Sdělovací prostředky pravidelně informují o vědecké činnosti Geofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. Naši vědci se také vyjadřují k aktuálním událostem, které zajímají veřejnost, např. k zemětřesením u nás i ve světě, výbuchům sopek, úložištím jaderného odpadu či sopečné činnosti ve sluneční soustavě.

Kontakt na PR manažerku GFÚ naleznete zde.

Televize

Rádio

Přednášky