/2004JD005578
 • Wilhelm H., Popov Y., Burkhardt H., Šafanda J., Čermák V., Heidinger P., Korobkov D., Romushkevich R., Mayr S. (2005): Heterogeneity effects in thermal borehole measurements in the Chicxulub impact crater. Journal of Geophysics and Engineering 2(4), 357–363. doi: 10.1088/1742-2132/2/4/S09
 • Šafanda J., Heidinger P., Wilhelm H., Čermák V. (2005): Fluid convection observed from temperature logs in the karst formation of the Yucatán Peninsula, Mexico. Journal of Geophysics and Engineering 2(4), 326–331. doi: 10.1088/1742-2132/2/4/S05
 • Bodri L., Cermak V., Kresl M. (2005): Trends in precipitation variability: Prague (the Czech Republic). Climatic Change 72(1–2), 151–170. doi: 10.1007/s10584-005-5370-0
 • Bodri L., Cermak V. (2005): Multifractal analysis of temperature time series: Data from boreholes in Kamchatka. Fractals 13(4), 299–310. doi: 10.1142/S0218348X05002957
 • Bodri L., Cermak V. (2005): Reply to Dr. Ferguson. Global and Planetary Change 48(4), 315–316. doi: 10.1016/j.gloplacha.2005.03.002
 • Bodri L., Cermak V. (2005): Borehole temperatures, climate change and the pre-observational surface air temperature mean: allowance for hydraulic conditions. Global and Planetary Change 45(4), 265–276 doi: 10.1016/j.gloplacha.2004.09.001
 • Wilhelm H., Heidinger P., Šafanda J., Čermák V., Burkhardt H., Popov Yu. (2004): High resolution temperature measurements in the borehole Yaxcopoil-1, Mexico. Meteoritics and Planetary Science 39(6), 813–819. doi: 10.1111/j.1945-5100.2004.tb00931.x
 • Smerdon J.E., Pollack H.N., Cermak V., Enz J.W., Kresl M., Safanda J., Wehmiller J.F. (2004): Air-ground temperature coupling and subsurface propagation of annual temperature signals. Journal of Geophysical Research D: Atmospheres 109(21), D21107. doi: 10.1029/2004JD005056
 • Bodri L., Cermak V., Yamano M. (2004): Multifractal analysis of temperature time series from boreholes in Kamchatka. In Fractals and Dynamic Systems in Geosciences. Technische Universitaet, Muenchen, pp. 10–14.
 • Cermak V., Safanda J., Kresl M., Dědeček P. (2004): Geotermika mapuje klimatické změny. Československý časopis pro fyziku 54(4), 244–246.
 • Cermak V., Lee W.H.K. (2004): International heat flow commission celebrates 40 years. EOS 85(2), 13–19. doi: 10.1029/2004EO020002
 • Majorowicz J.A., Čermak V., Šafanda J., Krzywiec P., Wróblewska M., Guterch A., Grad M. (2003): Heat flow models across the Trans-European Suture Zone in the area of the POLONAISE’97 seismic experiment. Physics and Chemistry of the Earth 28(9–11), 375–391. doi: 10.1016/S1474-7065(03)00059-7
 • Kozak J., Brenner K., Cermak V. (2003): Pictorial series of the manifestations of the dynamics of the earth: 5. Kamchatka, Its Early Cartography and recent Climate Change. Studia Geophysica et Geodaetica 47(4), 875-886. doi: 10.1023/A:1026303121081
 • Cermak V., Kukkonen, I.T. (2003). Heat flow and the structure of the lithosphere, Preface. Physics and Chemistry of the Earth 28(9–11), 345–346.
 • Bodri L., Čermák V. (2003): Prediction of surface air temperatures by neural network, example based on three–year temperature monitoring at Spořilov station. Studia Geophysica et Geodaetica 47(1), 173–184. doi: 10.1023/A:1022211924646
 • Bodri L., Cermak V. (2003): High-frequency variability in recent climate and the North Atlantic Oscillation. Theoretical and Applied Climatology 74, 33–40. doi: 10.1007/s00704-002-0703-7
 • Cermak V., Safanda J., Yamano M., Nagao T., Taniguchi M., Okubo Y., Miyakoshi A., Gordeev E., Bodri L. (2003): Climate change in Kamchatka, evidence from the underground. In Yamano M., Nagao T., Sweda T. (Eds.), Geothermal/Dendrochronological Paleoclimate Reconstruction Across Eastern margin of Euroasia. Proceedings volume, 2002 International Matsuyama workshop, pp.100-109.
 • Cermak V., Safanda J. (2003): Borehole and climate: Reconstruction of the past climate changes by inversion of the borehole temperatures. In Yamano M., Nagao T., Sweda T. (Eds.), Geothermal/Dendrochronological Paleoclimate Reconstruction Across Eastern margin of Euroasia. Proceedings volume, 2002 International Matsuyama workshop, pp. 149–162.
 • Čermák V., Bodri L. (2001): Climate reconstruction from subsurface temperatures demonstrated on example of Cuba. In: Kukkonen I.T., Cermak V., Kennett B. (Eds.), Thermal Studies of the Earth´s Structure and Geodynamics. Physics of the Earth and Planetary Interiors 126(3–4), 4041. doi: 10.1016/S0031-9201(01)00262-X
 • Bodri L., Cermak V., Kukkonen I.T. (2001): Climate change of the last 2000 years inferred from borehole temperatures: Data from Finland. Global and Planetary Change 29(3–4), 189–200. doi: 10.1016/S0921-8181(01)00089-3
 • Bodri L., Čermák V. (2001): Neural network prediction of monthly precipitation: Application to summer flood occurrence in two regions of Central Europe. Studia Geophysica et Geodaetica 45(2), 155–167. doi: 10.1023/A:1021864227759
 • Sakura Y., Taniguchi M., Cermak V. (2000): Session focuses on subsurface thermal studies. EOS 81(46), 546–552. doi: 10.1029/EO081i046p00546-01
 • Šafanda J., Čermák V. (2000): Subsurface temperature changes due to the crustal magmatic activity – numerical simulation. Studia Geophysica et Geodaetica 44(2), 327–335. doi: 10.1023/A:1022127312875
 • Cermak V., Safanda J., Kresl M., Dedecek P., Bodri L. (2000): Recent climate warming: Surface air temperature series and geothermal evidence. Studia Geophysica et Geodaetica 44(3), 430–441. doi: 10.1023/A:1022116721903
 • Bodri L., Čermák V. (2000): Prediction of extreme precipitation using a neural network: Application to summer flood occurrence in Moravia. Advances in Engineering Software 31(5), 311–321. doi: 10.1016/S0965-9978(99)00063-0
 • Iturrino G.J., Davis E., Johnson J., Groeschel-Becker H., Lewis T., Chapman D., Cermak V. (2000): Permeability, electrical, and thermal properties of sulfide, sedimentary, and basaltic units from the Bent Hill area of Middle Valley, Juan de Fuca Ridge. In Zierenberg R.A., Fouquet Y., Miller D.J., Normark W.R. (Eds.), Proc. ODP, Sci. Results 169. http://www-odp.tamu.edu/publications/169_SR/chap_08/chap_08.htm
 • Bodri L., Čermák V. (1999): Climate change of the last millennium inferred from borehole temperatures: Regional patterns of climatic changes in the Czech Republic – Part III. Global and Planetary Change 21(4), 225–235. doi: 10.1016/S0921-8181(99)00044-2
 • Cermak V., Bodri L. (1999): Climate Change Inferred from Borehole Temperatures: Regional Pattern of Climatic Changes in the Czech Republic. World Resource Review 11(2), 220–228.
 • Cermak V. (1999): Subsurface Temperature Field – An Important Source of Information on the Past Climate Change. In Gregori G. (Ed.), Observational database and Mechanism of Climate, 25th Course, Erice, November 21–27,1998
 • Cermak V., Safanda J., Bodri L., Frasheri A. (1999): Heat Flow in Albania in a Broader Context of Geothermal Mapping in PANCARDI Region (Abstract). Romanian Journal of Tectonics and Regional Geology, Suppl.1, p. 31–32.
 • Stulc P., Safanda J., Kresl M., Cermak V., Sir M. (1998): Monitoring climate change in the Earth´s subsurface. Annales Geophysicae (Supplement I to Vol. 16), part I, p.C23.
 • Bodri L., Cermak V. (1998): Last millennium climate history inferred from borehole temperature profiles: regional patterns of climate changes in the Czech Republic. Annales Geophysicae (Supplement I to Vol. 16), part I, p.C20.
 • Bodri L., Čermák V. (1998): Last 250 years climate reconstruction inferred from geothermal measurements in the Czech Republic. In Cermak V. (Ed.), Heat Flow and the Structure of the Lithosphere – IV, Tectonophysics 291(1–4), 251–261. doi: 10.1016/S0040-1951(98)00044-4
 • Bodri L., Čermák V. (1998): Climate change inferred from borehole temperatures: How to improve the solution by using additional information. Physics and Chemistry of the Earth 23(9–10), 873–882. doi: 10.1016/S0079-1946(98)00114-1
 • Bodri L., Cermak V., Frasheri A. (1998): Thermo-hydralic modelling in montainous and hilly areas: application to Albania. Albanian Journal of Natural and Technical Sciences 5, 45–57.
 • Cermak V., Bodri L. (1998): Heat flow map of Europe revisited. In Clauser C. (Ed.), Mitteilungen DGG, Sonderband II/1998, 58–63.
 • Cermak V. (1998): Heat flow studies in Europe, their contribution to general tectonophysics, geothermal energy and paleoclimatology (invited). 5th Geothermal Conference Straubing, Geothermie: Forschung, Entwicklung and Markt. Mai 12–15, 1998.
 • Bodri L., Cermak V. (1998): Scale-invariance properties of microtemperature signals from borehole temperature logs. In Bunteberth G. (Ed.) Microtemperature signals of the Earth´s crust, 192.WE-Heraeus-Seminar, Bad Honnef, March 25–27, 1998, Technologiezentrum, Clausthal-Zellerfeld, pp. 104–114.
