Aleš Špičák (*1955) působí jako vědecký pracovník na Oddělení geodynamiky. Absolvoval studium užité geofyziky na Přírodovědecké fakultě UK v r. 1979, doktorát obhájil na Geofyzikálním ústavu ČSAV v r. 1987. Hlavním předmětem jeho odborného zájmu jsou souvislosti mezi charakterem seismické aktivity a tektonickou stavbou litosféry. V počátcích své odborné dráhy se zabýval analogovými modely seismicky aktivních tektonických zlomů. Později se podílel na výzkumu příčin západočeských zemětřesných rojů. Formuloval hypotézu o vlivu magmatických fluid na vznik zemětřesných rojů na Chebsku a výrazně ji podpořil zjištěním migrace ohnisek jednotlivých zemětřesení v průběhu roje. S cílem umožnit v budoucnu v oblasti zemětřesných rojů přímá pozorování hlouběji pod zemským povrchem inicioval členství České republiky v mezinárodním programu výzkumného vrtání (ICDP) a k západočeské lokalitě tak připoutal širší zahraniční pozornost. V uplynulých dvaceti letech spolupracoval s průkopníky výzkumu deskové tektoniky u nás, geologem V. Hanušem a seismologem J. Vaňkem, na interpretaci příčin a prostorové proměnlivosti seismické aktivity na konvergentních okrajích litosférických desek, zejména v andské části Jižní Ameriky a v jihovýchodní Asii. Ve společných pracích mj. poukázali na cyklický charakter procesu subdukce či na silné zemětřesné roje jako indikátor magmatické aktivity pod mořským dnem.

Bývá hostem sdělovacích prostředků při komentování významných světových zemětřesení a sopečných erupcí a vysvětlování jejich příčin. V areálu Akademie věd v Praze 4 – Spořilově inicioval výstavbu Geoparku Spořilov a založil tradici dubnového Dne Země s Akademií věd. Problematiku zemětřesení a sopečné činnosti veřejnosti přibližuje na přednáškách v rámci projektů Science Café, Týden vědy a techniky aj. Na Přírodovědecké fakultě UK má výběrovou semestrální přednášku, zaměřenou na příčiny a charakter zemětřesné činnosti, tamtéž vedl několik bakalářských, diplomových a doktorských prací. V r. 2015 obdržel Cenu předsedy Akademie věd za popularizaci vědy. Společně s Jiřím Hůlou od r. 2002 organizuje cyklus výstav výtvarného umění „Setkávání“, věnovaný souvislostem mezi vědeckým a uměleckým viděním světa.

V letech 1998 – 2007 působil ve funkci ředitele Geofyzikálního ústavu. To mu mj. umožnilo založit v ústavu mezioborové oddělení geodynamiky, což přilákalo několik perspektivních mladých vědeckých pracovníků a občerstvilo spektrum výzkumných témat řešených v ústavu. V květnu r. 2017 byl jmenován ředitelem Geofyzikálního ústavu na dalších 5 let, do r. 2022.

RNDr. Aleš Špičák CSc.

ředitel ústavu
(Oddělení geodynamiky)
als@ig.cas.cz
+420267103345
číslo dveří 205
ORCID iD iconORCID

Odborné publikace

 • Špičák, A., and J. Vaněk (2017), Shallow earthquake swarms in southern Ryukyu area: manifestation of dynamics of fluid and/or magma plumbing system revealed by teleseismic and regional datasets, Int J Earth Sci, 106, 959-965, doi: 10.1007/s00531-016-1344-x.
 • Špičák, A., and J. Vaněk (2016), Earthquake swarms reveal submarine magma unrest induced by distant mega-earthquakes: Andaman Sea region, Journal of Asian Earth Sciences, 116, 155–163.
 • Špičák, A., and J. Vaněk (2014), Kamchatka subduction zone, May 2013: the Mw 8.3 deep earthquake, preceding shallow swarm and numerous deep aftershocks, Studia geophysica et geodaetica, 58, 76-83.
 • Špičák, A., V. Kuna, and J. Vaněk (2013), Earthquake occurrence reveals magma ascent beneath volcanoes and seamounts in the Banda region, Bulletin of Volcanology, 75(12), Art. No. 777, doi: 10.1007/s00445-013-0777-3.
 • Špičák, A., J. Vaněk, and V. Hanuš (2011), Recent plumbing system of the Krakatau volcano revealed by teleseismic earthquake distribution, International Journal of Earth Sciences, 100, 1375-1381, doi: 10.1007/s00531-010-0543-0.
 • Špičák, A., J. Vaněk, and V. Hanuš (2009), Seismically active column and volcanic plumbing system beneath the island arc of the Izu-Bonin subduction zone, Geophysical Journal International, 179, 1301–1312 doi: 10.1111/j.1365-246X.2009.04375.x.
 • Špičák, A., V. Hanuš, and J. Vaněk (2007), Earthquake occurrence along the Java trench in front of the onset of the Wadati-Benioff zone: Beginning of a new subduction cycle? Tectonics, 26, TC1005, doi: 10.1029/2005TC001867.
 • Špičák, A., A. Förster, and B. Horsfield, b., 2005. Drilling the Eger Rift (Workshop Report), Scientific Drilling, 1, 44-45.
 • Špičák, A., V. Hanuš, and J. Vaněk (2004), Seismicity pattern: an indicator of source region of volcanism at convergent plate margins, Physics of the Earth and Planetary Interiors, 141, 303-326.
 • Hanuš, V., J. Vaněk, and A. Špičák (2003), Deep lithospheric structure and hypogene metallogeny at convergent plate margins, Global Tectonics and Metallogeny, 8 (1-4), 141-149.
 • Špičák, A., and J. Horálek (2001), Possible role of fluids in the process of earthquake swarm generation in the West Bohemia/Vogtland seismoactive region, Tectonophysics, 336, 151-161.
 • Špičák, A., J. Horálek, A. Boušková, Č. Tomek, and J. Vaněk (1999), Magma intrusions and earthquake swarm occurrence in the western part of the Bohemian Massif, Studia geoph. et geod., 43, 87-106.
 • Špičák, A. (1988), Laboratory investigation into off-fault seismic activity, Bull. Seismol. Soc. Amer., 78, 1232-1242.

Texty pro veřejnost

 • Špičák, A., Zedník, J. (2005), Když se svět třese, Akademický bulletin, únor 2005, 2-5.
 • Špičák, A. (2012), Význam teorie kontinentálního driftu Alfreda Wegenera, Dějiny věd a techniky, XLV/1, 3-6.
 • Špičák, A. (2015), Velká zemětřesení v Nepálu – (ne)jistá budoucnost, Vesmír, 94/7-8, 410-413.
 • Špičák, A. (2015), Série zemětřesení pod oceánským dnem prozrazují přítomnost aktivních podmořských vulkánů, Živa, LXIII (CI)/4, LXVIII-LXIX.
 • Špičák A. a kol. (2017), Paměť hornin, Vesmír, 96/5, 284-286

Příspěvky k aktuální seismické a sopečné aktivitě na webu GFÚ