Geofyzikální ústav Akademie věd ČR je veřejná výzkumná instituce zabývající se základním výzkumem v oblasti fyziky pevné Země a jejího okolí, sběru geofyzikálních dat a zajišťování geofyzikální služby.

Výzkum na GFÚ
Provádíme základní výzkum v oblasti geodynamiky, geomagnetismu, geotermiky a seismiky.
Aktuální měření
Zajišťujeme přístup k datům získaným z geofyzikálních měření a jejich interpretaci.
Pro veřejnost
Pořádáme přednášky a akce pro veřejnost, poskytujeme médiím odborná stanoviska.
Pro školy
Nabízíme školám možnost navštívit vědecký areál a využít náš populárně-vzdělávací program.

Novinky

Aktuální informace o zemětřesení v západních Čechách

Aktuální informace o zemětřesné aktivitě ke dni 28. 1. 2019 Vzhledem k tomu, že v posledních pěti dnech nebyla v západních Čechách zaznamenána další významná seismická aktivita, nebudeme již nadále tuto zprávu aktualizovat. Pokud dojde ke změně situace, uveřejníme na...