Geologické pokusy za katedrou

Děti se nejvíce naučí, když si mohou vykládaný jev osahat nebo jej vidět na vlastní oči. Pro učitele jsme proto připravili návod, jak dětem ve škole přiblížit například vznik sopečné kaldery, rozpínání oceánského dna, pohyb natavených hornin v planetárním plášti a další. Ke stažení ve formátu PDF je také k dispozici infografika týkající se základních pojmů o sopkách. Napište nám, jestli se pokus povedl a jaké byly reakce vašich žáků.

3D modely sopky a subdukce

Vymalovat, vystřihnout a slepit. Takto jednoduše si děti sestaví model, díky kterému se podívají do útrob sopky vyvrhující lávu nebo pochopí, jak probíhá podsouvání jedné litosférické desky pod druhou. Vystřihovány připravili naši vědci z oddělení geodynamiky. Prší a děti se nudí? Stáhněte si modely a pusťte se rovnou do práce.

Hra Kámen mudrců a brožura ke Geoparku

Nejenom pro návštěvníky našeho geoparku Spořilov jsme vytvořili brožuru, která přehledně a názorně shrnuje principy deskové tektoniky a s ní spojený vznik vyvřelých, přeměněných a usazených hornin. Část textu je též věnována stručnému geologickému vývoji Českého masivu. Brožurku lze uplatnit i při výuce geologie na základních a středních školách. Současně nabízíme i hru Kámen mudrců, kterou si lze v geoparku Spořilov zahrát.