Geofyzikální ústav Akademie věd ČR je veřejná výzkumná instituce zabývající se základním výzkumem v oblasti fyziky pevné Země a jejího okolí, sběru geofyzikálních dat a zajišťování geofyzikální služby.

Výzkum na GFÚ
Provádíme základní výzkum v oblasti geodynamiky, geomagnetismu, geotermiky a seismiky.
Aktuální měření
Zajišťujeme přístup k datům získaným z geofyzikálních měření a jejich interpretaci.
Pro veřejnost
Pořádáme přednášky a akce pro veřejnost, poskytujeme médiím odborná stanoviska.
Pro školy
Nabízíme školám možnost navštívit vědecký areál a využít náš populárně-vzdělávací program.

Novinky

Seismometr na Mars, aneb o víkendu startuje mise InSIGHT

Již tuto sobotu by se měla na svou cestu vydat americká planetární sonda InSIGHT, která se pokusí 26. listopadu tohoto roku na povrch rudé planety umístit vědecké přístroje, určené ke zkoumání vnitřní stavby této planety. Pokud mise uspěje, naše představy o vzniku a...

Pozvánka na přednášku Gabora Kereszturiho

V úterý 15. května 2018 proběhne v přednáškovém sále Geofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. přednáška Gabora Kereszturiho o monogenetickém vulkanismu se zaměřením na sypané kužely. Přednáška začíná ve 14:00 hodin a bude přednesena v anglickém jazyce. Jste srdečně...

Přijímáme výzkumné pracovníky

Geofyzikální ústav Akademie věd ČR přijme v letech 2018 - 2019 až 8 výzkumných pracovníků v řadě oborů, od postdoktorandského po střední stupeň kariéry. Výzva je určena jak pro české, tak zahraniční pracovníky. Pohovory se zájemci začnou v dubnu 2018. Pozice zůstávají...