RNDr. Pavla Hrubcová, Ph.D. působí od roku 2000 jako vědecký pracovník v seismickém oddělení, kde se zabývá stavbou kůry a svrchního pláště, interpretací a modelováním seismických dat z aktivních a pasivních seismických experimentů, paprskovým modelováním a modelováním komplexního vlnového pole a rojovou a indukovanou seismicitou s důrazem na tektonické interpretace.

RNDr. Pavla Hrubcová, PhD.

vědecká pracovnice
(Seismické oddělení)
pavla@ig.cas.cz
+420 267 103 070
číslo dvěří 022
ORCID iD iconORCID

Odborné publikace

Popularizace