 • Cermak V., Bodri L., Safanda J. (1998): Shallow Earth´s surface: potential source of information on the changing climate. In Bunteberth G. (Ed.) Microtemperature signals of the Earth´s crust, 192.WE-Heraeus-Seminar, Bad Honnef, March 25-27, 1998, Technologiezentrum, Clausthal-Zellerfeld, pp. 48–49.
 • Cermak V., Bodri L. (1998): Heat flow map of Europe revisited. In Popov Yu., Pimenov V. (Eds.), Proceedings, International Conference “Earth´s Thermal Field and Related Research Methods”, Moscow, 18–22 May, 1998, p. 55–58.
 • Cermak V., Bodri, L., Safanda J. (1998): Shallow Earth´s subsurface: potential source of information on the changing climate. In Popov Yu., Pimenov V. (Eds.), Proceedings, International Conference “Earth´s Thermal Field and Related Research Methods”, Moscow, 18–22.May, 1998, p. 52–55.
 • Cermak V., Bodri L. (1998): Climate change inferred from the borehole temperatures: regional patterns of climate changes in the Czech Republic (special attention paid to the most recent climate warming). Abstracts: 9th Global Warming Conference, Hong Kong, June 8–11, 1998, p. 26.
 • Šafanda J., Čermák V., Bodri L. (1997): Climate history inferred from borehole temperatures, data from the Czech Republic. Surveys in Geophysics 18(2–3), 197–212. doi: 10.1023/A:1006535926039
 • Bodri L., Čermák V. (1997): Reconstruction of remote climate changes from borehole temperatures. Global and Planetary Change 15(1–2), 47–57. doi: 10.1016/S0921-8181(97)00004-0
 • Bodri L., Čermák V. (1997): Climate changes of the last two millennia inferred from borehole temperatures: Results from the Czech Republic – Part II. Global and Planetary Change 14(3–4), 163–173. doi: 10.1016/S0921-8181(96)00010-0
 • Cermak V., Safanda J., Bodri L. (1997): Climate change stored below the Earth`s surface. 8th GWC, New York.
 • Cermak V., Bodri L. (1997): Lithospheric thermal regimes: theoretical basis for preliminary evaluation of geothermal potential. CESME Workshop, Oct.1997.
 • Safanda J., Cermak V., Stulc P. (1996): Geothermics. In Vrana S., Stedra V. (Eds.), Geological Model of the Western Part of the Bohemian Massif in Relation to the Ultradeep Borehole KTB in Germany. Special issue, Geologicky Sbornik 47, 196–204.
 • Čermák V., Bodri L. (1996): Time–dependent crustal temperature modeling: Central alps. Tectonophysics 257(1), 7–24. doi: 10.1016/0040-1951(95)00117-4
 • Cermak V., Safanda J., Kresl M., Kucerova L. (1996): Heat flow studies in Central Europe with special emphasis on data from former Czechoslovakia. Global Tectonics and Metallogeny 5(3–4), 109–123.
 • Cermak V., Safanda J., Bodri L. (1996): Climate change inferred from borehole temperatures. World Resource Review 8(1): 69–79.
 • Cermak V., Safanda J. (1996): Climate change inferred from borehole temperatures. Global Tectonics and Metallogeny 6, 64–65.
 • Cermak V., Kresl M., Kucerová L., Safanda J., Frasheri A., Kapedani N., Lico R., Cano D. (1996): Heat flow in Albania. Geothermics 25(1), 91–102. doi: 10.1016/0375-6505(95)00036-4
 • Cermak V. (Ed.) (1995): Proceedings of the International Workshop “Borehole Temperatures and Climate Changes”, Praha, June 20-24, 1994. GFU Publication, Praha.
 • Šafanda J., Krešl M., Čermák V., Hasanean A.R.G., Deebes H.A., Abd-Alla M.A., Moustafa S.M. (1995): Subsurface temperature measurements and terrestrial heat flow estimates in the Aswan region, Egypt. Studia Geophysica et Geodaetica 39(2), 162–176. doi: 10.1007/BF02296073
 • Huang S., Pollack H.N., Wang J.–y., Cermak V. (1995): Ground surface temperature histories inverted from subsurface temperatures of two boreholes located in Panxi, SW China. Journal of Southeast Asian Earth Sciences 12(1–2), 113–120. doi: 10.1016/0743-9547(95)00016-X
 • Čermák V., Bodri L. (1995): Three–dimensional deep temperature modelling along the European geotraverse. Tectonophysics 244(1–3), 1–11. doi: 10.1016/0040-1951(94)00214-T
 • Čermák V. (1995): A geothermal model of the Central Segment of the European Geotraverse. Tectonophysics 244(1–3), 51–55. doi: 10.1016/0040-1951(94)00216-V
 • Bodri L., Čermák V. (1995): Climate changes of the last millennium inferred from borehole temperatures: Results from the Czech Republic–Part I. Global and Planetary Change 11(3), 111–125. doi: 10.1016/0921-8181(95)00005-4
 • Cermak V. (1995) Lithospheric thermal regimes in Europe. In Barbier E., Frye G., Iglesias E., Palmason G. (Eds.) Proceedings of the World Geothermal Congress, Firenze, Italy, 18-31 May 1995, IGA, Auckland, Vol.2, pp.731–735.
 • Boulos F.K., Cermak V., Bodri L., Morgan P. (1995): Geothermal models of the crust at some regions in Egypt, Proceedings of the International Conference 30 Years Cooper. Annals of the Geological Survey of Egypt, Cairo, pp. 417–426.
 • Cermak V., Safanda J. (1995): Heat flow density pattern and derived crustal temperatures on the “PANCARDI” territory. EUROPROBE Workshop PANCARDI, Stará Lesná , Oct.21-25,1995, pp. 30–31.
 • Cermak V., Waniek L. (1994): Das akademische Institut fuer Geophysik in Prag – sein Forschungsprogramm und seine Zussamenarbeit mit deutschen Partnern. Deutsche Geophysikalische Gesellschaft Mitteilungen, 1–2, 10–19.
 • Cermak V. (1994): Results of heat flow studies in Czechoslovakia. In Bucha V., Blizkovsky M. (Eds.), Crustal Structure of the Bohemian Massif and the West Carpathians, Academia, Praha, pp. 85–120.
 • Kukkonen I.T., Čermák V., Šafanda J. (1994): Subsurface temperature-depth profiles, anomalies due to climatic ground surface temperature changes or groundwater flow effects. Global and Planetary Change 9(3–4), 221–232. doi: 10.1016/0921-8181(94)90017-5
 • Cermak V., Kucerova L. (1994) Lithospheric thermal regimes: theoretical basis for preliminary evaluation of geothermal potential. In Proceedings of the Internationa Symposium Geothermics 94 in Europe, Orleans, Febr.8–9, 1994, Document BRGM No.230, pp. 99–106.
 • Cermak V. (1994): Climate change reconstructed from the present subsurface temperature field. In Brazdil R., Kolar M. (Eds.), Contemporary Climatology. Proceedings, Commission on Climatology, International Geographical Union, Brno, August 15-20, 1994. Masarykova Universita, Brno, pp. 147–154.
 • Safanda J., Cermak V., Pollack H.N., Chapman D.S. (1994): Past millenium climate trend inferred from borehole temperatures: Examples from Central Europe and Russia. EOS, Fall Meeting AGU, San Francisco, p. 76.
 • Cermak V. (1993) Foreword. In Cermak V. (Guest Ed.), Special Issue of Studia Geophysica et Geodaetica 37(3), p. 233. doi: 10.1007/BF01624597
 • Kukkonen I.T., Čermák V., Hurtig E. (1993): Vertical variation of heat flow density in the continental crust. Terra Nova 5(4), 389–398. doi: 10.1111/j.1365-3121.1993.tb00272.x
 • Cermak V., Kukkonen I.T., Safanda J. (1993): Temperature logs in deep wells—A useful tool for past climatic reconstruction. Terra Nova 5(2), 134–143. doi: 10.1111/j.1365-3121.1993.tb00238.x
 • Čermák V., Balling N., Kukkonen I., Zui V.I. (1993): Heat flow in the Baltic Shield–results of the lithospheric geothermal modelling. Precambrian Research 64(1–4), 53–65. doi: 10.1016/0301-9268(93)90068-D
 • Čermák V. (1993): Preface. Tectonophysics 225(1–2), 1–2. doi: 10.1016/0040-1951(93)90242-C
 • Cermak V. (1993): Lithospheric thermal regimes in Europe. Physics of the Earth and Planetary Interiors 79(1–2), 179–193. doi: 10.1016/0031-9201(93)90147-2
 • Bodri L., Čermák V. (1993): Heat production in the continental lithosphere, Part II: Variational approach. Tectonophysics 225(1–2), 29–34. doi: 10.1016/0040-1951(93)90245-F
 • Čermák V., Bodri L. (1993): Heat production in the continental crust, Part I: Data converted from seismic velocities and their attempted interpretation. Tectonophysics 225(1–2), 15–28. doi: 10.1016/0040-1951(93)90244-E
 • Cermak V. (1993): Heat flow in the Urals. Europrobe News 2 (March 1993): 6.
 • Cermak V. (1993): Heat flow and the Teisseyre-Tornquist tectonic zone. Publications of the Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences A-20 (255), 39-42.
 • Snieder R., Cermak V., Poupinet G. (1993): The evolution of a continent, from kinematics to dynamics. Physics of the Earth and Planetary Interiors 79(1–2), 1–2. doi: 10.1016/0031-9201(93)90141-U
 • Cermak V., Kucerova L. (1993): Lithospheric thermal regimes in Europe: theoretical basis for preliminary evaluation of geothermal potential. In Proceedings of the International Seminar on Environmental Protection by the Use of Geothermal Energy, Zakopane, Poland, 13–18.Sept.1993, 14 pp., see also Warunki termiczne w litosferze Europy Srodkowej, Podstawy teoretyczne dla wstepnej oceny potencjalu geotermalnego. Technika Poszukiwan Geologicznych, Geosynoptyka i Geotermia 32 (5–6), 133–150.
