Helena Žlebčíková (roz. Munzarová) pracuje na oddělení seismologie od roku 2007. Ve skupině Litosféra se věnuje zejména následujícím tématům:

 • Struktura svrchního pláště Země
 • Anizotropie rychlostí seismických vln
 • Seismická tomografie

Vyvíjí tomografický kód, který uvažuje anizotropní šíření seismických vln ve svrchním plášti. Studium anizotropie doplňuje naše informace o stavbě litosférických desek a přispívá k rekonstrukci jejich historie.

Podílí se na řešení grantových projektů zaměřených na výzkum litosféry v tektonicky různých oblastech Evropy, např. v Alpách a jejich okolí, kde probíhá experiment AlpArray. Dále je členem řešitelského týmu projektu CzechGeo/EPOS-Sci podporovaného Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání jako odborný pracovník a projektový manažer. V roce 2013 absolvovala půlroční pracovně-studijní pobyt na ETH Zürich.

RNDr. Helena Žlebčíková, Ph.D.

postdoktorandka
(Oddělení seismologie)
helena@ig.cas.cz
+420 267 103 021
číslo dveří 011
ORCID iD icon ORCID

Odborné publikace

 • Munzarová, H., J. Plomerová, E. Kissling, L. Vecsey, and V. Babuška, 2018. Novel anisotropic teleseismic body-wave tomography code AniTomo to illuminate heterogeneous anisotropic upper mantle: Part II – Application to data of passive seismic experiment LAPNET in northern Fennoscandia. Geophys. J. Int., 215 (2), 1388-1409. doi:10.1093/gji/ggy327
 • Munzarová, H., J. Plomerová, and E. Kissling, 2018. Novel anisotropic teleseismic body-wave tomography code AniTomo to illuminate heterogeneous anisotropic upper mantle: Part I – Theory and inversion tuning with realistic synthetic data. Geophys. J. Int., 215 (1), 524-545. doi:10.1093/gji/ggy296
 •  Vecsey L., Plomerová J., P. Jedlička, H. Munzarová, and V. Babuška, 2017. Data quality control and tools in passive seismic experiments exemplified on the Czech broadband seismic pool MOBNET in the AlpArray collaborative project. Geosci. Instrum. Method. Data Syst., 6, 505-521. doi:10.5194/gi-6-505-2017
 • Chyba J., J. Plomerová, L. Vecsey, and H. Munzarová, 2017. Tomography study of the upper mantle around the TESZ based on PASSEQ experiment data. Phys. Earth Planet. Int., 266, 29-38. doi:10.1016/j.pepi.2017.01.002
 • Plomerová J., H. Munzarová, L. Vecsey, E. Kissling, U. Achauer, and V. Babuška, 2016. Cenozoic volcanism in the Bohemian Massif in the context of P- and S-velocity high-resolution teleseismic tomography of the upper mantle. Geochem. Geophys. Geosyst., 17 (8), 3326-3349. doi:10.1002/2016GC006318
 • Munzarová, H., J. Plomerová, V. Babuška, and L. Vecsey, 2013. Upper-mantle fabrics beneath the Northern Apennines revealed by seismic anisotropy. Geochem. Geophys. Geosyst., 14, 1156–1181. doi:10.1002/ggge.20092

Vzdělání

 • 2011 – 2019: Doktorské studium, Geofyzika, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Školící pracoviště: Geofyzikální ústav AV ČR, Téma: Anizotropní tomografie svrchního plášte pod Evropou, Vedoucí: RNDr. Jaroslava Plomerová, DrSc.
 • 2009 – 2011 Magisterské studium, Geofyzika, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Téma: Anizotropie svrchního pláště pod Severními Apeninami z dat mezinárodního experimentu RETREAT (Itálie)
 • 2006 – 2009 Bakalářské studium, Obecná fyzika, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Téma: Automatizace měření časů seismických vln zaregistrovaných při pasivních experimentech (RETREAT, Itálie)