RNDr. Zuzana Jechumtálová, Ph.D.

Odborné zájmy: Studium seismického zdroje, Inverzní úlohy, Geodynamika, Ocenění zemětřesného ohrožení

Mezinárodní granty:

EU Grant in 7th Framework Programme on Research, Technological Development and Demonstration: Marie Curie Actions (PEOPLE) – Industry-Academia Partnership and Pathways AIM FP7-PEOPLE-IAPP-2009-230669 “Advanced Industrial microseismic Monitoring” (2009-2013; Coordinator: Dr.V.Vavryčuk, Institute of Geophysics, Acad.Sci. of Czech Rep.)

EU Grant in 6th Framework Programme on Research, Technological Development and Demonstration: Marie Curie Host Fellowships for the Transfer of Knowledge (ToK) – Industry-Academia Partnership Scheme IMAGES MTKI-CT-2004-517242 “Induced Microseismics Applications from Global Earthquake Studies” (2005-2009; Coordinator: Dr.I.Bradford, Schlumberger Cambridge Research, Ltd., UK)

EU Grant INCO-Copernicus COME PL963087 “Constructing Major Earthquakes” (1997-1999; Coordinator: Prof.G.A.Tselentis, University of Patras, Greece)

EU Grant Copernicus CIPA CT94-0238 “Quantitative Seismic Zoning of the Circum-Pannonian Belt” (1995-1997; Coordinator: Prof.G.F.Panza, University of Trieste, Italy)

Grant by Italian government in the frame of Legge No.212 “Mechanism and Time History of a Source Buried in a Complex Medium” (1997-1999; Coordinator: Prof.G.F.Panza, University of Trieste, Italy)

Granty českých grantových agentur:

Mód porušování pevných těles na základě střižně-tahového modelu: laboratorní monitorování akustické emise (GA ČR reg. č. 16-039505, panel 108 materiálové vědy a inženýrství)

Modernizace výzkumné infrastruktury RINGEN (č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001792)

Grant Grantové agentury České republiky P210/12/2235 “Modely seismického zdroje: mezi dvojitým dipólem a momentovým tenzorem” (2012-2015; Řešitel: J.Šílený)

Grant Grantové agentury České republiky P210/10/1728 “Nestřižné mechanismy: pomocí indukované seismicity k zemětřesením poháněným fluidy” (2010-2013; Řešitel: Z.Jechumtálová)

Grant Grantové agentury České republiky P210/10/0296 “Modelování zemětřesného ohniska s využitím momentů druhého stupně” (2010-2012; Řešitel: P.Adamová)

Grant Grantové agentury Akademie věd IAA300120911 “Společné charakteristiky zemětřesných rojů v oblasti západních Čech/Vogtlandu a rojové seismicity indukované injektáží fluid do geotermálních vrtů Soultz-sous-Forets v Alsasku” (2009-2012; Řešitel: J.Horálek)

Grant Grantové agentury České republiky 205/09/0724 “Nestřižné mechanismy – nástroj detekce módu rozrušování” (2009-2011; Řešitel: J.Šílený)

Grant Akademie věd v rámci programu “Podpora projektů cíleného výzkumu” 1QS300460551 “Vymezení zón geodynamické pohyblivosti zemského povrchu a určení jejich nestability pro aplikace v územním plánování a v projektování staveb” (2005-2009; Spoluřešitel: Z.Jechumtálová)

Grant Grantové agentury Akademie věd IAA300120502 “Zemětřesné ohnisko konečných rozměrů z momentových tenzorů vyšších stupňů: rozlišení jeho parametrů při nepřesném modelování zemské kůry a pláště” (2005-2008; Řešitel: J.Šílený)

Grant Grantové agentury Akademie věd KJB300120504 “Nestřižné mechanismy silných zemětřesení z teleseismických záznamů” (2005-2007; Řešitel: Z.Jechumtálová)

Projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci of Programu národních výzkumných center LN00A005 “Experimentální výzkum dynamiky Země a jejího povrchu” (2000-2004; Spoluřešitel: V.Schenk)