 • Cermak V. (1993): Geophysical research in Czech Republic. EOS Transaction of Americal Geophysical Union 74(30), 337–342. doi: 10.1029/93EO00297
 • Cermak V., Kubik J., Nartikoev V.N. (1992): Relationship between seismic velocity and radiogenic heat production: data from the SG-3 superdeep hole (Kola peninsula). In Buntebarth G. (Ed.), Thermal Properties of Crustal Materials, 22.Sitzungsberichte der FKPE Arbeitsgruppe, Bad Honeff. TU Clausthal-Zellerfeld, pp. 72–75.
 • Čermák V., Bodri L. (1992): Crustal thinning during rifting: a possible signature in radiogenic heat production. Tectonophysics 209(1–4), 227–239. doi: 10.1016/0040-1951(92)90027-4
 • Čermák V., Bodri L., Šafanda J. (1992): Recent climate change recorded in the underground: evidence from Cuba. Global and Planetary Change 6(2–4), 219–223. doi: 10.1016/0921-8181(92)90038-C
 • Čermák V., Bodri L., Šafanda J. (1992): Recent climate change recorded in the underground: evidence from Cuba. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 98(2–4), 219–223. doi: 10.1016/0031-0182(92)90200-O
 • Čermák V., Bodri L., Šafanda J. (1992): Underground temperature fields and changing climate: evidence from Cuba. Global and Planetary Change 5(4), 325–337. doi: 10.1016/0921-8181(92)90003-S
 • Čermák V., Bodri L., Šafanda J. (1992): Underground temperature fields and changing climate: evidence from Cuba. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology  97(4), 325–337. doi: 10.1016/0031-0182(92)90215-Q
 • Šafanda J., Kashubin S., Čermák V. (1992): Temperature modelling along the Taratashskiy profile crossing the ural mountains. Studia Geophysica et Geodaetica 36(4), 349–357. doi: 10.1007/BF01625488
 • Cermak V., Balling N., Della Vedova B., Lucazeau F., Pasquale V., Pellis G., Schulz R., Verdoya M. (1992). Heat flow density. In Blundell D., Freeman R., Mueller S. (Eds.), A Continent Revealed, The European Geotraverse: Atlas of Compiled Data. Million (sheet North and sheet South).
 • Cermak V., Kral M., Kubik J., Safanda J., Kresl M., Kucerova L., Janci J., Lizon I., Marusiak I. (1992): Subsurface temperature and heat flow density maps on the territory of  Czechoslovakia. In Hurtig E., Cermak V., Haenel R., Zui V.I. (Eds.), Geothermal Atlas of Europe. Herman Haack Verlagsgesellschaft mbH, Geographisch-Kartographische Anstalt Gotha, pp.21–24.
 • Hurtig E., Cermak V., Haenel R., Zui V.I. (Eds.) (1992):  Geothermal Atlas of Europe. Hermann Haack Verlagsgesellschaft mbH, Geographisch-Kartographische Anstalt, Gotha. Set of 36 maps and Explanatory Note, 156 pp.
 • Čermák V., Krešl M., Šafanda J., Bodri L., Nápoles–Pruna M., Tenreyro–Perez R. (1991): Terrestrial heat flow in Cuba. Physics of the Earth and Planetary Interiors 65(3–5), 207–209. doi: 10.1016/0031-9201(91)90128-5
 • Čermák V., Bodri L., Schulz R., Tanner B. (1991): Crustal temperatures along the Central Segment of the European Geotraverse. Tectonophysics 195(2–4), 241–251. doi: 10.1016/0040-1951(91)90212-B
 • Čermák V., Sass J.H. (1991): Preface. Tectonophysics 194(4), iii–iv. doi: 10.1016/0040-1951(91)90299-8
 • Cermak V., Bodri L., Saikia M.M. (1991): Geothermal and rheological implications of the crustal earthquakes within and west of the Arakan–Yoma Fold Belt (northeastern India). Journal – Geological Society of India 38(3), 282–292.
 • Čermák V., Bodri L. (1991): A heat production model of the crust and upper mantle. Tectonophysics 194(4), 307–323. doi: 10.1016/0040-1951(91)90300-H
 • Cermak V., Kral M., Kresl M., Kubik J., Safanda J. (1991): Heat flow, regional geophysics and lithosphere structure in Czechoslovakia and adjacent part of Central Europe. In Cermak V., Rybach L. (Eds.), Heat Flow and the Lithosphere Structure. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg and New York, pp. 133–165.
 • Cermak V., Bodri L., Rybach L. (1991): Radioactive heat production in the continental crust and its depth dependence. In Cermak V., Rybach L. (Eds.), Heat Flow and the Lithosphere Structure. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg and New York, pp. 23–69.
 • Cermak V., Rybach L. (Eds) (1991): Terrestrial Heat Flow and the Lithosphere Structure. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 507 pp. ISBN 3-540-52404-5
 • Cermak V., Kubik J., Saikia M.M., Sitaram M.V.D. (1990): Geothermal model of the north–eastern region of India: its possibilities and limitations. Journal – Geological Society of India 36(1), 5–11.
 • Cermak V., Bodri L., Tanner B. (1990): Deep crustal temperatures along the Central Segment of the EGT (Brief comments on techniques used and preliminary results). In Freeman R.,Mueller S. (Eds.), Sixth EGT Workshop: Data Compilation and Synoptic Interpretation, 423–429. Commission of the European Communities, Strasbourg.
 • Cermak V., Balling N., Bodri L., Della Vedova B., Safanda J., Schulz R., Tanner B. (1990): Heat flow along the EGT: an activity report. In Freeman R., Giese P., Mueller S. (Eds.), The European Geotraverse: Integrative Studies, 387–399. European Science Foundation, Strasbourg.
 • Cermak V., Kubik J., Saikia, M.M. and Sitaram, M.V.D., 1990. Geothermal model of the Notrth Eastern region of India: its possibilities and limitations. J. Geol.Soc.India, 36, 5-11.
 • Cermak V., Bodri L., Rybach L., Buntebarth G. (1990): Relationship between seismic velocity and heat production: comparison of two sets of data and test of validity. Earth and Planetary Science Letters 99, 48–57. doi: 10.1016/0012-821X(90)90069-A
 • Cermak V. (1990): A review of heat flow studies in Europe. In Elishewitz B. (Ed.), Proceedings of the CCOP Heat Flow Workshop III, Bangkok, Nov. 17–19, 1988, 3–26. CCOP Techn.Secr., Bangkok.
 • Cermak V. (1990): Zemský tepelný tok a izotopické složeni helia (in Czech). Československý časopis pro fyziku A40 73–80.
 • Cermak V., Bodri L. (1989) A kontinentalis kereg radioaktivites nak melyseg belieloszl saes a Moho-hoeram (in Hungarian). Magyar Geofizika 30(6), 201–213.
 • Cermak V., Bodri L. (1989): On the vertical distribution of radiogenic heat production in the continental crust and the estimated heat flow. In Mereu R.F., Mueller S., Fountain D.M. (Eds.), Properties and Processes of the Earth’s Lower Crust. Geophysical Monograph Series 51, IUGG Vol. 6, 235–242.
 • Cermak V. (1989): Heat flow in a sedimentary basin in Czechoslovakia: evaluation of data with special attention to hydrogeology. In Beck A.E., Garven G., Stegena L. (Eds.), Hydrogeological Regimes and Their Subsurface Thermal Effects. Geophysical Monograph Series 47, IUGG Vol.2, 75–80.
 • Cermak V., Safanda J., Guterch A. (1989): Deep temperature distribution along three profiles crossing the Teisseyre-Tornquist tectonic zone in Poland. In Cermak V., Rybach L., Decker E.R. (Eds.), Heat Flow and Lithosphere Structure, Tectonophysics 164(2–4), 151–163. doi: 10.1016/0040-1951(89)90009-7
 • Čermák V., Rybach L., Decker E.R. (1989): Preface. Tectonophysics 164(2–4), iii–iv. doi: 10.1016/0040-1951(89)90001-2
 • Cermak V., Rybach L. (1989): Vertical distribution of heat production in the continental crust. In Uyeda S., Chapman D.S., Zwart H.J. (Eds.), Thermal Aspects of Tectonics, Magnetism and Metamorphism, Tectonophysics 159(3–4), 217–230. doi: 10.1016/0040-1951(89)90129-7
 • Cermak V. (1989): Crustal heat production and mantle heat flow. In Uyeda S., Chapman D.S., Zwart H.J. (Eds.), Thermal Aspects of Tectonics, Magmatism and Metamorphism, Tectonophysics 159(3–4), 195–215. doi: 10.1016/0040-1951(89)90128-5
 • Beck A.E., Cermak V. (1989): The International Heat Flow Commission. Geothermics 18, 623–628.
 • Cermak V. Bodri L., Rybach L. (1989): A geothermal model of the continental crust: crustal evolution and deep distribution of radiogenic heat generation. In Abstracts, International Symposium on Thermal Evolution of Lithosphere and Processes in the Earth’s Interior. Moscow, Sept. 1989.
 • Cermak V., Bodri L. (1989): How deep can be extrapolated the relationship between near surface heat generation and heat flow? In Abstracts, 25th General Assembly of the IASPEI, Istanbul, Turkey, August 1989.
 • Cermak V. (1989): Heat flow, regional geophysics and lithosphere structure in Czechoslovakia and adjacent part of Central Europe. In Abstracts, 25th General Assembly of the IASPEI, Istanbul, Turkey, August 1989, p. 656.
 • Bankwitz P., Cermak V., Hurtig E., Jakes P., Tomek C. (1989): Joint Czechoslovakia-German Democratic Republic Geotransect: Variscan and Carpathian Lithosphere studies. In Abstracts, 28th International Geological Congress, Washington, D.C., July 9–19, 1989, Vol.1, 82–83.
 • Bodri L., Cermak V. (1988): Modelirovaniye geotermicheskikh poley (in Russian). In: Magnickiy V.A., Sollogub V.B., Grachev A.F. Eds.), Litosfera Centralnoy i Vostochnoy Evropi: Geodynamika. Kiev, Naukova Dumka, 59–71.
