Mgr. Vladimír Kusbach, Ph.D. (*1981) působí od roku 2011 jako vědecký pracovník na Oddělení geodynamiky, kde se věnuje především deformaci a reologickému chování horninových komplexů spodní kontinentální kůry a deformaci hornin obecně. Magisterské (2002-2007) studium absolvoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, doktorské (2007-2011) pak kombinovaně opět na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a na Université de Strasbourg – Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre. Zaměřuje se na mikrostrukturní studie, které jsou důležitým nástrojem pro dešifrování reologie hornih a procesů segregace taveniny.

Hlavními tématy výzkumu jsou zejména: a) strukturní studie orogenních pásů, b) interakce kůry a pláště a tektonické procesy ve velkém měřítku, c) mikrostruktury, textury, deformační mechanismy a reologie deformovaných hornin.

Řešené projekty: AMS vs. střižná zóna (GJ16-25486Y)

Mgr. Vladimír Kusbach, Ph.D.

vědecký pracovník
(Oddělení geodynamiky)
kusbach@ig.cas.cz
+420 267 103 043
číslo dveří 212

ResearcherID
ORCID iD icon ORCID

Odborné publikace

 • Collett, S.; Štípská, P.; Kusbach, V.; Schulmann, K. & Marciniak, G. (2016) Dynamics of Saxothuringian subduction channel/wedge constrained by phase equilibria modelling and micro-fabric analysis Journal of Metamorphic Geology, DOI: 10.1111/jmg.12226
 • Soldner, J.; Oliot, E.; Schulmann, K.; Štípská, P.; Kusbach, V. & Anczkiewicz, R. (2016) Metamorphic P–T–t–d evolution of (U)HP metabasites from the South Tianshan accretionary complex (NW China) — Implications for rock deformation during exhumation in a subduction channel Gondwana Research, DOI: 10.1016/j.gr.2016.07.007
 • Kusbach, V., Janousek, V., Hasalova, P., Schulmann, K., Fanning, CM., Erban, V., Ulrich, S. (2015). Importance of crustal relamination in origin of the orogenic mantle peridotite-high-pressure granulite association: example from the Namest Granulite Massif (Bohemian Massif, Czech Republic). Journal of the Geological Society 172, 4, 479-490 DOI: 10.1144/jgs2014-070
 • Kusbach, V., Ulrich, S., and Schulmann, K. (2012). Ductile deformation and rheology of sub-continental mantle in a hot collisional orogeny: Example from the Bohemian Massif. Journal of Geodynamics 56–57 : 108–123, DOI: 10.1016/j.jog.2011.06.004. 
 • Kratinová, Z., Machek, M., Kusbach, V., (2010). Fabric transpositions in granite plutons — An insight from non-scaled analogue modelling, Journal of the Geological Society of India 75 : 267-277, DOI: 10.1007/s12594-010-0014-zPDF for free download.
 • Závada, P., Kratinová, Z., Kusbach, V., Schulmann, K., (2009). Internal fabric development in complex lava domes, Tectonophysics 466 : 101–113, DOI: 10.1016/j.tecto.2008.07.005.

CV

 • 2011: PhD. “en cotutelle” na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a na Université de Strasbourg – Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre. (2007–2011).
 • PhD. teze:  Strain coupling versus decoupling of mantle and crust during orogenesis. Školitelé: K. Schulmann (UdS) and S. Ulrich (UK), Collaborations: P. Štipská (UdS), V. Janoušek (CGS)
 • 2007: Mgr. strukturní geologie, na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (2002–2007).
 • Dipl. práce: Analogue modeling of fabric development in dome shaped volcanic bodies. Školitelé: Prof. F. Hrouda (UK Prague, Agico Ltd. Brno) Collaboration with Z. Kratinová and P. Závada (IG ASCR v.v.i.)
 • 2001–2002: Faculty of Mathematics and Physics, Charles University (UK), Prague
  • Workshopy, kurzy
  • Fourth Marie Curie Summer School, “Porous and Aqueous Materials”. 19.-29.8. 2008, Třešť, Czech Republic
  • Characterization, interpretation and modelling of metamorphic textures. 6.-8.7. 2009, G&G 2009, Ondřej Lexa and Paul Bons, Prague, Czech Republic
  • Calculating Metamorphic Mineral Equilibria. 20.-23.7. 2009, G&G 2009, Roger Powell, Tim Holland and Richard White, Prague, Czech Republic
  • Microstructures, textures & anisotropy. 28.6.-2.7. 2010, Crystal2Plate short-course, Andréa Tommasi & David Mainprice, Geosciences Montpellier, France
  • Thermodynamics: calculating phase equilibria and physical properties using PERPLE_X. 5.-8.7. 2010, Crystal2Plate short-course, J. Connolly, Geosciences Montpellier, France