RNDr. Josef Pek, CSc. (1952) působí v GFÚ od r. 1975, v současné době jako vědecký pracovník v Geomagnetickém oddělení. Vysokoškolské studium v oboru fyzika, specializace geofyzika, dokončil v r. 1975 na Matematicko-fyzikální fakultě University Karlovy v Praze. Vědeckou hodnost CSc. získal v r. 1985 na Geofyzikálním ústavu ČSAV v Praze. Věnuje se aplikaci a teoretickému studiu pasivních metod elektromagnetického výzkumu Země, zejména magnetotelurické metodě a hlubinnému geomagnetickému sondování. V posledních letech se zaměřuje na numerické modelování a inverzi elektromagnetických dat v nehomogenních a anizotropních prostředích.

RNDr. Josef Pek, CSc.

vědecký pracovník
(Geomagnetické oddělení)
jpk@ig.cas.cz
+420 267 103 320
číslo dvěří 108
ORCID iD iconORCID