 • Beranek B., Blizkovsky M., Novotny A., Suk M., Burda M., Cermak V., Hubner M., Praus O., Vyskocil V., Bielik M., Fusan O., Bodri L., Safanda J. (1988). Kompleksnaya interpretaciya geofizicheskikh parametrov vdol chekhoslovackogo uchastka geotraversa V (in Russian). In Sollogub V.B., Chekunov A.V., Litvinenko I.V. (Eds.), Litosfera Centralnoy i Vostochnoy Evropi: Geotraversi I, II i V. Kiev, Naukova Dumka, 141–150.
 • Beranek B., Blizkovsky M., Cermak V., Hubner M., Vyskocil V., Novotny L., Suk M., Safanda J. (1988): Kompleksnaya interpretaciya geofizicheskikh dannikh v predelakh Cheskogo masiva (in Russian). In Sollogub V.B., Chekunov A.V., Litvinenko I.V. (Eds.), Litosfera Centralnoy i Vostochnoy Evropi: Geotraversi I, II i V. Kiev, Naukova Dumka, 59–60.
 • Cermak V., Bodri L., Safanda J. (1988): Raspredeleniye glubinnikh temperatur vdol juzhnoy chasti geotraversa I (in Russian). In Sollogub V.B., Chekunov A.V., Litvinenko I.V. (Eds.), Litosfera Centralnoy i Vostochnoy Evropi: Geotraversi I, II i V. Kiev Naukova Dumka, 54–59.
 • Cermak V., Haenel R. (1988): Geothermal maps. In Haenel R., Rybach L., Stegena, L. (Eds.), Hanbook of Terrestrial Heat Flow Density Determination. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht, Boston and London, 261–300.
 • Cermak V., Bodri L. (1988): On the distribution of heat producing elements and the derived geothermal model of the continental crust. In Abstracts, International Symposium on Geothermal Energy, Kumamoto and Beppu, Japan, 326–329.
 • Cermak V. (1988): Distribution of deep electrical conductivity derived from heat flow measurements. In Programme, Abstracts and Information, Internnational Workshop Deep Electromagnetic Exploration, Hydrabad, Dec. 19–21, p. I–1.
 • Cermak V. (1988): Nové výsledky získané při korelaci tepelného toku s mocností zemské kůry na území Československa a v jeho nejbližším okolí. In Výzkum hlubinné geologické stavby Československa, Seminář Smolenice, Sborník referátů, Brno, 126–133.
 • Safanda J., Cermak V., Bodri L. (1987): Metodi razchota glubinnogo raspredeleniya temperaturi (in Russian). In Magnickij V.A., Sollogub V.B., Starostenko V.I. (Eds.), Izucheniye litosferi geofizicheskimi metodami (elektromagnitniye metodi, geotermiya i kompleksnaya interpretaciya). Kiev, Naukova Dumka, 102–124.
 • Cermak V., Bodri L. (1987): Kozepes Kelet-Europa geotermikus modellje. Magyar Geofizika, 28, 153-189 (in Hungarian).
 • Cermak V. (1987): Book reviews: Geothermal energy: The potential in the United Kingdom, by R.A.Downing and D.A.Gray. Journal of Hydrology 94, 396–397.
 • Rybach L., Cermák V. (1987): The depth dependence of heat production in the continental lithosphere, derived from seismic velocities. Geophysical Research Letters 14(3), 311–313. doi: 10.1029/GL014i003p00311
 • Čermák V., Laštovičková M. (1987): Temperature profiles in the Earth of importance to deep electrical conductivity models. Pure and Applied Geophysics 125(2–3), 255–284. doi: 10.1007/BF00874497
 • Cermak V. (1987): Heat flow investigations in Europe: Data compilation, heat flow map and its interpretation. Revista Brasileira de Geofísica 5, 173–188.
 • Cermak V., Lastovickova M. (1987). Temperature bounds of electrical conductivity (dry) in the lower crust. In Abstracts, IUGG General Assembly, Vancouver, B.C., GA 1.4, 445.
 • Cermak V., Bodri L. (1987): On the vertical distribution of K, Th and U in the continental lower crust inferred from combined heat flow, seismological and geochemical data. In Abstracts, IUGG General Assembly, Vancouver, B.C., U7-27. 66.
 • Cermak V. (1987): Heat flow in two sedimentary basins in Czechoslovakia: re-evaluation of data with special attention to hydrogeology and lithology. In Abstracts IUGG General Assembly, Vancouver, B.C., U8-17, 77.
 • Cermak V., Safanda J., Kubik J., Kresl M., Kubala P., Vankova V., Janci J., Kral M., Lizon I., Venhodova D. (1987): Terrestrial heat flow in Czechoslovakia – comprehensive review. In Abstract, International Symposium on Terrestrial Heat Flow and Lithosphere Structure, Bechyne, Czechoslovakia, p. 65.
 • Cermak V., Safanda J., Guterch A. (1987): Deep temperature distribution along three profiles crossing the Teisseyre-Tornquisst tectonic zone in Poland. In Abstract, International Symposium on Terrestrial Heat Flow and Lithosphere Structure, Bechyne, Czechoslovakia, p. 64.
 • Cermak V., Kresl M., Safanda J., Napoles-Pruna M., Tenreyro-Peres R., Barcelo-Carol G. (1987): Review of heat flow measurements in Cuba. In Abstract, International Symposium on Terrestrial Heat Flow and Lithosphere Structure, Bechyne, Czechoslovakia, p. 63.
 • Bodri L., Cermak V. (1987): Computer calculated trend analysis of heat flow field applied to Central Europe, Part I: Polynomial representation. In Abstract, International Symposium on Terrestrial Heat Flow and Lithosphere Structure, Bechyne, Czechoslovakia, p. 62.
 • Rybach L., Cermak V. (1987): Heat production and a petrological model of the continental crust. In Abstract, International Symposium of terrestrical Heat Flow and Lithosphere Structure, Bechyne, Czechoslovakia, p. 47.
 • Cermak V. (1986): Book review on “Geophysics of Geothermal Areas” by G.V.Keller and A.Rapolla. Journal of Volcanology and Geothermal Research 28, 193–195.
 • Cermak V., Bodri L. (1986): Temperature structure of the lithosphere based on 2-D temperature modelling applied to Central and Eastern Europe. In Burrus J. (Ed.), Thermal Modelling in Sedimentary Basins. Collection Colloques et Seminaries 44, Ed. Technip., Paris, 7–31.
 • Kubík J., Čermák V., Janáčková A. (1986): Heat flow in the upper–silesian coal basin: Re–evaluation of data with special attention to the lithology. Studia Geophysica et Geodaetica 30(4), 376–393. doi: 10.1007/BF01646381
 • Čermák V., Bodri L. (1986): Two–dimensional temperature modelling along five East–European geotraverses. Journal of Geodynamics 5(2), 133–163. doi: 10.1016/0264-3707(86)90003-7
 • Čermák V. (1986): Introduction. Journal of Geodynamics 5(2), 111–112. doi: 10.1016/0264-3707(86)90001-3
 • Rybach L., Cermak V. (1986): The vertical distribution of heat production in the continental lithosphere. EOS Transaction of Americal Geophysical Union 67, p. 386.
 • Bucha V., Blizkovsky M., Burda M., Cermak V., Praus O., Schenk V., Kropacek V., Vyskocil V. (1985): Geofyzikální modely litosféry a spolupráce mezi geologickými a geofyzikálními pracovišti. Geologický průzkum 27, No. 12.
 • Cermak V. (1986): Geotermický model zemské kůry na území střední a východní Evropy (in Czech). In Blížkovský M. (Ed.), Geofyzikální model litosféry, Závěrečná zpráva OFTR-CGU 82160. Geofyzika, Brno, 271–291.
 • Cermak V. (1986): Geotermické modelování zemské kůry s využitím údajů hlubinného seismického sondování (in Czech). In Výzkum hlubinné geologické stavby Československa. Sborník referátů, Loučná. Geofyzika, Brno, 31–40.
 • Polyak B.G., Prasolov E.M., Čermák V., Verkhovskiy A.B. (1985): Isotopic composition of noble gases in geothermal fluids of the Krušné Hory Mts., Czechoslovakia, and the nature of the local geothermal anomaly. Geochimica et Cosmochimica Acta 49(3), 695–699. doi: 10.1016/0016-7037(85)90164-4
 • Čermak V., Jetel J. (1985): Heat flow and ground water movement in the Bohemian cretaceous basin (Czechoslovakia). Journal of Geodynamics 4(1–4), 285–303. doi: 10.1016/0264-3707(85)90065-1
 • Cermak V., Bodri L., Safanda J. (1985): Crustal temperatures along five East European geotraverses. Terra Cognita 5(4), p. 396.
 • Cermak V., Bodri L. (1985): Two-dimensional deep temperature distribution along five East European geotraverses. Proceedings, 23rd IASPEI Assembly, Tokyo, 1, p. 322.
 • Cermak V., Rybach L. (1985): Crustal distribution of heat production deduced from seismic velocity-versus-depth data. Proceedings, 23rd IASPEI General Assembly, Tokyo, 1, p. 320.
 • Cermak V., Lastovickova M. (1985): Temperature profiles in the Earth of importance to deep conductivity models. Abstracts IAGA/IAMAP, 5th General Assembly, Praha, 2, p. 388.
 • Cermak V. (1985): Teplotní pole kontinentální kůry. In Sborník referátů 8. celostátní konference geofyziků, České Budějovice, 86, 20–25.
 • Cermak V. (1984): Teplovyj potok i glubinnoye stroyenye Evropi (in Russian). In Materiali 27ogo Mezhdunarodnogo Geologicheskogo Kongresa, Tom 8, Geofizika, C.08. Moskva, 94–110.
 • Čermák V., Krešl M., Šafanda J., Nápoles–Pruna M., Tenreyro–Perez R., Torres–Paz L.M., Valdés J.J. (1984): First heat flow density assessments in Cuba. Tectonophysics 103(1–4), 283–296. doi: 10.1016/0040-1951(84)90090-8
 • Čermák V., Raybach L., Chapman D.S. (1984): Preface. Tectonophysics 103(1–4), VII–VIII.
 • Cermak V. (1984): Some comments on the heat flow density pattern in Europe and its interpretation. Acta Geodaetica, Geophysica Et Montanistica Hungarica 19(1-2), 53–56.
