Geofyzikální ústav Akademie věd ČR je veřejná výzkumná instituce zabývající se základním výzkumem v oblasti fyziky pevné Země a jejího okolí, sběru geofyzikálních dat a zajišťování geofyzikální služby.

Výzkum na GFÚ
Provádíme základní výzkum v oblasti geodynamiky, geomagnetismu, geotermiky a seismiky.
Aktuální měření
Zajišťujeme přístup k datům získaným z geofyzikálních měření a jejich interpretaci.
Pro veřejnost
Pořádáme přednášky a akce pro veřejnost, poskytujeme médiím odborná stanoviska.
Pro školy
Nabízíme školám možnost navštívit vědecký areál a využít náš populárně-vzdělávací program.

Novinky

Kurz a přednáška Martina Schöpfera z University of Vienna

Zveme vás na kurz a přednášku Dr. Martina Schöpfera z University of Vienna, které se uskuteční v Geofyzikálním ústavu AV ČR tento měsíc. Kurz Applications of the Distinct Element Method (DEM) in Structural Geology and Geomechanics Datum: 18. 10. 2018, 9:00 - 17:30...

Erupce sopky Soputan mohla se silným zemětřesením souviset

Dne 3. října 2018 informovaly sdělovací prostředky o erupci sopky Soputan na ostrově Sulawesi s domněnkou, že erupce mohla být vyvolána ničivým zemětřesením o síle 7,5, k němuž došlo na ostrově Sulawesi v pátek 28. září 2018. Obr. 1 - Sopka Soputan (v centru červeného...