Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Novinky

13.06.2017

Na Geofyzikálním ústavu AVČR ve středu 14. 6. 2017 od 17 hodin proběhne zahájení Spořilovského salonu XII v přednáškovém sálu. Budou vystaveny obrazy a litografie Igora Ševčíka a díla dalších spořilovských výtvarníků, kteří již na předchozích Salonech vystavovali. Termin je letos netradiční, protože po prázdninách proběhne rekonstrukce sálu.

[...]
08.06.2017

Konference o přírodních dynamech, 2. ročník, kterou pořádá Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislavě a Ústavem věd o Zemi v Bratislavě, proběhne 25.6. - 1.7.2017 v barokním zámku ve Valticích. Konference navazuje na první ročník, který se konal na Slovensku v roce 2009. Tématem přednášek budou hydromagnetická dynama, magnetokonvekce a hydromagnetické procesy. Více informací zde:

[...]
30.05.2017

Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. se letos zúčastní Veletrhu vědy, který se koná 8.6. - 10.6.2017 v PVA Expo Praha v Letňanech. Veletrh vědy je největší populárně naučná akce v ČR, kterou každoročně pořádá Akademie věd ČR. Zveme všechny zájemce o geofyziku k našemu stánku. Podrobné informace naleznete zde:

[...]
29.05.2017

Cyklus přednášek Spořilovské expedice pokračuje zajímavým tématem ze Starého Egypta. Dne 1.6.2017 v 16:00 hodin se s námi Jiří Janák z Českého egyptologického ústavu FF UK podělí o závěry, jaký vliv měly klimatické změny na náboženství Starého Egypta. Přednáška "I bohové mohou vyhynout" se bude konat v Přednáškovém sále Geofyzikálního ústavu AV ČR. Více informací zde:

[...]
28.05.2017

Dne 31. 5. 2017 se bude v Geofyzikálním ústavu AV ČR konat Geofyzikální doktorandský den. Osmnáct doktorandů z Matematicko-fyzikální fakulty UK, Přírodovědecké faktulky UK a Geofyzikálního ústavu AV ČR bude prezentovat výsledky získané v rámci svých doktorských prací. Jste srdečně zváni do Přednáškového sálu Geofyzikálního ústavu, program začíná v 8:30 hodin.

[...]
24.05.2017

Oblast Flegrejských polí (Campi Flegrei) v Itáli je 13 kilometrů velká sopečná kaldera, která vznikla před 40 tisíci lety během mohutné sopečné erupce dosahující síly erupce indonéské Tambory v roce 1815. Případná erupce by tak mohla významně postihnout 3 milióny lidí žijících v jejím bezprostředním okolí. A jak napovídá nově uveřejněná studie, měli bychom v případě této sopky zpozornět. Sopka by se totiž mohla probrat k životu dříve, než jsme si doposud mysleli.

[...]
23.05.2017

V pátek 19. 5. 2017 se konal mezioborový seminář projektu PAGES, což je mezinárodní projekt, který podporuje výzkum globálních změn. Koordinátorem tohoto projektu za Českou republiku je pracovník Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. doc. RNDr. Jaroslav Kadlec, PhD. Účastníci projektu byli informováni o aktuálně probíhajících výzkumech a nejnovějších výsledcích projektů. Další informace zde:

[...]
05.05.2017

Geofyzikální ústav AV ČR a Archiv výtvarného umění Vás srdečně zvou na 53. výstavu cyklu Setkávání – Karel Prášek: KRASOHLED (obrazy). Zahájení výstavy proběhne ve středu 10. května 2017 v 16:30 hod. v přednáškovém sále Geofyzikálního ústavu. Zájemci jsou srdečně zváni. Další informace naleznete zde: 

[...]
02.05.2017

Dne 1. května 2017 se stal novým ředitelem Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR, v. v. i. dosavadní vedoucí oddělení tektoniky a geodynamiky RNDr. Aleš ŠPIČÁK, CSc. Do funkce jej oficiálně uvedla předsedkyně Akademie věd prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., která v úterý 2. května navštívila Geofyzikální ústav AV ČR. Paní předsedkyně popřála během setkání novému panu řediteli i celému ústavu hodně úspěchů.

[...]
02.05.2017

11. května 2017 od 16.00 proběhne  ve velkém sále Geofyzikálního ústavu AV ČR v. v. i. první jarní přednáška cyklu Spořilovské expedice. V tématu se bude Matěj Peč (MIT, USA) věnovat novým poznatkům z experimentů o vzniku magmat z částečně natavených plášťových hornin. Všichni zájemci jsou srdečně zváni. Více informací zde:

[...]