 • Cermak V. (1984): Regional distribution of heat flow field in Europe; derived deep temperature and Moho heat flow patterns. In Bunteberth G. (Ed.), Sitzungsbericht der 14. Sitzung der FKPE-Arbeitsgruppe, Bad Honnef, TU Clausthal-Zellerfeld.
 • Cermak V. (1984): Terrestrial heat flow in Europe and general features of its regional distribution. Trav. Inst. Geophys. Acad. Tchecosl. Sci. 563, Geofysikalnií sborník 1981, Academia, Praha, 29, 315–324.
 • Cermak V. (1984): Heat flow map of Europe. Brief summary of the geophysical implications. Trav. Inst. Geophys. Acad. Tchecosl. Sci. 562, Geofysikalnií sborník 1981, Academia, Praha, 29, 295–314.
 • Cermak V. (1984): Heat flow and the deep structure in Europe. Proceedings 27th International Geological Congress, Moscow, VNU Science Press, Utrecht, 8, 105–154.
 • Cermak V. (1984): Geotermický výzkum v Československu (in Czech). In Blížkovský M. (Ed.), Geofyzikalni model litosfery (Etap. zpráva úkolu OFTR-G 82-160), GFÚ ČSAV Praha a Geofyzika, Brno, 51–81.
 • Cermak V. (1984): Využití výsledků hlubinného seismického sondování při konstrukci geotermických modelů a při interpretaci geotermických dat (in Czech). In Výzkum hlubinné stavby v Československu (Odborný seminář, Loučná), Geofyzika, Brno, 93–100.
 • Cermak V. (1984): Poznámky k možnosti využití mapy tepelného toku při lokalizaci významných poruchovych linií. In Kvet R. (Ed.), Planetární ekvidistanční poruchové systémy a tektonika fundamentu. Studia geographica 87, 71–72.
 • Cermak V. (1984): Mapa izolinií tepelného toku Českého masivu. In Blížkovský M. (Ed.), Přehledná mapa geofyzikálních struktur Českeho masivu; J.Vacek (Ed.in Chief), Prehledné prognózní ocenění rudonosnosti Českého masivu. Ústřední ústav geologický, Praha.
 • Cermak V. (1984): Geotermické modely zemské kůry, jejich klasifikace a tektonické‚ přiřazení (in Czech). In Mahel M. (Ed.), Zemská kóra a jej vztah k nerostným surovinám. Geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava, 129–136.
 • Cermak V. (1984): Význam mapy tepelného toku při prognózním vyhledávání ložisek geotermální energie (in Czech). In Mahel M. (Ed.), Zemská kóra a jej vztah k nerostným surovinám. Geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava, 123–127.
 • Cermak V., Kresl M., Napoles M., Tenreyro R., Valdes J., Torres L. (1983): Mediciones profundas de temperature en Cuba Occidental y Central. Ser.Geologica (Cuba), Publ.Tec.Centro Inv. Geol., Habana, No. 2, 93–109
 • Cermak V. (1983): The construction of heat flow density maps. Zentralblatt Geologie Palaontologie, Teil 1, Heft 1/2, 57–69.
 • Haenel R., Cermak V. (1983): Standards in Geothermics. In IASPEI Programme and Abstracts, 18th IUGG General Assembly, Hamburg, p. 21.
 • Cermak V., Jetel J., Kubik J., Safanda J., Venhodova D. (1983): Heat flow density pattern in Czechoslovakia: its geophysical interpretation and the hydrogeological assessments of the possible water circulation effect in the sedimentary basins. In Interdisciplinary Symposia, Abstracts, 18th IUGG General Assembly, Hamburg, 1, 491.
 • Cermak V., Haenel R. (1983): Standard in geothermics – Paleotemperatures. In IASPEI Programe and Abstracts, 18th IUGG General Assembly, Hamburg, p. 25.
 • Cermak V., Bodmer Ph. (1983): Standards in Geothermics – Heat flow density. In  IASPEI Programme and Abstracts,  18th IUGG General Assembly, Hamburg, p. 24.
 • Cermak V. (1983): Regional pattern of the lithospheric thickness derived from the surface heat flow distribution. In IASPEI Programme and Abstracts, 18th IUGG General Assembly, Hamburg, p. 119.
 • Cermak V. (1983): 30 hesel z oboru geotermiky a stavby Zeme (In Czech). In Svoboda J. (Ed.), Encyklopedický slovník geologických věd. Academia, Praha.
 • Cermak V. (1983): Studium zemského tepelného toku (in Czech). Československý časopis pro fyziku A33, 461–470.
 • Polyak B.G., Prasolov E.M., Cermak V. (1982): Mantiyniy geliy v yuvenilnikh fluidakh i priroda geotermicheskoy anomaliyi Rudnikh gor (CSSR) (in Russian). Dokl. AN SSSR. 263, 701–705.
 • Cermak V. (1982): Geotermicheskaya model litosferi i karta moshnosti litosferi na teritoriyi SSSR (in Russian). Izv.AN SSSR, Fizika Zemli 1, 25–38.
 • Cermak V., Rybach L. (Eds.) (1982): Teplovoye Pole Zemli, Izd. Mir, Moskva, 376 pp (in Russian, translated from English “Terrestrial Heat Flow in Europe”, Springer Verlag, 1979).
 • Cermak V. (1982): Book reviews: Geothermie – Eine Einführung in die allgemeine und angewandte Wärmelehre des Erdkörpers, by G. Buntebarth. Tectonophysics 88, 189–190.
 • Rybach L., Cermak V. (1982): Radioactive heat generation in rocks. In Angeneister G. (Ed.), Landolt-Börnstein: Zahlenwerte und Funktionen aus Naturwissenschaften und Technik, Neue Serie, Physikalische Eigenschaften der Gesteine. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg and New York, V/1a, 353–371.
 • Cermak V., Rybach L. (1982): Thermal properties: Thermal conductivity and specific heat of minerals and rocks. In Angeneister G. (Ed.), Landolt-Börnstein: Zahlenwerte und Funktionen aus Naturwissenschaften und Technik, Neue Serie, Physikalische Eigenschaften der Gesteine. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg and New York, V/1a, 305–343.
 • Cermak V., Safanda J. (1982): Subsurface temeperature distribution in Western Czechoslovakia and its mapping for appraising the exploitable sources of geothermal energy. In Cermak V., Haenel, R. (Eds.), Geothermics and Geothermal Energy. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 265–270.
 • Cermak V., Zahradnik J. (1982): Two-dimensional correlation of heat flow and crustal thickness in Europe. In Cermak V., Haenel, R. (Eds.), Geothermics and Geothermal Energy. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 17–25.
 • Cermak V. 1982. Regional pattern of the lithosphere thickness in Europe. In Cermak V., Haenel, R. (Eds.), Geothermics and Geothermal Energy. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 1–10.
 • Cermak V., Haenel R. (1982). Preface. In Cermak V., Haenel, R. (Eds.), Geothermics and Geothermal Energy. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, vii–viii.
 • Cermak V., Haenel R. (Eds.) (1982): Geothermics and Geothermal Energy. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 299 pp.
 • Čermák V. (1982): Crustal temperature and mantle heat flow in Europe. Tectonophysics 83(1–2), 123–142. doi: 10.1016/0040-1951(82)90012-9
 • Cermak V. (1982): Heat flow map of the Mediterranean. In Abstracts, Conf. Evolution of Extensional Basins. Veszprem, Hungary, June 20–26, p. 59.
 • Paces T., Cermak V., Hazdrova M., Jetel J., Juranek J., Pokorny L., Venhodova D., Tomsek S. (1983): Možnosti využití zemského tepla suchých hornin v ČSR. Open file report (in Czech), Ústřední ústav geologický, Praha, 35 pp.
 • Cermak V. (1982): Dary žhavé Země (in Czech). Květy 32(21), 30–35.
 • Cermak V. (1981): Heat flow map of Czechoslovakia. In Zatopek A. (Ed.), Geophysical Syntheses in Czechoslovakia, Veda, Bratislava, 441–448.
 • Cermak V. (1981): Heat flow investigations in Czechoslovakia. In Zatopek A. (Ed.), Geophysical Syntheses in Czechoslovakia, Veda, Bratislava, 427–439.
 • Cermak V., Lubimova E.A., Oelsner Ch., Stegena L. (1981): Geothermal research activity in Central and Eastern Europe. Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös, Sectio Geologica, 23, 45–65.
 • Cermak V. (1981): Geothermal model of the lithosphere and the regional patterns of the lithosphere thickness on the territories of Europe, the United States of America and Northern Asia In Abstracts, 21st IASPEI General Assembly, London. Univ. Western Ontario, London, B5.26.
 • Cermak V. (1981): Mapa tepelného toku a prostorové rozložení zemského tepla v ČSR (in Czech). In Hazdrova M., Cermak V., Juranek, J., Jurza F., Matolin M., Paces T., Spicka J. (Eds), Geotermální energie a její využití. Ústřední ústav geologický, Praha, Academia, 40–49.
 • Cermak V., Halada S., Jetel J., Kopecky L., Paces T. (1981): Geotermální zdroje v ČSR (in Czech). Geologický průzkum 23, 12–15.
 • Cermak V., Safanda J. (1980): Význam mapy tepelného toku při vyhledávání zdrojů geotermální energie v ČSR (in Czech). In Výzkum hlubinné stavby v Československu (Odborný seminář, Loučná). Geofyzika, Brno 91–98.
 • Cermak V. (1980): Rozlození tepelného toku na rozhraní kůra-plášť na území Evropy (in Czech). In Výzkum hlubinné stavby v Československu (Odborný seminář, Loučná). Geofyzika, Brno, 65–78.
 • Zatopek A., Zounkova M., Beranek B., Cermak V., Dudek A., Fusan O., Praus O., Petr V., Pecova J. (1980): Struktura zemnoy kori Zapadnikh Karpat (in Russian). In Sollogub V.B., Guterch A., Prosen D. (Eds.), Struktura zemnoy kori Centralnoy i Voistochnoy Evropi po dannim geofizicheskikh issledovaniy. Naukova Dumka, Kiev, 84–89.