Grant Grantové agentury Akademie věd A3012904/99 “Stanovení parametrů zemětřesného zdroje s použitím nepřesného modelu prostředí” (1999-2001; Řešitel: J.Šílený)

Grant Grantové agentury Akademie věd A3012601 “Zdrojové parametry v lokální seismicitě” (1996-1998; Řešitel: J.Šílený)

Projekt OK134 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci podpory projektu Copernicus CIPA CT94-0238 “Kvantitativní seismické zónování oblasti Panonského bazénu a jeho okolí” (1996-1997; Spoluřešitel: J.Šílený)

Grant Grantové agentury České republiky 202/93/0507 “Netradiční metody numerického modelování seismických vln” (1993-1995; Řešitel: J.Zahradník)

RNDr. Zuzana Jechumtálová, Ph.D.

       vědecká pracovnice
(Seismické oddělení)
zs@ig.cas.cz
+420 267 103 121
číslo dvěří 221
ORCID iD iconORCID

 

Odborné publikace

Jechumtálová, Z. & Bulant, P., 2014. Effects of 1-D versus 3-D velocity models on moment tensor inversion in the Dobrá Voda area in the Little Carpathians region. Journal of Seismology, doi: 10.1007/s10950-014-9423-6.

Jechumtálová, Z., Šílený, J. & Trifu, C-I., 2014. Microearthquake mechanism from wave amplitudes recorded by a close-to-surface seismic array at Ocnele Mari, Romania. Geophys. J. Int., 197, 1608-1626, doi: 10.1093/gji/ggu029.

Šílený, J., Jechumtálová, Z. & Dorbath, C., 2014. Small scale earthquake mechanisms induced by fluid injection at the Enhanced Geothermal System reservoir Soultz (Alsace) in 2003 using alternative source models. Pure Appl. Geophys., doi: 10.1007/s00024-013-0750-2.

Jechumtálová, Z., Šílený, J. & Trifu, C-I., 2013. Resolution of microearthquake mechanism inversions using a close-to-surface array at Ocnele Mari, Romania. 8th Int. Symp. Rockbursts and Seismicity in Mines, St Petersburg – Moscow, 2013, 175-180. Geophys. Survey of Russian Acad. Sci., ISBN 978-5-903258-28-4.

Schenk, V., Schenková, Z., Jechumtálová, Z. & Pichl, R., 2012. Crustal deformations in the epicentral area of the West Bohemia 2008 earthquake swarm in Central Europe. J. Geophys. Res., 117, B07408, doi:10.1029/2011JB009053.

Horálek, J., Jechumtálová, Z., Dorbath, L. & Šílený, J., 2010. Source mechanisms of micro-earthquakes induced in a fluid injection experiment at the HDR site Soultz-sous-Forets (Alsace) in 2003 and their temporal and spatial variations. Geophys. J. Int., 181, 1547-1565, doi:10.1111/j.1365-246X.2010.04506.x.

Jechumtálová, Z. & Eisner, L., 2010. Method for monitoring seismic events, United States Patent, Patent No.: US 7,647,183 B2.

Schenk, V., Schenková, Z. & Jechumtálová, Z., 2009. Reply to comment of T. Fischer and J. Horálek on „Geodynamic pattern of the West Bohemia region based on permanent GPS measurements” by V. Schenk, Z. Schenková and Z. Jechumtálová. Studia Geoph.Geod., 53, 345-350, doi:10.1007/s11200-009-0023-9.

Schenk, V., Schenková, Z. & Jechumtálová, Z., 2009. Geodynamic pattern of the West Bohemia region based on permanent GPS measurements. Studia Geoph.Geod., 53, 329-341, doi:10.1007/s11200-009-0021-y.

Horálek, J., Jechumtálová, Z., Dorbath, L. & Šílený, J., 2008. Moment tensors of microearthquakes dutiny the 2003 injection. Proceedings of the EHDRA Scientific Conference, Soultz-sous-Forets, France.

