Mgr. Petr Brož, Ph.D. (1984) působí od roku 2010 jako vědecký pracovník na Oddělení geodynamiky, kde se věnuje výzkumu sopečné činnosti napříč sluneční soustavou. Specializuje se na projevy sopečné činnosti na povrchu Marsu; převážně na malá sopečná tělesa vznikající při krátkodobé sopečné aktivitě vlivem odplyňování magmatu; na základně morfologické a morfometrické analýzy satelitních fotografií a topografických dat. 

Doktorské (2012-2015) i magisterské (2008-2010) studium absolvoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Během studia pobýval na zahraničních stážích v německém DLR a britské Open University

Je laureátem ceny Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových pro talentované studenty a mladé talentované vědecké pracovníky do 33 let svého věku, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru. Současně společně s Mgr. Matějem Machkem, Ph.D. získal první místo v soutěži SCIAP 2016 v kategorii „Nový počin“ za popularizační zařízení „Flašinet deskové tektoniky“.

Věnuje se i popularizaci geovědních oborů ve spojitosti s průzkumem sluneční soustavy formou přednášek, i psaním populárně-naučných textů (např. texty v Astropisu, Vesmíru, či Technetu.cz).

Mgr. Petr Brož, Ph.D.

vědecký pracovník
(Oddělení geodynamiky)
petr.broz@ig.cas.cz
+420 267 103 063
číslo dvěří 214
ORCID iD iconORCID

Vybrané odborné publikace

  • Brož, P., E. Hauber, J. J. Wray, G. Michael (2017), Amazonian volcanism inside Valles Marineris on Mars, Earth and Planetary Science Letters, 473, 122–130, doi: 10.1016/j.epsl.2017.06.003.
  • Brož, P., O. Čadek, E. Hauber, A. P. Rossi (2015), Scoria cones on Mars: Detailed investigation of morphometry based on high-resolution digital elevation models, J. Geophys. Res., Planets, 120, doi: 10.1002/2015JE004873.
  • Brož , E. Hauber, T. Platz, M. Balme (2015), Evidence for Amazonian highly viscous lavas in the southern highlands on Mars, Earth and Planetary Science Letters, 415, 1 doi: 10.1016/j.epsl.2015.01.033.
  • Brož P., O. Čadek, E. Hauber, A. P. Rossi (2014), Shape of scoria cones on Mars: insight from numerical modeling of ballistic pathways, Earth and Planetary Science Letters, 406, 10.1016/j.epsl.2014.09.002.
  • Brož P. and E. Hauber, (2013), Hydrovolcanic tuff rings and cones as indicators for phreatomagmatic explosive eruptions on Mars, J. Geophys. Res ., Planets 118, 1656–1675, doi: 10.1002/jgre.20120.
  • Brož P. and E. Hauber E, (2012), A unique volcanic field in Tharsis, Mars: Pyroclastic cones as evidence for explosive eruptions, Icarus 218, 88-99 doi:10.1016/j.icarus.2011.11.030.
  • Hauber, E., Brož P., F. Jagert, P. Jodłowski, and T. Platz (2011), Very recent and wide-spread basaltic volcanism on Mars, Geophys. Res. Lett. 28, doi: 10.1029/2011GL047310.

Popularizační výstupy

Vybraná vystoupení v rádiích

  • Sedmidílný seriál o vulkanismu ve sluneční soustavě v pořadu Meteor, ČR Dvojka (díl o Merkuru, Venuši, Měsíci, Marsu, Io, Vestě a kryovulkanismu)
  • Radiožurnál, pořad Experiment – Pěstování rostlin na Marsu
  • Český rozhlas Sever, pořad Planetárium – Mladé sopky na povrchu Marsu

 

Záznamy popularizačních přednášek