 • Cermak V. (1980): Moho heat flow and its distribution in Europe (Abstract). In Geoelektrische und Geothermische Modelle fuer inhomogene Medien and Anwendung in Suche, Erkundung und Geotektonik, KAPG Symposium, Dresden. Geod.Geophys.Veroef., Berlin, Reihe III, Heft 47, 161.
 • Cermak V. (1980): Heat flow field in the Eastern Mediterranean and the Black Sea. In Programme and Abstracts, EGS-ESC, Budapest, 121.
 • Cermak V., Jetel J., Paces T. (1980): Subsurface temperature maps of Western Czechoslovakia and their use for the regional assessment of the geothermal potential. In Programme and Abstracts, EGS-ESC, Budapest, 116.
 • Cermak V., Zahradnik J. (1980): Two-dimensional correlation of heat flow and crustal thickness in Europe. In Programme and Abstracts, EGS-ESC, Budapest, 108.
 • Cermak V. (1980): Mantle heat flow in Europe. In Programme and Abstracts, EGS-ESC, Budapest, 107
 • Cermak V. (1980): Heat flow – crustal thickness relation: Some remarks to the problem on example of Europe. In Programme and Abstracts, EGS-ESC, Budapest, 89.
 • Cermak V. 1980. Tok zemského tepla v Československu (in Czech). In Kvet R. (Ed.), Planetární ekvidistanční poruchové systémy, puklinové zóny a tektonika fundamentu. Studia geographica, Brno, 70, 112–117.
 • Cermak V., Zahradnik J. (1980) Korelační vztah tepelného toku a tloušťky zemské kůry na území Československa. In Výzkum hlubinné geologické stavby Československa, Seminář Liblice, Geofyzika, Brno, 159–166.
 • Cermak V. (1980): Mapa tepelného toku v Evropě: poznámky k její interpretaci, odvozena mapa hlubinných teplot, tepelného toku na rozhraní kůra-plášť a mapa tloušťky litosféry (in Czech). In Sborník 7.celostátni konference geofyziků, Gottwaldov, 6, 47–53.
 • Cermak V. (1980): Geotermický výzkum v Československu (in Czech). In Sborník 7.celostátni konference geofyziků, Gottwaldov, 5, 19–24.
 • Cermak V., Hurtig E. (Eds.) (1979): Heat flow map of Europe, 1:5,000,000. In Cermak V., Rybach L. (Eds.), Terrestrial Heat Flow in Europe. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg and New York, colour enclosure.
 • Cermak V. (1979): Review of heat flow measurements in Czechoslovakia. In Cermak V., Rybach L. (Eds.), Terrestrial Heat Flow in Europe. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg and New York, 152–160.
 • Chapman D.S., Pollack H.N., Cermak V. (1979): Global heat flow with special reference to the region of Europe. In Cermak V., Rybach L. (Eds.), Terrestrial Heat Flow in Europe. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg and New York, 41–48.
 • Cermak V. (1979): Heat flow map of Europe. In Cermak V., Rybach L. (Eds.), Terrestrial Heat Flow in Europe. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg and New York, 3–40.
 • Cermak V., Rybach L. (1979): Terrestrial heat flow in Europe (Preface). In Cermak V., Rybach L. (Eds.), Terrestrial Heat Flow in Europe. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg and New York, v–vi.
 • Cermak V. (1979): Geothermal studies and heat flow map of Czechoslovakia. In Geodynamic Investigations in Czechoslovakia, Final Report, Veda Bratislava, 129–132.
 • Cermak V. (1979): Heat Flow map of Europe. In Geodynamic Investigations in Czechoslovakia, Final Report, Veda, Bratislava, 85–89.
 • Zahradník J., Čermák V., Krs M. (1979): Two–dimensional correlation of geophysical data applied to the heat flow and earth’s crust thickness patterns in Czechoslovakia. Studia Geophysica et Geodaetica 23(3), 251–262. doi: 10.1007/BF01633916
 • Cermak V., Rybach L. (Eds.) (1979). Terrestrial heat flow in Europe. Springer Varlag, Berlin, Heidelberg and New York, 328 pp. ISBM 3-540-09440-7
 • Cermak V., Smithson S.B. (1979): Heat flow and crustal thickness in Europe (Abstract). EOS Transaction of Americal Geophysical Union 60, 946.
 • Cermak V., Safanda J., Halada S. (1979). Hloubky teplot pro energetické využití v ČSR. In T.Paces (Ed.), Možnosti využití zemského tepla suchých hornin v ČSR. Zprava za rok 1979 (in Czech). Ústřední ústav geologický, Praha, 16–22.
 • Cermak V. (1979): Tepelný tok v ČSR. In Paces T. (Ed.), Možnosti využití zemského tepla suchých hornin v ČSR. Zprava za rok 1979 (in Czech). Ústřední ústav geologický, Praha, 12–16.
 • Cermak V. (1979): Zatopíme si zemským teplem? (in Czech) Technický magazín T79, 22(9), 8–11.
 • Cermak V. (1979): Energie zemských hlubin (in Czech). Květy 29(19), 14–18.
 • Cermak V. (1979): Interpretace mapy tepelného toku v Evropě: Vztah tloušťky zemské kůry a povrchové geotermické aktivity (in Czech). In Výzkum hlubinné geologické stavby v Československu, Sborník referátů, Loučná; Geofyzika, Brno, 107–112.
 • Sokolova L.S., Duchkov A.D., Čermák V. (1978): Crustal thermal models for South Siberia. Studia Geophysica et Geodaetica 22(2), 200–207. doi: 10.1007/BF01614046
 • Visarion M., Veliciu S., Stefǎnescu M., Čermák V. (1978): Thermal field in the Romanian Carpathian bend and some aspects of its interpretation. Studia Geophysica et Geodaetica 22(2), 196–200. doi: 10.1007/BF01614045
 • Oelsner C., Čermák V. (1978): Ergebnisse der Berechnung eines geothermischen Schnittes im Bereich des Erzgebirges in Abhängigkeit von den Eingabedaten. Studia Geophysica et Geodaetica 22(2), 190–196. doi: 10.1007/BF01614044
 • Čermák V., Hurtig E. (1978): The preliminary heat flow map of Europe and some of its tectonic and geophysical implications. Pure and Applied Geophysics 117(1–2), 92–103. doi: 10.1007/BF00879737
 • Hurtig E., Cermak V. (1978): Mapping of the heat flow pattern in Europe. Rev. Roum. Geol., Geophys., Geogr., Ser. Geophys. 22, 73–82.
 • Cermak V. (1978): The map of heat flow in Europe and its role in the preliminery evaluation of the sources of geothermal energy. In Svensson Ch., Larson A.A. (Eds.), Nordic Symposium on Geothermal Energy, University of Goteborg, Goteborg, 52–57.
 • Cermak V. (1978): First heat flow map of Czechoslovakia. Trav.Inst. Geophys. Tchecosl. Acad. Sci. 461, Geofysikalní sborník 1976. Academia, Praha, 245–261.
 • Cermak V., Kutas R.I., Sollogub V.B., Chekunov A.V. (1978): Correlation of heat flow and crustal thickness on the territory of the Carpatho-Balkan region. Abstracts, KAPG Meeting, Sopron.
 • Cermak V., Zeman J. (1978): Využití umělých družic v geofyzice a geologii (in Czech). Geologicky průzkum 20, 161–162.
 • Kutas R.I., Plewa P., Cermak V., Stegena L. (1977): Teplovoye polye Karpatskogo regiona i ego tektonicheskaya interpretaciya (Abstract) (in Russian). In Materiali XI. Kongresa Karpatsko-Balkanskoy Geologicheskoy Associaciyi. Naukova Dumka, Kiev, 439.
 • Cermak V., Hurtig E., Stegena L. (1977): Geotermicheskiy rezhim zemnoy kori na territoriyakh Centralnoy i Vostochnoy Evropi. In Izucheniye litosferi Zemli, Proceedings, KAPG Symposium, Kishinev, Soviet Geophysical Committee, Moscow.
 • Cermak V. (1977): Teplovoy potok i raspredeleniye hlubinnikh temperatur v Centralnoy i Vostochnoy Evrope i ikh geodynamicheskoye prolozheniye (in Russian). In Florentsov N.A., Logachev N.A. (Eds.), Rol riftogeneza v geologicheskoy istorii Zemli. Izd.Nauka,Sib.otd., Novosibirsk, 169–172.
 • Čermák V., Vaňková V., Matolín M., Bartošek J., Janáčková A. (1977): Heat production data from airborne and laboratory measurements of gamma–ray activity of rocks. Studia Geophysica et Geodaetica 21(1), 70–80. doi: 10.1007/BF01615373
 • Čermák V., Hurtig E., Janáčková A. (1977): Heat flow map of Central and Eastern Europe (revised version). Studia Geophysica et Geodaetica 21(3–4), 394–397. doi: 10.1007/BF01613273
 • Čermák V. (1977): Heat flow measured in five holes in eastern and central Slovakia. Earth and Planetary Science Letters 34(1), 67–70. doi: 10.1016/0012-821X(77)90106-6
 • Cermak V. (1977): Heat flow map of the Bohemian Massif. Journal of Geophysics 42, 455–488.
 • Čermák V. (1977): Geothermal models of the Bohemian Massif (Variscan) and the Western Carpathians (Alpine) and their mutual relation. Tectonophysics 41(1–3), 127–137. doi: 10.1016/0040-1951(77)90184-6
 • Cermak V. (1977): Geothermal measurements in Palaeogene, Cretaceous and Permo‐Carboniferous sediments in northern Bohemia. Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society 48(3), 537–541. doi: 10.1111/j.1365–246X.1977.tb03690.x
 • Cermak V., Lubimova E.A., Stegena L., (1977): Geothermal mapping in Central and Eastern Europe. In Hydrology of Great Sedimentary Basins, Proceedings. M.All.Foldtani Intezet vkonyv-sorozatiban, Budapest, 284–289.
 • Hurtig E., Cermak V., Stegena L. (1977): Heat flow in Europe and its tectonic implication in the Mediterranean are and at the SW-border of the East European platform. Publications of the Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, A-5(106), 327–334.
 • Cermak V. (1977) Some comments on the effect of the past climatic changes on the underground temperature field. Publications of the Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, A-3(103), 45–56.