Jechumtálová, Z. & Eisner, L., 2008. Seismic source mechanism inversion from a linear array of receivers reveals non-double-couple seismic events induced by hydraulic fracturing in sedimentary formation. Tectonophysics, 460, 124-133, doi:10.1016/j.tecto.2008.07.011.

Vavryčuk, V., Bohnhoff, M., Jechumtálová, Z., Kolář, P. & Šílený, J., 2008. Non-double-couple mechanisms of induced micro-earthquakes during the 2000 injection experiment at the KTB site, Germany: a result of tensile faulting or anisotropy of a rock? Tectonophysics, 456, 74-93, doi:10.1016/j.tecto.2007.08.019.

Eisner, L., Fischer, T., Jechumtálová, Z., Le Calvez, J.H., Hainzl, S. & Boušková, A., 2007. New analytical techniques to help improve our understanding of hydraulically induced microseismicity and fracture propagation. Proceedings 2007 Soc. Petro. Eng. Ann. Tech. Conf., Anaheim, California, USA. Paper 110813.

Schenk, V., Schenková, Zd. & Jechumtálová, Z., 2007. Geodynamic hazard and risk assessments for sites close or in tectonic zones with shear movements. Environmental Geology, 51, 1113-1117, doi:10.1007/s00254-006-0402-2.

Jechumtálová, Z. & Šílený, J., 2005. Amplitude ratios for complete moment tensor retrieval. Geophys. Res. Lett., 32, L22303, doi:10.1029/2005GL023967.

Jechumtálová, Z. & Šílený, J., 2001. Point-source parameters from noisy waveforms: error estimate by Monte Carlo simulation. Pure Appl. Geophys., 158, 1639-1654, doi:10.1007/PL00001237.

Jechumtálová, Z. & Šílený, J., 1998. Smoothing the source time function – a tool to soften inadequate modelling of the medium during inversion of local waveforms? Journal of Seismology, 2,145-158, doi:10.1023/A:1008034914526.

Schenk, V., Schenková, Zuz., Schenková, Zd. & Kottnauer, P., 1998. The maximum effective acceleration and the EUROCODE Practice. Cahiers du Centre Européen de Géodynamique et de Séismologie, v. 16, Luxembourg, 81.

Schenková, Zuz. & Zahradník, J., 1996. Interpretation of the microtremor spectra at the Zafarraya Basin, Southern Spain. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 15, 69-73, doi:10.1016/0267-7261(95)00033-X.

 

CV

Vzdělání

2001 titul Ph.D., Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze; geofyzika; disertační práce: “Modely seismických zdrojů a určování jejich parametrů inverzí vlnového pole”, školitel RNDr. Jan Šílený, CSc.

2000 titul RNDr., Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze; geofyzika; rigorózní práce: “Zhlazování zdrojové časové funkce – nástroj ke zmírnění nedostatečného modelování prostředí během inverze lokálních vlnových polí?”, školitel RNDr. Jan Šílený, CSc.

Zaměstnání:

od roku 1994 Geofyzikální ústav, Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha

1994-1995 Ústav struktury a mechaniky hornin, Akademie věd České republiky, Praha

1993-1994 Ústav geotechniky, Akademie věd České republiky, Praha

Odborné zájmy:

Inverzní úlohy pro získávání parametrů seismického zdroje, analýza a interpretace lokálních pozorování, seismicita, seismotektonika, ocenění zemětřesného ohrožení, seismické riziko.

Patenty:

Jechumtálová, Z. & Eisner, L.: Method for monitoring seismic events
United States Patent, Patent No.: US 7,647,183 B2 (Jan.12, 2010)
World Intellectual Property Organization, Pub. No.: WO 2009/022092 A1 (Feb.19, 2009)

Medaile:

2007 “Schlumberger Invention Award”

Členství v mezinárodních vědeckých organizacích

člen American Geophysical Union
člen European Association of Geoscientists and Engineers