Pro nejsilnější jevy zpracováváme na základě makroseismických dotazníků makroseismické mapy. Níže je zobrazena mapa pro nejsilnější jev z roje v roce 2014 včetně detailu pro oblast západních Čech.