 • Cermak V., Kresl M., Lizon I., Marusiak I., Vesely I. (1977): Geothermal invetigation in Czechoslovakia 1974–1975 (progress report). Publications of the Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, A-3(103), 13–26.
 • Cermak V., Stegena L. (1977): Preparation of the heat flow map of the KAPG countries (Final report). Publ.Inst.Geophys. Publications of the Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, A-3(103), 3–11.
 • Cermak V. (1977): Relation between heat flow and crustal thickness. Acta Geologica Academiae Scientiarum Hungaricae 21, 261–263.
 • Cermak V., Hurtig E., Kutas R.I., Loddo M., Lubimova E.A., Mongelli F., Morgan P., Smirnov Ya.B., Tezcan A.K. (1977): Heat flow map of Southern Europe and the Mediterranean Region. In Thermal Waters, Geothermal Energy and Vulcanism, Proceedings, International Congress, Athens, 1, 149–168.
 • Cermak V., Hurtig E. (1977): Preliminary Heat Flow Map of Europe, 1:1,000,000 (Map and Explanatory Note). Geophysical Institute, Czechoslovak Academy of Sciences, Praha and Zentralinstitut für Physik der Erde, Potsdam, 58 pp.
 • Cermak V., Herink V., Jetel J., Kolarova M., Krajca J., Lorenc L., Michalicek M., Sedivy V., Tezky A. (1977): Metody hydrogeologického výzkumu hlubokých struktur (in Czech), Český ústav geologický, Praha, 195 pp.
 • Cermak V. (1977): Prostorové rozložení zemského tepla v ČSR (in Czech). In Hazdrova M. (Ed.), Možnosti využití zemského tepla hlubších zón vybraných oblastí v ČSR, Český ústav geologický, Praha, 13–21.
 • Cermak V. (1977): Mapa tepelného toku na území Českého masivu a její interpretace při vyhledávání geotermálních zdrojů (in Czech). In Výskum, prieskum, využitie a ochrana podzemných horúcich vôd v ČSSR. Zborník prednášok Slovenskej vedecko-technickej spoločnosti, Bratislava, 98–105.
 • Stegena L. (Ed-in-chief), Petkov I., Cermak V., Oelsner Ch., Plewa S., Demetrescu C., Lubimova E.A. et al. (1976): Geoisotherms at depth of 1 km in Central and Eastern Europe (1:10,000,000). In Adam A. (Ed.), Geoelectric and Geothermal Studies (East-Central Europe and Soviet Asia), KAPG Geophysical Monograph, Akadémiai Kiadó, Budapest, enclosure.
 • Cermak V., Lubimova E.A. (Eds-in-chief), Petkov I., Kresl M., Marusiak I., Hurtig E., Oelsner Ch., Boldizsar T., Stegena L., Majorowicz J., Plewa S., Wesierska M., Demetrescu C., Negoita V., Kutas R.I., Polyak B.G., Smirnov Ya.B. (1976): Heat flow map of Central and Eastern Europe (1:10,000,000). In Adam A. (Ed.), Geoelectric and Geothermal Studies (East-Central Europe and Soviet Asia), KAPG Geophysical Monograph, Akadémiai Kiadó, Budapest, enclosure.
 • Cermak V., Pecova J., Praus O. (1976): Heat flow, crustal temperatures and geoelectric cross-section in Czechoslovakia. In Adam A. (Ed.), Geoelectric and Geothermal Studies (East-Central Europe and Soviet Asia), KAPG Geophysical Monograph, Akadémiai Kiadó, Budapest, 538–542.
 • Cermak V., Lubimova E.A. (1976): Heat flow map of Central Europe (1:10,000,000). In Adam A. (Ed.), Geoelectric and Geothermal Studies (East-Central Europe and Soviet Asia), KAPG Geophysical Monograph, Akadémiai Kiadó, Budapest, 376–380.
 • Cermak V. (1976): Heat flow investigations in Central and Eastern Europe in 1960–1973 (Preface for Chapter 4). In Adam A. (Ed.), Geoelectric and Geothermal Studies (East-Central Europe and Soviet Asia), KAPG Geophysical Monograph, Akadémiai Kiadó, Budapest, 373–375.
 • Cermak V. (1976): Heat flow investigation in Czechoslovakia. In Adam A. (Ed.), Geoelectric and Geothermal Studies (East-Central Europe and Soviet Asia), KAPG Geophysical Monograph, Akadémiai Kiadó, Budapest, 314–324.
 • Cermak V. (1976): Paleoclimatic effect on the underground temperature and some problems of correcting heat flow data. In Adam a. (Ed.), Geoelectric and Geothermal Studies (East-Central Europe and Soviet Asia), KAPG Geophysical Monograph, Akadémiai Kiadó, Budapest, 59–66.
 • Cermak V. (1976): Processing of heat flow data – thermal conductivity and temperature gradient. In Adam A. (Ed.), Geoelectric and Geothermal Studies (East-Central Europe and Soviet Asia), KAPG Geophysical Monograph, Akadémiai Kiadó, Budapest, 53–58.
 • Čermák V., Janáčková A. (1976): High heat flow measured in Ostrava–Karviná coal basin. Studia Geophysica et Geodaetica 20(1), 64–71. doi: 10.1007/BF01627085
 • Cermak V. (1976): Terrestrial heat flow in two deep holes in the Ostrava-Karvina Coal Basin. Věstník Ústředního Ústavu Geologického 51, 75–84.
 • Paces T., Cermak V. (1976): Subsurface temperatures in the Bohemian Massif: Geophysical measurements and geochemical estimates. In Development and Use of Geothermal Resources, 2nd UN Symposium, San Francisco, US Government Printing Office, Washington, D.C., 1, 803–807.
 • Cermak V., Lubimova E.A., Stegena L. (1976): Geothermal mapping in Central and Eastern Europe. In Development and Use of Geothermal Resources, 2nd UN Symposium, San Francisco, US Government Printing Office, Washington, D.C., 1, 47–57.
 • Cermak V., Janackova A. (1976): Geotermika III (Textbook) (in Czech). Universita Karlova, Praha, 100 pp.
 • Cermak, V. 1976. Geotermika II (Textbook) (in Czech). Universita Karlova, Praha, 66 pp.
 • Cermak V. (1976): Síly v zemských hlubinách (in Czech). Věda a život 21(6), 354–356.
 • Cermak V. (1976): Energetické zdroje budoucnosti (in Czech). Co vás zajímá, Rudé právo 1, 20–23.
 • Cermak V. (1976): Zemsky tepelný tok ve vrtu Lidečko-1 v magurském flyši ve vnějších Karpatech (in Czech). Časopis pro mineralogii a geologii 21, 193–198.
 • Cermak V. (1976): Tepelný a teplotní režim svrchní kůry zemské se zvláštním zřetelem k poměrům Ostravsko-Karvinského revíru (in Czech). In Sborník referátů semináře “Mechanicko-tepelné vlastnosti hornin”, Vysoka škola báňská, Ostrava, 37–51.
 • Cermak V. (1976): Rozložení teploty v zemské kůře ve vybraných oblastech na území Československa (in Czech). In Výzkum hlubinné geologické stavby Československa, Sborník referátů, Geofyzika, Brno, 123–129.
 • Cermak V., Pecova J., Praus O., Petr V. (1976): Výsledky magnetotellurických měření na profilu HSS VI. a jejich geotermické interpretace. In Výzkum hlubinné geologické stavby Československa, Sborník referátů, Geofyzika, Brno, 53-58 (in Czech).
 • Cermak V. (1976): Mapa tepelného toku na území Československa a její význam při vyhledávání perspektivních zdrojů geotermalní energie (in Czech). In Sborník 2.mezinarodní konference “Aplikace geofyziky v inženýrské geologii a hydrogeologii” , Brno, 1(2), 783–795.
 • Cermak V. (1975): Paleoklimaticheskoye znacheniye izmereniy temperaturi tolsch gornykh porod (in Russian). In: Melnikov P.I. (Ed.), Problemi merzlotovedeniya. 2. Mezdunarodnaya konferentsiya po mezlotovedeniyu, Yakutskoye knizhnoye izdatelstvo 8, 209–215.
 • Cermak V., Kresl M., Novak V., Venhodova D. (1975): Heat flow in Czechoslovakia: Relationship with geological age. In: Recent Researches in Geology, Hindustan Publishing Corporation, Delhi, 283–288.
 • Cermak V. (1975): Terrestrial heat flow in the Neogene foredeep and the flysch zone of the Czechoslovak Carpathians. Geothermics 4(1–4), 8–13. doi: 10.1016/0375-6505(75)90003-6
 • Čermák V. (1975): Temperature–depth profiles in Czechoslovakia and some adjacent areas derived from heat–flow measurements, deep seismic sounding and other geophysical data. Tectonophysics 26(1–2), 103–119. doi: 10.1016/0040-1951(75)90116-X
 • Cermak V. (1975): Combined heat flow and heat generation measurements in the Bohemian massif. Geothermics 4(1–4), 19–26. doi: 10.1016/0375-6505(75)90005-X
 • Cermak V. (1975): Thermal structure of the crust in Czechoslovakia. Veröffentlichungen des Zentralinstituts für Physik der Erde 31(2), 347–355.
 • Cermak V. (1975): Heat flow and deep temperature distribution in Central and Eastern Europe and their geodynamical applications. In: Florensov N.A., Logatschev N.A. (Eds.), Rifting Problems, Symposium on the Rift Zones of the Earth, Irkutsk, 77–78.
 • Cermak V., Lubimova E.A., Stegena L. (1975): Geothermal mapping activity in Central and Eastern Europe. Proceedings of the 16th IUGG General Assembly, Grenoble, Symposium on Heat Flow and Geodynamics.
 • Cermak V. (1975): Geotermický výzkum neogenní předhlubně a flyšového pásma Karpat (in Czech). Ústřední Ústav Geologický, Praha, 58 pp.
 • Cermak V., Mrazek J. (1975): Energie z nitra Země (in Czech). Svět práce 8(12), No.13, 8.
 • Cermak V. (1975): Teledetekce v geotermickém průzkumu (in Czech). Vesmír 54, 326–327.
