Národní geomagnetická observatoř se nachází u vsi Budkov na Prachaticku. Od roku 1996 observatoř splňuje nejvyšší mezinárodní standarty a je certifikovanou observatoří INTERMAGNET.

Kromě historické analogové registrace jsou variace geomagnetického pole zaznamenávány moderním tříosým feromagnetickým čidlem NAROD , jehož signál je vzorkován a data bezprostředně ukládána, což umožňuje získávat digitální data prakticky v reálném čase. Přístroje na observatoři jsou schopny zaznamenávat změny magnetického pole již v sekundových intervalech s přesností 0.1 [nT] , avšak standardní nepřetržitá registrace pracuje s intervalem 1 minuta. Permanentní měření je každých 10 dní doplňováno absolutním měřením geomagnetického pole pomocí neferomagnetického theodolitu CARL – ZEISS, který je rozšířen jednoosým feromagnetickým čidlem BARTINGTON (D&I Flux) .

Kvalitní digitální registrace časového průběhu geomagnetického pole je včetně provádění terénních měření v současné době nutným požadavkem výzkumu magnetického pole Země. Tradiční výzkum se tak mění v moderní způsob získávání dat a stává se jedním z pilířů předpovědí geomagnetické aktivity. Data jsou dodávána do světového centra dat v Boulder (USA) a do jednoho z mezinárodních center INTERMAGNET v Edinburgu (Skotsko).

 

Kontaktní informace:
Pavel Hejda
Geofyzikální ústav AVČR, Boční II/1401, 14131 Praha 4
ph@ig.cas.cz
+420 267 103 111