Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i. vyvinul novou aplikaci do mobilních telefonů, která uživatele informuje o aktuálních zemětřeseních v západních Čechách. Mobilní aplikace SeisLok má za cíl usnadnit informovanost zájemců o zemětřesení a zemětřesné roje v této seismicky neklidné lokalitě. Vývoj aplikace byl financován z programu Strategie AV21 Akademie věd České republiky. Ke stažení je k dispozici pro mobilní telefony s operačním systémem Android a iOS a je zdarma.

Aktuální informace v aplikaci vychází především z údajů stávající moderní sítě seismických stanic WEBNET, která v západočeské zemětřesné oblasti nepřetržitě seismickou aktivitu monitoruje. Aplikace proto poskytne přesnější informace než zahraniční mobilní aplikace EarthQuake či Earthquake Alert!, které pracují s údaji stanic umístěných ve větší vzdálenosti od epicenter západočeských zemětřesení.

Oblast severně od Chebu čas od času postihují zemětřesné roje, což je označení pro série zpravidla menších zemětřesení; silnější z nich bývají obyvateli okolních obcí pocítěna, nejsilnější mohou způsobit drobné škody. Zatím poslední zemětřesný roj proběhl v květnu 2018. V této době hledaly na webových stránkách Geofyzikálního ústavu aktuální informace tisíce lidí.

Mobilní aplikace SeisLok poskytuje aktuální informace o zemětřeseních na území západních Čech. Umožňuje sledování polohy epicenter zemětřesení v mapě nebo v seznamu jednotlivých zemětřesení, údaje je možné filtrovat podle času vzniku nebo magnituda. V případě, že zemětřesení překročí určité magnitudo, nebo když Geofyzikální ústav vydá důležitou zprávu vztahující se k západočeským zemětřesením, zobrazí se uživateli aplikace notifikace.

Součástí aplikace je také dotazník, prostřednictvím kterého mohou lidé, kteří zemětřesení pocítili, poslat do Geofyzikálního ústavu shrnutí svých pozorování a pocitů. Pracovníci Geofyzikálního ústavu uvítají zkušenosti uživatelů s touto mobilní aplikací, které budou využity při dalším vývoji aplikace.