Již tuto sobotu by se měla na svou cestu vydat americká planetární sonda InSIGHT, která se pokusí 26. listopadu tohoto roku na povrch rudé planety umístit vědecké přístroje, určené ke zkoumání vnitřní stavby této planety. Pokud mise uspěje, naše představy o vzniku a vývoji Marsu, ale také dalších kamenitých planet naší sluneční soustavy i mimo ni, budou mnohem přesnější. Dozvíme se totiž, jak velké má Mars jádro, v jakém je stavu a jaké chemické prvky se v něm nachází. Lepší představu budeme mít i o plášti a kůře Marsu a o fyzikálních vlastnostech hornin, které tyto vrstvy tvoří. Současně bychom se měli dozvědět, jak rychle ztrácí Mars své vnitřní teplo a jestli se v jeho nitru nachází stále podmínky umožňující tavení hornin a vznik magmatu a tedy jestli by se mohly na Marsu někdy v budoucnu vyskytnout aktivní projevy sopečné činnosti. Což je aspekt vývoje Marsu, kterému se na našem pracovišti v rámci výzkumné činnosti věnujeme.

Umělecká představa sondy InSIGHT na povrch Marsu. V popředí v levé části snímku se nachází před sondou speciální kryt, pod kterým se ukrývá seismometr SEIS. V pravé části je pak tepelná sonda HP3. Zdroj NASA.

Název sondy InSIGHT je zkratkou anglického názvu Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport. Sonda je tedy určena k výzkumu vnitřní stavby Marsu za použití metod seismologie, geodézie a termiky. K těmto účelům se na palubě sondy nachází velice přesný francouzský trojosý seismometr SEIS schopný detekovat případné i velice slabé otřesy marsovské kůry. Seismometr je doprovázen samopenetrační tepelnou sondou HP3, která pronikne až 5 metrů pod povrch a během sestupu bude v intervalu 10 centimetrů rozmísťovat čidla k měření tepelného toku v kůře planety. K přesným měřením pozice sondy na povrchu Marsu slouží dvojice přístrojů, radiolokátor RISE a destička určená ke zpětnému odrážení laserového paprsku, díky kterým bude možné zpřesnit informace o rotaci, precesi a nutaci Marsu a tím přispět k pochopení vnitřní stavby planety. Na palubě se nachází i meteorologická stanice TWINS schopná měřit změny teploty, tlaku, vlhkosti i rychlosti větru. Proměnlivé chování atmosféry je totiž schopné ovlivnit výsledky měření velice citlivého seismometru a znalost aktuálního počasí v místě přistání je proto kritická.

Důležitým zařízením na palubě sondy je 2,4 metrů dlouhá robotická ruka IDA. Ta má za úkol umístit seismometr se speciálním krytem chránící měřící aparaturu před větrem a tepelnou sondu na samotný povrch Marsu. Kdyby byl totiž seismometr umístěn v době měření na konstrukci sondy, detekoval by její vibrace způsobované činností jiných přístrojů, nebo nárazů větru jako se stalo v 70. letech 20. století americké sondě Viking II, která na povrch Marsu seismometr dopravila. Umístění seismometru přímo na povrch planety by tomu mělo zabránit. (jak bude přistání sondy a následné vyložení vědeckých přístrojů na povrch Marsu vypadat, si můžete prohlédnout na videu níže).

Start sondy InSIGHT můžete sledovat v sobotu dopoledne online na této stránce.

Mgr. Petr Brož, Ph.D.