Mgr. Petr Brož, Ph.D. (1984) působí od roku 2010 jako vědecký pracovník na Oddělení geodynamiky, kde se věnuje výzkumu sopečné činnosti napříč sluneční soustavou. Specializuje se na projevy sopečné činnosti na povrchu Marsu; převážně na malá sopečná tělesa vznikající při krátkodobé sopečné aktivitě vlivem odplyňování magmatu; na základně morfologické a morfometrické analýzy satelitních fotografií a topografických dat.

Doktorské (2012-2015) i magisterské (2008-2010) studium absolvoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Během studia pobýval na zahraničních stážích v německém DLR a britské Open University.

Je laureátem Prémie Otto Wichterleho udělované mimořádně kvalitním a perspektivním vědeckým pracovníkům Akademie věd do 35 let jejich věku a Ceny Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových pro talentované studenty a mladé talentované vědecké pracovníky do 33 let svého věku, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru. Společně s Mgr. Matějem Machkem, Ph.D. taktéž získal první místo v soutěži SCIAP 2016 v kategorii „Nový počin“ za popularizační zařízení „Flašinet deskové tektoniky“.

Věnuje se i popularizaci geovědních oborů ve spojitosti s průzkumem sluneční soustavy formou přednášek, i psaním populárně-naučných textů (např. texty v Astropisu, Vesmíru, či Technetu.cz).

Mgr. Petr Brož, Ph.D.

vědecký pracovník
(Oddělení geodynamiky)
petr.broz@ig.cas.cz
+420 267 103 063
číslo dvěří 214
ORCID iD iconORCID

Vybrané odborné publikace

Popularizační výstupy

Vybraná vystoupení v médiích

Záznamy popularizačních přednášek

.