V neděli 5. srpna 2018 vzniklo v hloubce přibližně 30 km pod severní částí ostrova Lombok zemětřesení o síle 6,9. Toto zemětřesení je zdaleka nejsilnější v tomto indonéském regionu v historii přístrojových seismologických pozorování, tj. přibližně za 100 let. Jeho vznik je o to překvapivější, že následovalo jen týden po velmi silném zemětřesení o síle 6,4 z neděle 29. července 2018 (místního času). Epicentra obou jevů jsou od sebe vzdálená jen několik kilometrů (obr. 1).

Obrázek 1 – Mapa epicenter všech zemětřesení v zájmové oblasti od 28. července 2018. Velikost symbolů je úměrná hodnotě magnituda. Modře – zemětřesení 6,4 z 28. července 2018 a jeho dotřesy 28. – 29. 7. 2018; žlutě – dotřesy ze 2. a 4. 8. 2018; červeně – zemětřesení 6,9 a jeho dotřesy z 5 .- 6. 8. 2018.

K oběma zemětřesením došlo stejným způsobem –  násunem ostrovního horninového bloku na horninový blok pod mořským dnem severně od Lomboku (Bali Basin) podél zlomové plochy západo-východního směru, ukloněné pod úhlem přibližně 30° k jihu. Tento fakt plyne z porovnání diagramů mechanismu obou zemětřesení – jsou prakticky totožné (obr. 2).

Obrázek 2 – Diagramy mechanismů zemětřesení 6,4 z 28. 7. 2018 a zemětřesení 6,9 z 5. 8. 2018.

Výskyt velmi silných zemětřesení na témže místě bezprostředně po sobě (tj. s odstupem jen několika dnů až týdnů) je neobvyklý a v oblasti Bali a Lomboku dosud taková dvojice silných jevů nebyla pozorována. Příkladem takové neobvyklé sekvence je zemětřesení 7,2 u Japonska z 9. 3. 2011, následované po dvou dnech zemětřesením Tohoku-Oki z 11. 3. 2011, popř. série zemětřesení ve střední Itálii v srpnu, říjnu a lednu 2016 – 2017 s hlavními otřesy o síle 6,2 – 6,6 – 5,7.

Ani po posledním silném nedělním zemětřesení nejsou žádné zprávy o zvýšené sopečné činnosti nedaleké sopky Rinjani.

(Rozhovor s RNDr. Alešem Špičákem, CSc. k situaci na Lomboku v České televizi)

RNDr. Aleš Špičák, CSc.