Geotermální síť GeoCLIMANET je tvořena pěti experimentálními stanicemi na území České republiky, Portugalska a Slovinska, na kterých se monitoruje podpovrchová teplota, hladina podzemní vody, teplota vzduchu a další meteorologické prvky s cílem zkoumat vliv povrchových a podpovrchových podmínek na geotermální stav ve větších hloubkách v prostředí s různými klimatickými a geologickými poměry. Na všech pěti lokalitách je teplota půdy sledována v několika úrovních do hloubky 1 m, přičemž na čtyřech stanicích se měří i teplota skalního podloží ve vrtech hlubokých 40 až 190 m. Na každé lokalitě jsou teplotní a další parametry sledovány automaticky a naměřená data jsou buď on-line přenášena do stolního počítače, nebo jsou ukládána do registračních jednotek a periodicky stahována přímo v terénu. Síť GeoCLIMANET je součástí infrastrukturního projektu CzechGeo/EPOS, který sdružuje geovědní instituce v České republice.

Stanice geotermální sítě GeoCLIMANET:

Česká republika

Portugalsko

  • Evora-Caravelinha

Slovinsko

  • Malence