 • Cermak V. (1975): Energie zemského nitra (in Czech). Voda a život 20, 401–403.
 • Cermak V. (1975): Geotermický výzkum v Československu (in Czech). Sborník 6. Celostátní konference geofyziků, Plzeň, Geofyzika, Brno, 2, 469–476.
 • Cermak V. (1974). Deep temperature calculation along the deep seismic sounding profile across the Carpathians (Model calculation). Acta Geologica Academiae Scientiarum Hungaricae 18, 295–303.
 • Cermak V. (1973): Thermal conductivity of rocks, its measurements and role in heat flow investigation. Mineralia Slovaca 5, 507–513.
 • Cermak V., Janackova, A. (1973). Geotermika I (Textbook) (in Czech), Universita Karlova, Praha, 109 pp.
 • Cermak V. (1973) Tepelná historie Měsíce (in Czech). Vesmír 52, 101–102.
 • Cermák V., Jessop A.M., Gupta M.L. (1972): Heat flow and heat production in the Canadian Shield. Geothermics 1(2), 70–72. doi: 10.1016/0375-6505(72)90015-6
 • Čermák V., Matolín M. (1972): Heat flow and gravity in Czechoslovakia. Studia Geophysica et Geodaetica 16(1), 77–87. doi: 10.1007/BF01614234
 • Cermak V. (1972): Zemské teplo (in Czech). Voda a život 4, 196–198.
 • Cermak V. (1972): Geotermická “vzpomínka” na změny klimatu (in Czech). Vesmír 51, 67–68.
 • Cermak V. (1972): Tepelný tok a stavba zemské kůry (in Czech). Geologický průzkum 14, 33–37.
 • Cermak V. (1972): Problémy geotermického výzkumu zemské kůry (in Czech). Geologický průzkum 14, 6–8.
 • Cermak V. (1972): Rušivé vlivy, které ovlivňují měření teploty ve vrtech (in Czech). In Marusiak I. (Ed.), Základný výskum priestorového rozloženia zemskáho tepla v Západných Karpatoch. Ústav užité geofyziky, závod Bratislava, 2–16.
 • Cermak V., Jessop A.M. (1971): Heat flow, heat generation and crustal temperature in the kapuskasing area of the Canadian Shield. Tectonophysics 11(4), 287–303. doi: 10.1016/0040-1951(71)90035-7
 • Cermak V. (1971): Underground temperature and inferred climatic temperature of the past millenium. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 10(1), 1–19. doi: 10.1016/0031-0182(71)90043-5
 • Cermak V. (1971). Geofyzikální skládka (in Czech). Věda a život 9, 548–549.
 • Cermak V. (1971). Vztah tepelného toku k hlubinné stavbě na území Československa (in Czech). 3. ročník interdisciplinárního semináře, Výzkum hlubinné geologické stavby Československa. Ústav užité geofyziky, Brno, 63–76.
 • Cermak V. (1971). Využití zemského tepla (in Czech). Sborník přednášek, 3. konference o biosféře, Využívání primárních zdrojů energie. Dům techniky VTS, Praha, 100–122.
 • Cermak V. (1970). Underground temperature and inferred climatic temperature of the past millenium. EOS Transaction of Americal Geophysical Union 51, 296.
 • Cermak V. (1969). Results of heat flow measurements in Czechoslovakia. EOS Transaction of Americal Geophysical Union 50, 315.
 • Cermak V., Krcmar B. (1968): Der Erdwärmefluss in der südwestlichen Slowakei. Acta Geodaetica, Geophysica Et Montanistica Hungarica 3, 319–329.
 • Cermak V. (1968): Der Wärmefluss in der Tschechoslowakei und sein Zusammenhang mit Tiefstrukturen. Freiberger Forschungshefte C238, 25–32.
 • Čermák V., Krešl M., Veselý I. (1968): Experimental determination of the coefficient of heat transfer during hole boring and the re-establishment of the temperature field equilibrium. Earth and Planetary Science Letters 5(C), 153–158. doi: 10.1016/S0012-821X(68)80032-9
 • Čermák V. (1968): The correlation of heat flow values with the tectonic structure in Czechoslovakia. Nature 218(5141), 556–557. doi: 10.1038/218556a0
 • Cermak V. (1968): Terrestrial heat flow in the Alpine-Carpathian Foredeep in South Moravia. Journal of Geophysical Research 73, 820–821. doi: 10.1029/JB073i002p00820
 • Cermak V. (1968): Heat flow in the Žacléř-Svatoňovice Basin. Acta Geophysica Polonica 16, 3–9.
 • Cermak V. (1968): Heat flow in the Upper Silesian Coal Basin. Pure and Applied Geophysics 69(1), 119–130. doi: 10.1007/BF00874910
 • Cermak V., Jetel J., Krcmar B. (1968): Terrestrial heat flow in the Bohemian Massif and its relation to the deep structure. Sborník geologických věd, Užitá geofyzika 7, 25–38.
 • Cermak V., Kresl M. (1968): Thermal conductivity of rocks and its measurement on a divided-bar apparatus. Travaux Inst.Geophys. Acad.Tchecosl.Sci., No.274, Geofyzikalni sbornik 1967, Academia, Praha, 287–304.
 • Cermak V. 1968. Terrestrial heat flow in Eastern Slovakia. Travaux Inst. Geophys. Acad.Tchecosl.Sci., No.275, Geofysikalni sborník 1967, Academia, Praha, 305–319.
 • Cermak V. (1968): Terrestrial heat flow in Czechoslovakia and its relation to some geological features. Proceedings of the 23rd International Geological Congress 5, 75–85.
 • Cermak, V. (1968): Tepelná historie Země a vznik života (in Czech). Voda a život 10, 609–611.
 • Cermak V. (1968): Geotermika, její výsledky a perspektivy (in Czech). Vesmír 47, 203–205.
 • Cermak V., Karnik M., Krcmar B. (1968): Měření teploty a tepelného toku v příbramských dolech (in Czech). Časopis pro mineralogii a geologii 13, 215–216.
 • Cermak V., Krcmar B. (1968): Měření tepelného toku ve dvou šachtách v západních a jižních Čechách (in Czech). Věstník Ústředního Ústavu Geologického 43, 415–422.
 • Cermak V. (1967): Results of geomagnetic investigation of heat flow in Czechoslovakia in 1964–1966. Studia Geophysica et Geodaetica 11, 342–344.
 • Čermák V. (1967): Heat Flow near Teplice in North Bohemia. Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society 13(5), 547–549. doi: 10.1111/j.1365-246X.1967.tb02306.x
 • Cermak V. (1967): Heat flow in the Kladno-Rakovník Coal Basin. Gerlands Beiträge zur Geophysik 76, 461–466.
 • Cermak V. (1967): Coefficient of thermal conductivity of some sediments and its dependence on density and water content of rocks. Chemie der Erde 26, 271–278.
 • Cermak V., Krcmar B. (1967): Tepelný tok ve vrtu NV-1 (Nová Ves u Chýnova) (in Czech). Věstník Ústředního Ústavu Geologického 42, 445–448.
 • Cermak V. (1967): Země a její tepelná historie (in Czech). Academia, Praha, 102 pp.
 • Čermák V. (1963): Statistical determination of the law of dispersion of marking material in the shattered zone. Studia Geophysica et Geodaetica 7(3), 273–283. doi: 10.1007/BF02607091
 • Čermák V. (1963): The surface distribution of gamma–ray intensity from a source with a variable density of the radioactive substance. Studia Geophysica et Geodaetica 7(1), 45–52. doi: 10.1007/BF02607770

Vzdělání

 • 1981     Československá akademie věd, Praha (titul DrSc.)
 • 1967     Geofyzikální ústav, Československá akademie věd, Praha (titul CSc.)
 • 1955–1960   Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha (titul RNDr.)

Zaměstnání

 • 1990–1998    Ředitel Geofyzikálního ústavu, Akademie věd ČR, Praha
 • 1971–1990       Vedoucí oddělení geotermiky, Geofyzikální ústav, Československá akademie věd, Praha
 • 1970–dosud     Geofyzikální ústav, Akademie věd ČR, Praha
 • 1968–1970       Postdoktorandská stáž, Dominion Observatory, Ottawa, Kanada
 • 1960–1968       Geofyzikální ústav, Československá akademie věd, Praha

Členství a pozice v mezinárodních organizacích

 • Předseda místního organizačního výboru 26. Valného zasedání Mezinárodní unie geodetické a geofyzikální (IUGG) v Praze (2015)
 • Německá geofyzikální společnost (člen od 1994)
 • Mezinárodní geotermální asociace (člen představenstva 1993–1999)
 • Academia Europaea (člen 1991–2015)
 • Evropská geofyzikální společnost (člen od 1990, viceprezident sekce Solid Earth 1994–1998)
 • Americká geofyzikální unie (člen od 1990)
 • Mezinárodní komise pro tepelný tok při IASPEI (člen od 1971, tajemník 1987–1991, prezident 1995–1998)
 • Redakční rada časopisu International Journal of Earth Sciences (od 2006)
 • Redakční rada časopisu Tectonophysics (1998–2005)
 • Redakční rada časopisu Surveys in Geophysics (1994–2007)
 • Redakční rada časopisu Studia Geophysica et Geodetica (od 1990)
 • Redakční rada časopisu Geothermics (1987–2005)

Členství a pozice v domácích organizacích

 • Český národní komitét pro geodezii a geofyziku (prezident 1999–2015, český zastupitel ve Valném zasedání IUGG (1999–2015)
 • Předseda hodnotící komise pro obhajoby doktorských dizertací (titul DrSc.) AVČR (od 2001)

Ocenění

 • Stříbrná medaile Československé akademie věd za zásluhy ve fyzikálních vědách (1987)
 • Edward A. Flinn III Medal of the American Geophysical Union (1995)
 • O. Yu. Schmidt Medal of the Institute of the Physics of the Earth, Russian Academy of Sciences (1995)
 • Patricius Plakette of the Deutsche Geothermische Vereinigung e.V. (1998)
 • Earnst Mach Medal for Merits in Physics of the Academy of Sciences of the Czech Republic (2003)